Home
 OPCOM: OPEED-NEMO-PiZ

15.10.2019
Organizarea celei de-a 4-a sesiuni de “Instruire referitoare la sistemul de tranzacționare M7, noua soluție de tranzacționare pentru Piața Intrazilnică”

OPCOM organizează anterior perioadei de funcționare experimentală în XBID/SIDC care începe pe data de 21.10.2019 și se desfășoară pe o perioadă de o saptămână, a 4-a sesiune de instruire, cu un continut identic sesiunilor desfășurate în perioada 09.10-10.10.2019, prilej cu care invităm participanții care nu au dat curs invitațiilor anterioare sau care doresc să participe și la această a 4-a sesiune, să transmită solicitările de participare până miercuri la ora 12:00 pe adresa pr@opcom.ro, folosind următorul formular. Instruirea se va organiza online vineri, 18.10.2019 orele 11:30-14:00.

• Publicarea documentului “Întrebări și răspunsuri referitoare la activitățile în desfășurare de implementare și lansare în funcționare comercială a noii platforme de tranzacționare pentru Piața Intrazilnică M7 Trading”

Vă rugăm să consultați documentul “Întrebări și răspunsuri referitoare la activitățile în desfășurare de implementare și lansare în funcționare comercială a noii platforme de tranzacționare pentru Piața Intrazilnică M7 Trading“ formulate în cadrul celor trei sesiuni de instruire online organizate în perioada 09.10-10.10.2019 pentru participanții la piață privind sistemul de tranzacționare M7, precum și ulterior desfășurării acestora.

 


14.10.2019
Sesiuni de instruire a participanților la piață privind sistemul de tranzacționare M7, noua soluție de tranzacționare pentru Piața Intrazilnică

Dorim să vă informăm că în zilele de 9 și 10 octombrie 2019 OPCOM a organizat trei sesiuni de instruire online pentru participanții la piață privind sistemul de tranzacționare M7, noua soluție de tranzacționare pentru Piața Intrazilnică.

Au fost prezentate și discutate următoarele documente:

 


02.10.2019
Cuplarea unică a piețelor intrazilnice (SIDC) - evenimentul de pre-lansare a celui de-al 2-lea val

Dorim să vă informăm cu privire la evenimentul de pre-lansare a celui de-al doilea val al cuplării unice a piețelor intrazilnice, care a avut loc în data de 1 octombrie 2019 la Praga.
Vă rugăm să consultați documentele prezentate și discutate cu această ocazie:

 


13.09.2019
Cuplarea unică a piețelor intrazilnice (SIDC) - principii de bază cu privire la perioada de funcționare experimentală

Dorim să vă informăm cu privire la viitoarea perioadă de funcționare experimentală a celui de-al doilea val al lansării cuplării unice a piețelor intrazilnice, care va permite tranzacționarea continuă transfrontalieră a energiei electrice pe orizontul de timp intrazilnic în Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia.
Principiile de bază ale perioadei de funcționare experimentală, inclusiv programul planificat pentru testarea sistemului cu participanții la piață, le puteți găsi la acest link.Informații actualizate privind furnizarea de OPCOM către participanții la piața intrazilnică din România de servicii de tranzacționare continuă pe baza tehnologiei M7 Trading dezvoltată de Deutsche Börse AG

Având în vedere activitățile în desfășurare de implementare și lansare în funcționare comercială a noii platforme de tranzacționare pentru Piața Intrazilnică, OPCOM pune la dispoziția participanților la piață Manualul participantului la piață pentru sistemul M7 Trading 
Vă rugăm să consultați această documentație în perspectiva accesării, în perioada imediat următoare, a mediului de test care va fi pus la dispoziția participanților la Piața Intrazilnică până la data de 23.09.2019, în vederea familiarizării cu facilitățile noii platforme M7 Trading (într-o primă etapă funcționând în mod neconectat la XBID/SIDC – Single Intra-Day Coupling). Disponibilitatea mediului de testare va fi anunțată prin intermediul actualei platforme de tranzacționare pe Piata intrazilnică.
În paralel, OPCOM va organiza pentru toți participanții la Piața Intrazilnică sesiuni de instruire în perioada 7-11.10.2019. Invitația și alte detalii privind participarea la sesiunile de instruire vor fi transmise fiecărui participant la această piață.31.07.2019
• Vă rugăm să consultați Comunicatul de presa „Comitetul OPEED propune amendamente la Metodologia privind algoritmul și la Metodologia privind produsele intrazilnice pentru susținerea evoluțiilor de cuplare a pieței”.

Documentul poate fi consultat si pe website-ul NEMO Committee la acest link.03.06.2019
• Astazi, toate OPEED-urile și toate OTS-urile au lansat o consultare publică comună, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 1222/2015 al Comisiei, referitoare la revizuirea Metodologiei privind algoritmul, inclusiv controlul schimbării și monitorizarea algoritmului, precum și la actualizarea anexei cerintelor pentru cuplarea unică a piețelor intrazilnice pentru a sprijini Licitatiile Intrazilnice, și a Metodologiei privind produsele aplicate in procesul de cuplare unică a piețelor intrazilnice. Consultarea va fi deschisă până la data de 2 iulie și va fi disponibilă atât pe website-ul Comitetului NEMO (www.nemo-committee.eu) cât și pe website-ul ENTSO-E (www.entsoe.eu).

• Vă rugăm să consultați Comunicatul de presa „Comitetul OPEED anunță lansarea unui nou website”​

Documentul poate fi consultat si pe website-ul NEMO Committee la acest link31.07.2018
• Vă rugăm să consultați Decizia ACER nr. 08-2018 privind propunerea OPEED pentru algoritmul de cuplare prin preț și pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă, încorporând de asemenea propunerile OTS și OPEED pentru un set comun de cerințe

Documentele pot fi consultate pe website-ul ACER la acest link• Au fost publicate:

22.06.2018
• Vă rugăm să consultați Decizia ANRE nr. 989/13.06.2018 privind stabilirea modalitatii de transfer al pozitiilor nete rezultate din alocarea capacitatilor transfrontaliere intre zona de ofertare Romania si alte zone de ofertare, in cuplarea unica a pietelor intrazilnice de energie electrica.19.06.2018
• Vă rugăm să consultați Comunicatul de presă “European Cross-Border Intraday (XBID) Solution and 10 Local Implementation Projects successful go-live. Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) and Transmission System Operators (TSOs) are pleased to announce that XBID was successfully launched on Tuesday 12th June. First deliveries were achieved on Wednesday 13th June. This marks a major milestone in the project and follows several years of complex and intensive development and testing”.

Documentul poate fi consultat si pe website-ul Europex la acest link24.11.2017
• Vă rugăm să consultați Decizia ACER nr. 05-2017 privind metodologia OPEED referitoare la prețurile armonizate minime și maxime de tranzacționare aplicabile cuplării unice a piețelor intrazilnice.

Documentele pot fi consultate pe website-ul ACER la acest linkMetodologii conform CACM

Luni, 13 noiembrie 2017, OPEED (Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați) au transmis Autorităților naționale de reglementare propunerile revizuite privind metodologiile referitoare la algoritmi și produsele care pot fi luate în considerare în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, precum și a metodologiei de backup, în conformitate cu cerințele Regulamentului CACM (Alocarea capacităților și gestionarea congestiilor).

Autoritățile naționale de reglementare au două luni pentru a aproba sau respinge propunerile.

OPEED nu au prezentat o propunere revizuită privind prețurile minime și maxime armonizate, deoarece aceasta a fost transmisă Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) de către autoritățile naționale de reglementare, în cursul verii. OPEED se așteaptă la o decizie din partea ACER în curând.

Descărcare documente

Algorithm proposal
Day-ahead requirements
Backup methodologies
Day-ahead products proposal
Intraday algorithm requirements
Intraday products proposal

Link:
EUROPEX  • Vă rugăm să consultați Comunicatul de presă “National Regulatory Authorities approve NEMO proposal to establish European Market Coupling Operator functions to further integrate day-ahead and intraday markets (the “MCO Plan”) & Cosimo Campidoglio elected as new Chairperson of NEMO Committee”.
  • A fost publicată “Propunerea tuturor OPEED pentru Planul OCP” aprobată prin Decizia ANRE nr. 908/22.06.2017, document care reprezintă propunerea comună elaborată de toți Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (“OPEED”) pentru planul care stabilește modul în care OPEED vor stabili și îndeplini împreună Funcțiile Operatorului de Cuplare a Piețelor (OCP) în conformitate cu articolul 7(2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și la gestionarea congestiilor.

  • Propunerea tuturor OPEED pentru Planul OCP
  •