Home
Indicatori de concentrare PZU

Pentru ziua de livrare 15/6/2019
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vânzare/cumpărare.
Activi   267
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vânzare/cumpărare.
Vânzare   942
Cumpărare   394
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări/cumpărări
Vânzare   45,98%
Cumpărare   22,82%