Home
Indicatori de concentrare PCCB-LE

Pentru luna de livrare 1/2021
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vânzare   3.591
Cumpărare   1.256
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări / cumpărări.
Vânzare   85,83%
Cumpărare   51,03%