Home
Indicatori de concentrare PZU

Pentru ziua de livrare 25/6/2022
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vânzare/cumpărare.
Activi   201
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vânzare/cumpărare.
Vânzare   1.557
Cumpărare   856
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări/cumpărări
Vânzare   63,38%
Cumpărare   41,13%