Home
Indicatori de concentrare PCCB-LE

Pentru luna de livrare 2/2020
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vânzare   1.522
Cumpărare   743
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări / cumpărări.
Vânzare   62,19%
Cumpărare   39,80%