Home
Indicatori de concentrare PCCB-LE

Pentru luna de livrare 5/2022
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vânzare   9.410
Cumpărare   5.427
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări / cumpărări.
Vânzare   100,00%
Cumpărare   87,82%