Home

Oferte neconforme


Nr.crt. Calitate ofertant [inițiator/coinițiator/ respondent] Cod Sesiune de licitație publicată/nepublicată Data transmiterii Motiv
79 inițiatoare nepublicată 28.07.2021 Denumirea companiei in numele careia a fost asumata oferta nu corespunde cu denumirea companiei care a inaintat oferta
78 inițiatoare nepublicată 26.07.2021 Cantitatea nu corespunde puterii indicate si caracteristicilor ofertei initiatoare.
77 inițiatoare nepublicată 26.07.2021 1. Cantitatea nu corespunde puterii indicate si caracteristicilor ofertei initiatoare;
2. Perioada de livrare a CV specificata in anexa 2 este gresita.
76 inițiatoare nepublicată 26.07.2021 1. Cantitatea nu corespunde puterii indicate si caracteristicilor ofertei initiatoare;
2. Perioada de livrare a CV specificata in anexa 2 este gresita.
75 inițiatoare nepublicată 22.07.2021 1. Formatul ofertei initiatoare nu respecta prevederile art. 7.4.1. din Procedura PCE-ESRE-CV;
2. Anexele 1 si 3 nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021.
74 inițiatoare nepublicată 22.07.2021 1. Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021.
2. Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
73 coinițiatoare nepublicată 20.07.2021 Oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (16.07.2021, 12:00)
72 inițiatoare nepublicată 16.07.2021 1. Perioada de livrare a energiei electrice specificata in anexa 2 este gresita.
2. Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
3. Anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021.
71 inițiatoare nepublicată 16.07.2021 1. Perioada de livrare a energiei electrice specificata in anexa 2 este gresita.
2. Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
3. Anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021.
70 inițiatoare nepublicată 16.07.2021 1. Oferta initiatoare nu respecta prevederile art. 7.1.4.8 din Procedura PCE-ESRE-CV; numarul de CV asociat este precizat in mod eronat.
2. Perioada de livrare a energiei electrice specificata in anexa 2 este gresita.
3. Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
4. Anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021.
69 inițiatoare nepublicată 08.07.2021 Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021
68 inițiatoare nepublicată 07.07.2021 Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021
67 inițiatoare nepublicată 07.07.2021 Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021
66 inițiatoare nepublicată 07.07.2021 Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021
65 inițiatoare nepublicată 02.07.2021 Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021
64 inițiatoare nepublicată 02.07.2021 Oferta si anexele nu sunt conforme cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021 si documentele aplicabile PCE-ESRE-CV incepand cu data de 01.07.2021
63 inițiatoare nepublicată 28.06.2021 Utilizarea atat a semnului grafic "." (punct ) cat si a semnului grafic "," (virgula) ca separator de zecimale
62 inițiatoare nepublicată 23.06.2021 Data de incepere a livrarii CV nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
61 inițiatoare nepublicată 23.06.2021 Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
60 inițiatoare nepublicată 22.06.2021 1.Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
2. Numărul total de CV asociat energiei electrice din surse regenerabile ofertat nu respectă criteriile de rotunjire aferente tranzacționării pe PCE-ESRE-CV, menționate in formatul ofertei.
59 inițiatoare nepublicată 18.06.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
58 inițiatoare nepublicată 18.06.2021 Necorelarea termenelor si conditiilor mentionate in Anexa 2 cu prevederile Anexei 5 privind livrarea/facturarea certificatelor verzi
57 inițiatoare nepublicată 16.06.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
56 inițiatoare nepublicată 26.05.2021 Necorelarea termenelor si conditiilor mentionate in Anexa 2 cu prevederile Anexei 5 privind livrarea/facturarea certificatelor verzi
55 inițiatoare nepublicată 26.05.2021 1. Formatul ofertei initiatoare nu respecta prevederile art. 7.4.1. din Procedura PCE-ESRE-CV;
2. Necorelarea termenelor si conditiilor mentionate in Anexa 2 cu prevederile Anexei 5 privind livrarea/facturarea certificatelor verzi.
54 inițiatoare nepublicată 18.05.2021 Durata de livrare nu respecta prevederile articolului 7.1.4.3. din Procedura PCE-ESRE-CV
53 inițiatoare nepublicată 18.05.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
52 inițiatoare nepublicată 17.05.2021 1. Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
2. Numarul de ore nu corespunde cu cantitatea, profilul si perioada de livrare specificate;
3. Formatul ofertei initiatoare nu respecta prevederile art. 7.4.1. din Procedura PCE-ESRE-CV
51 inițiatoare nepublicată 13.05.2021 3. Formatul ofertei initiatoare nu respecta prevederile art. 7.4.1. din Procedura PCE-ESRE-CV
50 inițiatoare nepublicată 07.05.2021 Cantitatea mentionata in anexa 2 nu corespunde cu cantitatea si caracteristicile ofertei initiatoare
49 inițiatoare nepublicată 22.04.2021 Perioada de livrare a CV din anexa 2 art. 4 este gresita
48 inițiatoare nepublicată 22.04.2021 Cantitatea nu corespunde puterii indicate si caracteristicilor ofertei initiatoare.
47 inițiatoare nepublicată 21.04.2021 Numarul de ore nu corespunde cu cantitatea, profilul si perioada de livrare specificate
46 inițiatoare nepublicată 20.04.2021 Durata de livrare nu respecta prevederile articolului 7.1.4.3. din Procedura PCE-ESRE-CV
45 inițiatoare nepublicată 06.04.2021 1. Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
2. Perioada de livrare specificata in Anexa 2 nu corespunde cu perioada de livrare specificata in oferta initiatoare
44 inițiatoare nepublicată 31.03.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
43 inițiatoare nepublicată 24.03.2021 Oferta un respecta prevederile art 7.4.2 din Procedura PCE-ESRE-CV
42 inițiatoare nepublicată 22.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
41 inițiatoare nepublicată 22.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
40 inițiatoare nepublicată 22.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
39 inițiatoare nepublicată 19.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
38 inițiatoare nepublicată 18.03.2021 Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
37 inițiatoare nepublicată 18.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
36 inițiatoare nepublicată 18.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV;
Oferta initiatoare nu are completata optiunea privind tranzactionarea in conformitate cu art. 7.1.4.14 din Procedura PCE-ESRE-CV
35 inițiatoare nepublicată 17.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
34 inițiatoare nepublicată 17.03.2021 Durata de livrare nu respecta prevederile articolului 7.1.4.3. din Procedura PCE-ESRE-CV
33 inițiatoare nepublicată 16.03.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
32 inițiatoare nepublicată 10.03.2021 Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate;
Oferta initiatoare nu are completata optiunea privind tranzactionarea in conformitate cu art. 7.1.4.14 din Procedura PCE-ESRE-CV
31 inițiatoare nepublicată 05.03.2021 Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
30 inițiatoare nepublicată 25.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
29 inițiatoare nepublicată 24.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
28 inițiatoare nepublicată 24.02.2021 Numarul de ore nu corespunde cu profilul si perioada de livrare specificate
27 inițiatoare nepublicată 24.02.2021 Numarul de ore nu corespunde cu profilul si perioada de livrare specificate
26 inițiatoare nepublicată 16.02.2021 oferta initiatoare nu respecta prevederile art. 7.1.4.8 din Procedura PCE-ESRE-CV; numarul de CV asociat este precizat in mod eronat.
25 inițiatoare nepublicată 16.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
24 inițiatoare nepublicată 16.02.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
23 inițiatoare nepublicată 15.02.2021 Utilizarea atat a semnului grafic "." (punct ) cat si a semnului grafic "," (virgula) ca separator de zecimale
22 inițiatoare nepublicată 05.02.2021 Numarul de CV mentionat in anexa 2 nu corespunde cu cel din oferta initiatoare
21 de răspuns ESRE-CV-CB_050221_01 04.02.2021 Cantitatea nu corespunde puterii indicate si caracteristicilor ofertei initiatoare.
20 inițiatoare nepublicată 03.02.2021 1. Cantitatea mentionata in anexa 2 nu corespunde cu cantitatea si caracteristicile ofertei initiatoare.
2. Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
19 inițiatoare nepublicată 02.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
18 inițiatoare nepublicată 02.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
17 inițiatoare nepublicată 02.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
16 inițiatoare nepublicată 02.02.2021 Perioada de facturare a certificatelor verzi trebuie sa permita asocierea de certificate verzi facturate cu cantitatea de energie electrica facturata si livrata.Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
15 de răspuns ESRE-CV-CB_030221_01 02.02.2021 oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (02.02.2021, 15:00)
14 inițiatoare nepublicată 02.02.2021 1. Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
2. Oferta nu respecta prevederile Art. 5 litera g) din Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi si prevederile Art 2. litera ap) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
13 de răspuns ESRE-CV-CV_290121_05 28.01.2021 oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (28.01.2021, 15:00)
12 de răspuns ESRE-CV-CV_290121_04 28.01.2021 oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (28.01.2021, 15:00)
11 de răspuns ESRE-CV-CB_290121_05 28.01.2021 oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (28.01.2021, 15:00)
10 de răspuns ESRE-CV-CV_290121_02 28.01.2021 oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (28.01.2021, 15:00)
9 de răspuns ESRE-CV-CB_290121_04 28.01.2021 oferta a fost primita dupa termenul precizat in anunt (28.01.2021, 15:00)
8 inițiatoare nepublicată 28.01.2021 Numarul de CV mentionat in anexa 2 nu corespunde cu cel din oferta initiatoare
7 inițiatoare nepublicată 26.01.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
6 inițiatoare nepublicată 22.01.2021 1. Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
2. Perioada de livrare precizata in Anexa 2 nu corespunde cu perioada de livrare din oferta initiatoare
5 inițiatoare nepublicată 21.01.2021 1. oferta nu este asumata de reprezentantul legal al companiei;
2. data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
3. numarul de CV mentionat in anexa 2 nu corespunde cu cel din oferta initiatoare;
4 inițiatoare nepublicată 15.01.2021 Cantitatea de energie electrica mentionata in oferta initiatoare nu corespunde cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
3 inițiatoare nepublicată 07.01.2021 Numarul de ore si cantitatea nu corespund cu profilul, puterea orara si perioada de livrare specificate
2 inițiatoare nepublicată 04.01.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV
1 inițiatoare nepublicată 04.01.2021 Data de incepere a livrarii nu respecta prevederile art. 7.1.4.4. respectiv 7.4.5 din Procedura PCE-ESRE-CV