Home

Planificarea actualizată a Proiectului DE-AT-PL-4M MC ("Interim Coupling")

Viena, Berlin, Varșovia, Praga, Budapesta, București, Bratislava
10 Mai 2021

Operatorii Piețelor de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) din Austria, Germania, Polonia și țările din cadrul 4M Market Coupling (4M MC), respectiv Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia, informează părțile interesate cu privire la actualizarea planificării proiectului.

Părțile proiectului au finalizat cu succes prima fază a testelor regionale comune (Testarea integrării complete - FIT) la sfârșitul lunii februarie 2021. Următoarea fază a testării, (Simulation Integration Testing – SIT) axată pe testarea procedurilor operaționale regionale, a început la data de 22 martie 2021. Testele regionale SIT au fost planificate inițial să fie finalizate până la data de 4 mai 2021. Părțile proiectului au decis să prelungească această fază de testare regională cu o săptămână pentru a permite testarea suplimentară cu scopul asigurării robusteții și fiabilității soluției implementate. Planificarea actualizată a fost, de asemenea, coordonată cu autoritățile naționale de reglementare implicate și cu părțile SDAC.

Ca urmare a acestei actualizări a planificării, se preconizează că testele regionale vor fi finalizate până la data de 12 mai 2021, fiind urmate de testele procedurale realizate la nivel european extins, împreună cu toate părțile din SDAC. În prezent, se preconizează că Testele cu Participanții la Piață se vor desfășura între 31 mai 2021 și 7 iunie 2021. Participanții la piață vor fi informați cu privire la detaliile acestor teste într-o comunicare separată.

Lansarea proiectului este planificată în acest moment pentru ziua de 17 iunie 2021 (prima zi de tranzacționare, cu livrare în data de 18 iunie 2021), sub rezerva confirmării pregătirii tehnice și din punct de vedere legal a tuturor părților.

Părțile proiectului își mențin angajamentul deplin de a realiza Interim Coupling, marcând o etapă de referință a finalizării Cuplării unice europene a piețelor pentru ziua următoare (SDAC).

*******

Proiectul DE-AT-PL-4M MC, denumit și Interim Coupling, urmărește să conecteze frontierele de 4 M MC cu cuplarea multiregională (MRC) prin introducerea alocării implicite a capacității bazate pe capacitatea netă de transport (NTC-based) pe șase frontiere (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Acest proiect va marca începutul așa-numitei "faze durabile" a SDAC, când va exista o singură Cuplare unică a piețelor pentru ziua următoare, în care MRC și 4M MC funcționează cuplat..

COMUNICAT de PRESĂ 10.05.2021 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă