Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucuresti, 3 iunie 2019)

Comitetul OPEED anunță lansarea unui nou website

Noul website oferă informații despre progresele înregistrate de OPEED-uri pentru a stabili piețe de energie mai eficiente

Astăzi, Comitetul Operatorilor Pieței de Energie Electrica Desemnați (Comitetul OPEED) a anunțat lansarea unui website comun care are ca scop prezentarea informațiilor relevante pentru toate părțile interesate, precum și furnizarea actualizărilor cu privire la activitatea Comitetului OPEED.

"Comitetul OPEED reunește OPEED-urile a caror misiune comună este aceea de a realiza cuplarea pieței, piatra de temelie a pieței interne a energiei electrice. Noul website urmărește să îmbunătățească transparența pieței cu privire la progresele înregistrate de OPEED pentru a stabili piețe de energie mai eficiente ", a declarat Cosimo Campidoglio, președintele Comitetului OPEED.

În conformitate cu reglementările europene, toate OPEED-urile îndeplinesc în comun funcția de corelare a ofertelor de pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice pentru diferite zone de ofertare și alocă simultan capacitățile transfrontaliere disponibile.

Comitetul OPEED reprezintă organismul de conducere al cooperării dintre OPEED-uri pentru gestionarea la timp și în mod eficient a responsabilităților comune ce revin acestora conform Regulamentului UE 2015/1222 (de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor/CACM).

Vizitați website-ul prin intermediul acestui link: www.nemo-committee.eu

COMUNICAT de PRESĂ 3.6.2019


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi