Home
Indicatori de concentrare PCCB-LE-FLEX

Pentru luna de livrare 4/2022
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vânzare   2.988
Cumpărare   675
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări / cumpărări.
Vânzare   92,23%
Cumpărare   33,65%