Home
Indicatori de concentrare PCSCV

Pentru luna de livrare 1/2021
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piaţă procentuale ale participanţilor care au încheiat tranzacţii de vânzare/cumpărare.
Vânzare   446
Cumpărare   1.495
 
Rata de concentrare a pieţei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări/cumpărări.
Vânzare   25,45%
Cumpărare   58,38%