Home
 OPCOM: Grupul Tehnic
Grup Tehnic Derivative și Forward

27.04.2022
IMPORTANT! Rezultate consultare publică referitoare la documentele aplicabile PMC urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2022

OPCOM aduce la cunoștința părților interesate rezultatul consultării publice a documentelor privind implementarea PMC, urmare a procesului de consultare publică desfășurat în perioada 13.04.2022-19.04.2022, respectiv tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite.
Având în vedere propunerile/comentariile/observațiile primite, urmare a analizei acestora, vă aducem la cunostință forma modificată a următoarelor documente:

În consecință, documentele în forma acceptată se consideră aprobate și pe deplin aplicabile începând cu data de 01.05.2022.

13.04.2022
IMPORTANT! Consultare publică pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2022.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari publicat în Monitorul Oficial Nr. 320 din 1 aprilie 2022 supunem spre consultare publică următoarele documente:

Criteriul pentru adoptarea nivelului garanțiilor aplicabile în contractul standard va fi media aritmetică a propunerilor primite pe parcursul consultării publice.

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro în format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 19.04.2022, ora 16:00.

05.04.2022

Rezultatele Consultării publice parțiale, partea a 2-a, privind modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.

Urmare a desfășurării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 03.12.2021-14.01.2022, urmat de completarea celui de-al doilea chestionar de către participanți înregistrați la PCCB-NC în perioada 23.03.2022-01.04.2022, în vederea modificării Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificărilor propuse pentru Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

Articol din contract

DA

NU

Modificarea Art. 29 alin. (1)

22

2

Modificarea Art. 29 alin. (2)

21

3

Modificarea Art. 29 introducere alin. (3)

21

3

Modificarea Art. 29 introducere alin. (4)

20

4

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (1)

24

0

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (2)

23

1

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (3)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (4), vechi alin (1)

24

0

Modificarea Art. 30 eliminare alin. vechi (2)

24

0

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (5)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (6), vechi alin (3)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (7), vechi alin (4)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (8), vechi alin (5)

24

0

Modificarea Art. 30 alin. nou (9), vechi alin (6)

23

1

Articol din contract

Acceptat

Modificarea Art. 29 alin. (1)

DA

Modificarea Art. 29 alin. (2)

DA

Modificarea Art. 29 introducere alin. (3)

DA

Modificarea Art. 29 introducere alin. (4)

NU

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (1)

DA

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (2)

DA

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (3)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (4), vechi alin (1)

DA

Modificarea Art. 30 eliminare alin. vechi (2)

DA

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (5)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (6), vechi alin (3)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (7), vechi alin (4)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (8), vechi alin (5)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (9), vechi alin (6)

DA

Astfel, OPCOM anunță că, urmare a finalizarării întregului proces de consultare publică a participanților la piață pentru amendarea textului Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC vor fi aduse modificări ale prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC în conformitate cu rezultatele celor 2 chestionare. În consecință forma acceptată a acestui document se consideră aprobată și pe deplin aplicabilă pentru tranzacțiile începând cu data de 05.04.2022, și poate fi accesat din meniul specific Tranzacționare – Produse/Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică/Modalitatea de tranzacționare PCCB-NC/Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament .

25.03.2022

Rezultatele Consultării publice partiale privind modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.

Urmare a desfășurării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 03.12.2021-14.01.2022, urmat de completarea unui prim chestionar de către participanți înregistrați la PCCB-NC în perioada 03.03.2022-18.03.2022, în vederea modificării Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificărilor propuse pentru Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

Articol din contract

DA

NU

Modificarea Art. 2 alin. (2)

36

3

Modificarea Art. 10 alin. (3)

33

6

Modificarea Art. 12 introducere alin. (4)

33

6

Modificarea Art. 16 alin. (1)

25

14

Modificarea Art. 16 alin. (4)

29

7

Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 2

15

23

7

31

Modificarea Art. 16 alin. (8)

29

10

Modificarea Art. 17 alin. (1)

27

12

Modificarea Art. 17 alin. (2) (i)

23

16

Modificarea Art. 17 alin. (2) (ii)

23

16

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iii)

22

17

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iv)

17

22

Modificarea Art. 17 alin. (4)

29

9

Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 2

13

25

6

31

Modificarea Art. 18 lit. b)

35

4

Modificarea Art. 18 lit. d)

36

3

Modificarea Art. 19 lit. c)

34

5

Modificarea Art. 20 lit. e)

36

3

Modificarea Art. 21 lit. c)

33

6

Modificarea Art. 26 alin. (3)

34

5

Modificarea Art. 26 alin. (4)

32

7

Modificarea Art. 28 alin. 1, lit d)

36

3

Modificarea Art. 33 alin. (1)

38

1

Introducere articol nou 37

35

4

Articol din contract

Acceptat

Modificarea Art. 2 alin. (2)

DA

Modificarea Art. 10 alin. (3)

DA

Modificarea Art. 12 introducere alin. (4)

DA

Modificarea Art. 16 alin. (1)

DA

Modificarea Art. 16 alin. (4)

DA

Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 2

NU

NU

Modificarea Art. 16 alin. (8)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (1)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (i)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (ii)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iii)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iv)

NU

Modificarea Art. 17 alin. (4)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 2

NU

NU

Modificarea Art. 18 lit. b)

DA

Modificarea Art. 18 lit. d)

DA

Modificarea Art. 19 lit. c)

DA

Modificarea Art. 20 lit. e)

DA

Modificarea Art. 21 lit. c)

DA

Modificarea Art. 26 alin. (3)

DA

Modificarea Art. 26 alin. (4)

DA

Modificarea Art. 28 alin. 1, lit d)

DA

Modificarea Art. 33 alin. (1)

DA

Introducere articol nou 37

DA

Astfel, OPCOM anunță că, după finalizarea întregului proces de consultare publică a participanților la
piață pentru amendarea textului Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC vor fi aduse modificări ale prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC în conformitate cu rezultatele celor 2 chestionare.

23.03.2022
IMPORTANT: Continuare consultare publică pentru modificarea Contractului standard aplicabil PCCB-NC

Având în vedere propunerile primite de OPCOM S.A. din partea participanților la piață, în urma consultării publice organizată de OPCOM în perioada 03.12.2021-14.01.2022, pentru amendarea articolelor 29 și 30 din Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, continuăm procesul de consultare publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pentru realizarea acestora, după cum urmează:

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră prin completarea Chestionarului privind modificarea Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-NC, până la data de 01.04.2022, ora 14:00.

În vederea adoptării propunerilor de modificare, trebuie să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de modificare să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCOM.

03.03.2022
IMPORTANT: Consultare publică pentru modificarea Contractului standard aplicabil PCCB-NC

Având în vedere propunerile primite de OPCOM S.A. din partea participanților la piață, în urma consultării publice organizată de OPCOM în perioada 03.12.2021-14.01.2022, pentru amendarea textului Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, inițiem un nou proces de consultare publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pentru realizarea acestora, după cum urmează:

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră prin completarea Chestionarului privind modificarea Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-NC, până la data de 18.03.2022, ora 14:00.

În vederea adoptării propunerilor de modificare, trebuie să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de modificare să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCOM.

11.02.2022
Rezultate consultare publică privind modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe
PCCB-NC

Urmare a finalizării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 03.12.2021-14.01.2022, în vederea modificării art. 26, art. 29 si art. 30 din Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

Forma agreată a propunerilor de modificare urmează a fi supusă unei consultări publice de aprobare.

 


Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2021

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2020

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2019

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2006-2018