Home
Indicatori de concentrare PCE-ESRE-CV

Pentru luna de livrare 8/2022
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vânzare   469
Cumpărare   4.990
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări / cumpărări.
Vânzare   25,49%
Cumpărare   85,50%