Home

Părțile proiectului anunță progresul testelor de integrare comune și noua dată de lansare a proiectului Core Flow-Based Market Coupling

Amsterdam, Berlin, București, Budapesta, Bratislava, Bruxelles, Ljubljana, Luxemburg, Paris, Praga, Viena, Varșovia, Zagreb   20 01 2022

Părțile proiectului implicate în proiectul Core Flow-Based Market Coupling au comunicat pe 19 noiembrie 2021 întârzierea Core FB MC din cauza dependențelor externe care întârzie începerea la timp a primei faze a testelor de integrare comune și a problemelor tehnice întâmpinate în primele săptămâni de testare. Noua dată de lansare a depins de progresele ulterioare în planificarea testelor și de alinierea cu părțile externe (de exemplu, SDAC). Părțile proiectului Core doresc să împărtășească progresele înregistrate.

Prima fază a testării regionale comune (Full Integration Testing - FIT) s-a încheiat cu succes pe 13 ianuarie 2022. Testarea FIT, axată pe funcționalitatea tuturor sistemelor implicate și între acestea în procesul FB MC, a dovedit că soluția este capabilă să efectueze procesul FB MC.

Următoarea fază a testării (Simulation Integration Testing – SIT) a început pe 17 ianuarie 2022 și este de așteptat să se desfășoare până la sfârșitul lunii februarie 2022. Testarea SIT se concentrează pe testarea procedurilor operaționale comune pentru a dovedi că soluția este capabilă să faciliteze procesul operațional zilnic.

După testele efectuate în cursul lunii ianuarie și alinierea cu părțile externe (SDAC), părțile la proiect sunt în măsură să confirme acum că noua dată de lansare va fi 20 aprilie 2022 (zi de tranzacționare pentru livrare pe 21 aprilie 2022).

Părțile proiectului Core vor continua să informeze participanții la piață cu privire la următoarele etape ale proiectului care sunt relevante pentru o operaționalizare robustă și pentru activitățile planificate.

*******

Canalele de comunicare
Participanții la piață care doresc să urmărească mai îndeaproape dezvoltarea proiectului sunt invitați să se alăture Grupului consultativ Core (CCG) prin trimiterea unui e-mail la CoreCG@magnus.nl. Participanții la Grupul Consultativ Core vor primi periodic informații și invitații la teleconferințe și întâlniri.

Alături de CCG este disponibil în prezent un forum de Întrebări & Răspunsuri pentru proiectul Core FB MC. Forumul este disponibil în secțiunea Core FB MC de pe website-ul JAO, respectiv www.jao.eu. Părțile proiectului invită toți participanții la piață să utilizeze acest forum pentru întrebările lor.

Despre proiectul cuplării a pieței pentru ziua următoare pe bază de fluxuri în Regiunea de calcul a capacității Core (Core CCR)
Proiectul de cuplare a pieței pe bază de fluxuri (Core FB MC) promovează dezvoltarea și implementarea unei cuplări bazate pe fluxuri a pieței pentru ziua următoare în întreaga Regiune de calcul al capacității Core (Core CCR) în cadrul proiectului Cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare (SDAC). Core CCR acoperă granițele dintre zonele de ofertare ale următoarelor state membre ale UE: Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Integrarea pieței este esențială pentru tranziția energetică
Tranziția energetică către o aprovizionare cu energie electrică fără emisii de dioxid de carbon este o provocare europeană care necesită utilizarea în totatlitate a sistemului european de energie electrică. Oferta dependentă de vreme și creșterea răspunsului cererii vor duce la o utilizare diferită și mai intensă a rețelei. Proiectul de integrare a pieței Core își propune să creeze premisele operaționale pentru a optimiza utilizarea sistemului dintr-o perspectivă regională și pentru a transforma piața unică europeană într-o realitate.

*******

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro

Notă de comunicare 20.1.2022 Inapoi