Home
Indicatori de concentrare PZU

Pentru ziua de livrare 24/1/2020
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vânzare/cumpărare.
Activi   278
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vânzare/cumpărare.
Vânzare   1.242
Cumpărare   499
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări/cumpărări
Vânzare   54,79%
Cumpărare   30,43%