Home
Indicatori de concentrare PCE-ESRE-CV

Pentru luna de livrare 9/2021
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vânzare   627
Cumpărare   2.408
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vânzări / cumpărări.
Vânzare   35,16%
Cumpărare   68,79%