Home

COMUNICAT de PRESĂ

(București, 04 noiembrie 2019)

OPCOM - BURSA DE VALORI BUCUREȘTI ÎMPREUNĂ CU PARTENERI DIN DOMENIUL ENERGETIC ȘI FINANCIAR ÎNFIINȚEAZĂ COMPANIA CARE VA AVEA ROL DE CONTRAPARTE CENTRALĂ

  • CCP.RO Bucharest S.A. (CCP.RO) a fost înființată la data de 04 noiembrie, după ce acționarii noii entități au aprobat participarea la capitalul social cu suma totală de 79,8 milioane lei (16,8 milioane euro).
  • CCP.RO va găzdui infrastructura care va permite relansarea pieței derivatelor în România și va asigura mecanisme noi pentru diminuarea și transferul riscurilor pentru piețele operate de BVB și OPCOM, contribuind la creșterea încrederii și activității pe aceste piețe.
  • BVB este acționar majoritar cu 59,52% din acțiuni, în urma unei contribuții de 47,5 milioane lei (10 milioane euro), cea mai mare investiție realizată de BVB în cadrul unui singur proiect. Partenerii BVB în proiectul CCP.RO sunt: OPCOM, Enel România, Banca Transilvania, Tinmar Energy, SIF Banat-Crișana, SIF Transilvania, SIF Muntenia și BRK Financial Group.
  • Adrian Tănase, BVB: Faptul că am reușit să realizăm cu succes prima etapă majoră în construirea unei contrapărți centrale locale printr-o investiție semnificativă este o dovadă excelentă de cooperare și de interes în dezvoltarea sustenabilă și semnificativă a pieței de capital și de energie. Ne bucurăm că putem să plecăm la drum cu parteneri puternici din domeniul financiar și cel energetic într-un proiect fără precedent pentru România. CCP.RO va stimula creșterea lichidității piețelor deservite, iar existența acestei instituții reprezintă condiția minimă necesară pentru a asigura o evoluție sănătoasă a acestora. 
  • Victor Ionescu, OPCOM: Finalizarea etapei de constituire a Contrapărții Centrale din România, prin structura acționariatului la înființarea CCP.RO, denotă cu obiectivitate interesul companiilor din domeniul energiei pentru implementarea în România a soluțiilor actualizate de gestionare și diminuare a riscurilor în derularea tranzacțiilor atât pe baza serviciilor de compensare oferite de o entitate autorizată în acest sens conform normelor europene în vigoare cât și prin tranzacționarea de instrumente financiare derivate având ca activ suport prețul de referință al energiei, cum este în cazul energiei electrice indicele ROPEX-DAM al OPCOM.

Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, a înființat împreună cu alți opt acționari compania pe structura căreia va funcționa contrapartea centrală locală. Entitatea juridică poartă numele de CCP.RO Bucharest S.A. și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 04 noiembrie 2019, după ce acționarii acestei noi entități au aprobat participarea la capitalul social al acesteia, în sumă totală de 79,8 milioane lei (16,8 milioane euro).

BVB este acționar majoritar în noua companie, în urma unei contribuții de 47,5 milioane lei  (10 milioane euro), reprezentând 59,52% din capitalul social al CCP.RO Bucharest (CCP.RO). Aceasta reprezintă cea mai mare investiție realizată de BVB în cadrul unui singur proiect, care își propune să contribuie la creșterea lichidității pieței de capital locale.

Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. (OPCOM) deține 19,06% din capitalul social al CCP.RO. Alți acționari în cadrul CCP.RO sunt: Enel România S.A., Banca Transilvania S.A, Tinmar Energy S.A., Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și SSIF BRK Financial Group S.A., fiecare având dețineri individuale sub 10%.

Primul Consiliu de Administrație al CCP va fi format din 7 membri: Adrian Tănase – Președinte CA – (Director General al BVB), Otto Emil Nägeli (membru CA în cadrul BVB), Victor Ionescu (Director General al OPCOM), Cristian-Sorin Culea (Director Energy Management – Enel România), Iulius-Grigore Postolache (Managing Partner al aVilicus Consulting), Gabriel-Andrei Țecheră (Consilier în cadrul Cabinetului Șefului Cancelariei Prim-ministrului), Sinan Kircali (Director General Adjunct Garanti Bank). Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de doi ani.

„Faptul că am reușit să realizăm cu succes prima etapă majoră în construirea unei contrapărți centrale locale printr-o investiție semnificativă este o dovadă excelentă de cooperare și de interes în dezvoltarea sustenabilă și semnificativă a pieței de capital și de energie. Ne bucurăm că putem să plecăm la drum cu parteneri puternici din domeniul financiar și cel energetic într-un proiect fără precedent pentru România. CCP.RO va stimula creșterea lichidității piețelor deservite, iar existența acestei instituții reprezintă condiția minimă necesară pentru a asigura o evoluție sănătoasă a acestora,” a declarat Adrian Tănase, Directorul General al BVB și Președintele CA al CCP.RO Bucharest.

De ce este importantă Contrapartea Centrală

CCP.RO va găzdui infrastructura care va permite relansarea și dezvoltarea pieței derivatelor în România și va asigura mecanisme noi pentru diminuarea și transferul riscurilor la nivelul piețelor deservite, și anume piețele operate de BVB, respectiv de OPCOM, contribuind la creșterea încrederii și activității pe aceste piețe. CCP se va interpune între părțile tranzacției devenind contraparte pentru fiecare cumpărător, respectiv vânzător, și va garanta finalizarea decontării tranzacţiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului.

Pentru investitorii sau participanții care activează pe piața de capital locală, existența CCP va permite introducerea și dezvoltarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (cu activ suport acțiuni, mărfuri, obligațiuni, indici, curs de schimb, etc.).

Următoarele etape majore în activitatea noii companii sunt pregătirea documentației pentru autorizarea CCP.RO în calitate de contraparte centrală și obținerea autorizației de funcționare în acest scop din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). BVB și-a propus ca primele operațiuni realizate prin intermediul CCP.RO să aibă loc în 16 luni de la înființarea noii companii.

 

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata  unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT pentru mai mult de 460 de companii active pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.

COMUNICAT de PRESĂ 04.11.2019 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă