Home
Ecran platforma de tranzactionare PI

*Ecranul se actualizează regulat la intervale de 1 minut.
(*The screen is updated at every one minute.)


LEGENDĂ
(Legend)*:
 
Instrument
(Instrument)
Contract definit în cadrul sistemului de tranzacţionare având ca obiect vânzarea/cumpărarea de energie electrică într-un anumit interval orar al unei anumite zile de livrare
(Contract defined in the trading system for sale / purchase of electricity in certain hourly intervals for a given delivery day)
Bursa
(Exchange)
Numele bursei de energie pe care se încheie tranzacțiile, „CONDICO”
(Name of the exchange on which the trades are concluded, „CONDICO”)
StareInstrument
(State)
Starea instrumentelor
(Instrument status)
Data Expirare
(Expiry Time)
Termenul de expirare a instrumentului până la care se pot încheia tranzacții pentru instrumentul respectiv
(Expiry Date for the instrument as deadline for concluding trades)
Cant Cumparare
(Bid Qty)
Cantitatea ofertată la cumpărare corespunzătoare celui mai bun preț al ofertelor de cumpărare
(The offered buying quantity for the best offered buying price)
(Quantity offered for buy for the best buy offers price)
Cumparare
(Bid)
Cel mai bun preț al ofertelor de cumpărare
(The best buy offer price)
Vanzare
(Ask)
Cel mai bun preț al ofertelor de vânzare
(The best sell offer price)
Cant Vanzare
(Ask Qty)
Cantitatea ofertată la vânzare corespunzătoare celui mai bun preț al ofertelor de vânzare
(The offered selling quantity for the best offered buying price)
(Quantity offered for sell for the best buy offers price)
Ultimul pret
(Last)
Ultimul preț la care s-au încheiat tranzacții pentru instrumentul respectiv
(Last price for concluded trades for each instrument)
Deschidere
(Open)
Primul preț la care s-au încheiat tranzacții pentru instrumentul respectiv
(First price for concluded trades for each instrument)
Maxim
(High)
Cel mai mare preț la care s-au încheiat tranzacții pentru instrumentul respectiv
(Maximum price for concluded trades for each instrument)
Minim
(Low)
Cel mai mic preț la care s-au încheiat tranzacții pentru instrumentul respectiv
(Minimum price for concluded trades for each instrument)
Cantitate
(Quantity)
Cantitatea agregată tranzacționată pentru instrumentul respectiv
(Aggregated quantity traded for each instrument)

*Pentru informații suplimentare privind conținutul tabelului se va consulta Ghidul Participantului la Piaţa Intrazilnică, disponibil pe website în locația Tranzacționare – Produse / Piața Intra-zilnică / Înregistrare, Convenție, Proceduri

(For additional information regarding the containt of the table, please consult Intraday Market Participant User Guide, available on OPCOM website in location Trading – Products / Intra-Day Market / Registration, Convention, Procedures )