Home
 OPCOM: Lista Trimestru
Piaţa Certificatelor Verzi

Data: 05.08.2020
Lista actualizată a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV
pentru Trimestrul II 2020
Nr. crt. OPERATORII ECONOMICI CU OBLIGAȚIE DE ACHIZIȚIE CV Numărul de CV neachiziționate
1 AGRO NICOLESCU S.R.L. 11
2 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 7812

Contestațiile la continutul listei se transmit la adresa pcbcv@opcom.ro până la data de 10.08.2020.
Contestațiile transmise după aceasta data nu sunt luate in considerare.

(Art. 15 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare)

ARHIVA

Trimestrul I 2020 - 13.05.2020
Trimestrul I 2020 - 05.06.2020
Trimestrul I 2020 - initial
Trimestrul II 2020 - initial    
Trimestrul I 2019 - final
Trimestrul I 2019 - initial
Trimestrul II 2019 - final
Trimestrul II 2019 - initial
Trimestrul III 2019 - final
Trimestrul III 2019 - initial
Trimestrul IV 2019 - final
Trimestrul IV 2019 - initial
Trimestrul I 2018 - final
Trimestrul I 2018 - initial
Trimestrul II 2018 - final
Trimestrul II 2018 - initial
Trimestrul III 2018 - final
Trimestrul III 2018 - initial
Trimestrul IV 2018 - final
Trimestrul IV 2018 - initial
    Trimestrul III 2017 - final
Trimestrul III 2017 - initial
Trimestrul IV 2017 - final
Trimestrul IV 2017 - initial