Home

COMUNICAT de PRESĂ

(București, 18 noiembrie 2019)

Soluția unică europeană de cuplare a piețelor intrazilnice (SIDC) și proiectele de implementare locală confirmă lansarea celui de-al 2-lea val în data de 19 noiembrie 2019 cu primele livrări în data de 20 noiembrie 2019. Această confirmare urmează încheierii activităților de testare și pregătire. Alte șapte țări se vor alătura celor paisprezece țări care funcționează deja în regim cuplat. Clarificări furnizate referitoare la granițele active.

Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și Sistem (OTS) confirmă lansarea celui de-al 2-lea val SIDC (cunoscut anterior ca XBID). Această confirmare urmează finalizării cu succes a testării. La lansare toate granițele în cele 7 țări cuplate vor fi active cu excepția graniței Suedia/Polonia, care va fi în stadiu `inactiv` până când aspectele nesoluționate vor fi rezolvate. Acordurile multi-OPEED sunt implementate în Polonia. Cu toate acestea, Nord Pool EMCO, pentru perioada inițială începând cu a doua lansare, va fi unica entitate de transfer în Polonia.

Marcând un alt pas important în direcția extinderii pieței unice intrazilnice europene integrate, lansarea a încă 2 proiecte locale de implementare va extinde tranzactionarea continuă a energiei electrice în următoarele țări:  Bulgaria, Croatia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia. Acestea se alătură țărilor care operează deja SIDC:  Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia. Un al treilea val de lansare este preconizat până la sfârșitul anului 2020. Se așteaptă confirmarea cu privire la data la care granița Suedia/Polonia se va alătura, acest aspect urmând a fi comunicat ulterior participanților la piață și altor factori implicați.

Soluția SIDC este bazată pe un sistem IT comun cu un registru unic de ordine (SOB), un modul de management al capacităților (CMM) și un modul de transfer tranfrontalier (SM). Aceasta permite ca ordinele introduse de participanții la piață pentru corelarea continuă într-o zonă de ofertare să fie corelate de ordine introduse similar de participanții la piață în orice altă zonă de ofertare din cadrul proiectului, atât timp cât capacitatea de transport este disponibilă. Soluția intrazilnică permite atât alocarea explicită pe granițele Croația/Slovenia și Franța/Germania (asa cum a fost solicitat de către autoritățile de reglementare respective) cât și tranzacționarea continuă implicită. Aceasta este în concordanță cu modelul țintă al UE pentru o piață intrazilnică integrată.

Cuplarea intrazilnică la nivel european este o componentă esențială pentru finalizarea pieței interne europene de energie. Odată cu creșterea cotei de producere de energie intermitentă în mixul de producere european, conectarea piețelor intrazilnice prin tranzacționarea transfrontalieră este un instrument din ce în ce mai important pentru ca actorii de pe piață să îți mențină pozițiile echilibrate. Scopul inițiativei SIDC este de a crește eficiența globală a tranzacționării pe orizontul de timp intrazilnic.

COMUNICAT de PRESĂ 18.11.2019 


Inapoi
Opcom Comunicate de presă