Home
Indicatori de concentrare PI

Pentru ziua de livrare 27/10/2021
 
Participanţii activi
reprezintă numărul participanţilor care au introdus pe piaţă oferte de vânzare/cumpărare.
Activi   53
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vânzare/cumpărare.
Vânzare   737
Cumpărare   1.322
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări/cumpărări
Vânzare   39,34%
Cumpărare   54,70%