Home
 OPCOM: Cum devii participant la PZU
PZU - Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 178 din 13.08.2019 privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice

Procedurile operaționale aferente funcționării PZU au fost elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 82/2014

 • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 • Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică – revizia 1, avizată prin Avizul ANRE nr. 110/03.12.2019
 • Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare
 • Noile modele de Scrisori de garanție bancară și amendamentele la acestea pentru tranzacțiile din PZU și PI
 • Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața de energie electrică pentru Ziua Următoare
 • Codul IBAN al Contului Central de PZU – RO 59 RNCB 0074 0292 1737 0032

  Ghidul utilizatorului Participantului la Piața pentru Ziua Următoare”, Versiunea 1.

  Pentru validarea interna a ofertelor XML, va punem la dispozitie schemele necesare aici (schema de baza fiind full_offer.xsd)

  Lista instituțiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON

  Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică.

  Rezultatele cuplarii PZU sunt stabilite printr-un algoritm unificat de matching - Euphemia, care realizează un matching comun al ofertelor

  Procedura de transmitere a notificărilor fizice pe PRE-uri aferente tranzacțiilor pe PZU în situația transferului de către participanții la PZU, a responsabilității echilibrării de la un PRE la alt PRE.  Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa pentru Ziua Următoare sunt detaliate în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.:

  1. Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producere, furnizare, distribuție, transport și servicii de sistem sau decizie care îi dă dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader;
  2. Înregistrarea ca parte responsabilă cu echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE;
  3. Depunerea unei scrisori de intenţie la Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” S.A.;
  4. Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la Piaţa pentru Ziua Următoare şi depunerea acestuia la OPCOM;
  5. Semnarea Convenţiei de participare la Piața pentru Ziua Următoare;
  6. Depunerea la societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. a declaratiei pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. iv pct.1.e) din Ordonanța Guvernului României nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, și primirea de la OPCOM a declarației sale pe proprie răspundere.
 • Convenţia de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare – revizia 3, avizată prin Avizul ANRE nr. 111/03.12.2019
 • Act Adițional la Convenția de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare – model pentru consemnarea modificării datelor de identificare ale participanților la Piaţa pentru Ziua Următoare
 • Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat dacă se dorește utilizarea pentru PZU a aceluiași token.
 • Manual de instalare a aplicatiei ActivID ActivClient pentru citirea tokenului
 •