Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucuresti, 12 august 2020)

Piețele de energie administrate de OPCOM – douăzeci de ani de construcție și dezvoltare, o operare zilnică de succes și un preț de încredere al energiei electrice în România

București, 12 august 2020. Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale “OPCOM” SA sărbătorește în luna august a acestui an douăzeci de ani de la primele sale operațiuni comerciale în 2000. Două decenii de realizări care au contribuit determinant la dezvoltarea sectorului energetic din România, funcționarea pe baze economice a pieței de energie electrică națională și integrarea acesteia în piața unică europeană.

OPCOM și piețele centralizate administrate au devenit esențiale pentru sectorul energiei electrice, prețul de referință și semnalele de preț stabilite în piețele lichide și transparente administrate de OPCOM constituindu-se în indicatori de încredere pentru investiții și, în general, pentru participanții la piață și consumatorii finali. Societatea își asumă, de asemenea, un rol esențial în peisajul energetic european, prin participarea activă, în calitate de Operator al pieței de energie electrică desemnat, în proiectele europene dedicate obiectivului final de cuplare unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice.

Cantități tranzacționate, produse și servicii care au înregistrat o tendință crescătoare și o permanentă diversificare de-a lungul timpului

În cele două decenii de existență, OPCOM a devenit un operator de piață puternic, în primul an de funcționare al Pieței pentru Ziua Următoare conform noilor mecanisme tranzacționându-se pe această piață o cantitate de 3,6 TWh. Această cifră a fost de șase ori mai mare în următorii ani, în condițiile funcționării cuplate a PZU, cu peste 23,1 TWh tranzacționați în 2019.

OPCOM, motor al dereglementării sectorului energetic din România, este un precursor al inovării pe piața energiei electrice, introducând primele sale produse de tranzacționare a energiei electrice la termen în 2005. În prezent, peste 43,2 TWh (2019) sunt tranzacționați pe aceste piețe, produsele definite fiind esențiale pentru constituirea unui portofoliu diversificat de tranzacționare solid, care să sprijine necesitățile și oportunitățile oferite participanților de condițiile de piață existente în fiecare moment. În contextul general al preocupărilor față de mediu, OPCOM a asigurat un cadru de tranzacționare robust al certificatelor verzi și a oferit posibilități de tranzacționare flexibilă a energiei electrice pe diverse orizonturi de timp, răspunzând cerințelor de reglementare existente.

OPCOM a jucat un rol esențial în eliminarea arieratelor din sectorul energetic, începând cu luna iulie 2008 punând la dispoziția participanților un nou mecanism de decontare centralizată a tranzacțiilor spot, asumându-și rolul de contraparte pentru toate tranzacțiile încheiate pe PZU și PI, rol care implică desfășurarea activităților necesare în vederea efectuării încasărilor/ plăților/ facturării/ regularizării plăților și care s-a extins către tranzacționarea spot pe piața de gaze naturale. În piața de echilibrare, OPCOM a îndeplinit încă de la început rolul de operator de decontare, ceea ce a presupus îndeplinirea completă și corectă a responsabilităților rezultate din procesul de stabilire a cantităților, respectiv a drepturilor de încasare/obligațiilor de plată pentru tranzacțiile în piața de echilibrare, dezechilibrele părților responsabile cu echilibrarea, precum și decontarea dezechilibrelor de la notificare ale unităților dispecerizabile, prin calitatea serviciilor oferite OPCOM contribuind la desfăşurarea corectă a tuturor proceselor din piaţa angro de energie electrică.

În urmă cu cinci ani, OPCOM a inițiat cu succes prima fază a raportării tranzacțiilor încheiate de participanți pe piețele de energie administrate de OPCOM, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, obligație stabilită de REMIT, Regulamentul (UE) nr 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

Piața de gaze, în lumina recentului program de dereglementare totală, este de așteptat să producă beneficiile așteptate, platformele și produsele OPCOM fiind pregătite să ofere participanților toate oportunitățile de tranzacționare transparentă, după un model similar exemplului de succes de două decenii de la energie electrică.

Parte integrantă a pieței unice europene

OPCOM are un rol esențial în crearea pieței interne europene a energiei prin implicarea sa, inclusiv investițională, în inițiativele de cuplare a pieței, viziunea OPCOM fiind confirmată de evoluție acestor proiecte care au devenit puncte de plecare în implementarea soluțiilor durabile. Cuplarea pieței asigură o utilizare optimă a resurselor existente, optimizează fluxurile transfrontaliere de energie electrică în funcție de semnalele de preț și contribuie la securitatea aprovizionării cu energie electrică. Piețele pe termen scurt administrate de OPCOM conectează piața de energie electrică din România la Europa, oferind posibilități de tranzacționare flexibilă până cu o oră înainte de livrare și un preț de referință credibil, pilon al tranziției energetice.

Parteneriatul solid între OPCOM și furnizorii de renume internațional de platforme și servicii informatice care răspund celor mai exigente și complexe cerințe, colaborarea excepțională cu sistemul bancar și instituționalizarea parteneriatului cu piața de capital, prin înființarea împreună cu Bursa de Valori București a Contrapărții Centrale în România, reprezintă temelia și argumentele pentru capacitatea și expertiza de nivel înalt de a asigura servicii de înaltă calitate pentru participanții care activează pe aceste piețe, de a derula procesele de tranzacționare fără înregistrarea de disfuncționalități și de a garanta finalizarea tuturor proceselor post-tranzacționare prin implementarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului, contribuind astfel la creșterea încrederii și activității pe piețele administrate.

“După 20 de ani de experiențe de succes și un parcurs comun, OPCOM dorește să vă mulțumească dumneavoastră, participanților la piață și tuturor factorilor implicați în acest proces provocator. Funcționarea și dezvoltarea OPCOM au fost de excepție, trecând de la o poveste de succes pentru România, la o certitudine", spune Victor IONESCU. “De-a lungul timpului, diversitatea produselor, calitatea serviciilor oferite, competențele echipei OPCOM au crescut, la fel și responsabilitățile și efectul contribuției fiecărui membru al echipei. Astăzi, la acest moment în care OPCOM sărbătorește douăzeci de ani de la primele sale operațiuni comerciale în 2000, aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru munca depusă, sentimentul de apartenență și de devotament față de societate manifestat permanent. La mulți ani, OPCOM!”.

 

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.

COMUNICAT de PRESĂ 12.8.2020 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Anunţuri
22/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
19/10/2020
17/09/2020
Opcom Comunicate de presă