Home
Indicatori de concentrare PCCB-NC

Pentru luna de livrare 9/2020
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piața procentuale ale participanților cu contracte in livrare.
Vânzare   849
Cumpărare   538
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piața procentuale ale primilor trei participanți cu cele mai mari vânzari/cumpărari.
Vânzare   41,66%
Cumpărare   28,59%