Home
Indicatori de concentrare PI

Pentru ziua de livrare 24/2/2021
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vânzare/cumpărare.
Activi   44
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vânzare/cumpărare.
Vânzare   1.170
Cumpărare   1.097
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări/cumpărări
Vânzare   47,97%
Cumpărare   46,69%