Home
Informatii aferente contractelor de vanzare-cumparare de energie electrica/actelor aditionale la contractele incheiate pe piata reglementata de energie

Prin scrisoarea sa nr. 35706/18.05.2017 ANRE a solicitat OPCOM publicarea într-un termen cât mai scurt a contractelor reglementate și de export și a detaliilor tranzacțiilor.
Față de notificările primite din partea participanților la piață cu privire la condițiile de confidențialitate din cadrul contractelor notificate, notificări asupra cărora OPCOM a informat ANRE, OPCOM face publice informațiile referitoare la tranzacțiile încheiate pe piața reglementată și pentru export prin publicarea detaliilor complete ale tranzacțiilor și a contractelor în conformitate cu scrisoarea menționată.
În acest sens:
1) OPCOM acţionează exclusiv în scopul colectării şi publicării contractelor de pe piaţa reglementată şi de export, astfel cum acestea sunt comunicate de către operatorii economici implicaţi în acele contracte;
2) OPCOM nu poartă nicio răspundere pentru acurateţea şi completitudinea conţinutului contractelor; răspunderea aparţine exclusiv furnizorului informaţiei;
3) OPCOM îşi îndeplineşte exclusiv o obligaţie legală de publicare în conformitate cu cerinţele Legii energiei şi Ordinului ANRE nr. 7/2017.
Nr. crt. Identificator de vanzare / cumparare pentru participantul la piata care raporteaza Tipul documentului semnat (Contract/Act aditional) Numar contract/act aditional Data incheierii contractului/ actului aditional Denumire participant la piata care raporteaza Denumire contraparte Cantitate contractata [MWh/h] Cantitate contractata totala [MWh] Pret de contract Moneda pret de contract Data de inceput a livrarii Data de sfarsit a livrarii Profil de livrare Zile din saptamana in care are loc livrarea Intervale orare in care are loc livrarea
1 cumpărare Contract / Act aditional 1256 / 20 2016-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 20.168,424 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
2 cumpărare Contract / Act aditional 1256 / 20 2016-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 40.384,108 174,89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
3 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 11.420,331 133,14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
4 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 30.184,752 182,40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
5 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 35.412,545 44,97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
6 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 93.597,86 61,60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
7 cumpărare Contract / Act aditional 526 / 7 2016-12-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 58.829,641 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
8 cumpărare Contract / Act aditional 526 / 7 2016-12-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 121.081,707 174,89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
9 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 28.251,333 133,14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
10 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 95.364,685 182,40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
11 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 93.334,012 44,97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
12 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 291.301,833 61,60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
13 cumpărare Contract / Act aditional 1260 / 19 2017-01-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 25870,338 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
14 cumpărare Contract / Act aditional 1260 / 19 2017-01-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 52.050,383 174,89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
15 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 12.183,774 133,14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
16 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 41.358,248 182,40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
17 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 23.084,538 44,97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
18 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 78.361,128 61,60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
19 cumpărare Contract / Act aditional 1258 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 23.895,453 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
20 cumpărare Contract / Act aditional 1258 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 52089.295 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
21 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 11451.346 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
22 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 40764.018 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
23 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 7269.136 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
24 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 25876.449 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
25 cumpărare Contract / Act aditional 1254 / 19 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 15289.493 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
26 cumpărare Contract / Act aditional 1254 / 19 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 31427.289 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
27 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 7371.041 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
28 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 24730.077 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
29 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 12235.041 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
30 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 41049.066 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
31 cumpărare Contract / Act aditional 1252 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 53571.376 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
32 cumpărare Contract / Act aditional 1252 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 114800.257 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
33 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 28341.915 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
34 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 87363.462 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
35 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 2827.916 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
36 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 8716.983 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
37 cumpărare Act aditional 526 / 8 2017-06-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
38 cumpărare Act aditional 526 / 8 2017-06-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
39 cumpărare Act aditional 1260 / 20 2017-06-22 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
40 cumpărare Act aditional 1260 / 20 2017-06-22 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
41 cumpărare Act aditional 1256 / 21 2017-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
42 cumpărare Act aditional 1256 / 21 2017-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
43 cumpărare Act aditional 526 / 9 2017-07-11 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
44 cumpărare Act aditional 526 / 9 2017-07-11 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
45 cumpărare Act aditional 1256 / 22 2017-07-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
46 cumpărare Act aditional 1256 / 22 2017-07-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
47 cumpărare Act aditional 1252 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
48 cumpărare Act aditional 1252 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
49 cumpărare Act aditional 1254 / 20 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
50 cumpărare Act aditional 1254 / 20 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
51 cumpărare Act aditional 1258 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
52 cumpărare Act aditional 1258 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
53 cumpărare Act aditional 1252 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
54 cumpărare Act aditional 1252 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
55 cumpărare Act aditional 1254 / 21 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
56 cumpărare Act aditional 1254 / 21 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
57 cumpărare Act aditional 1258 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
58 cumpărare Act aditional 1258 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
59 cumpărare Act aditional 1260 / 21 2017-07-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
60 cumpărare Act aditional 1260 / 21 2017-07-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
61 cumpărare Act aditional 1 / 16 2017-07-25 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A.
62 cumpărare Act aditional 5 / 18 2017-07-27 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
63 cumpărare Act aditional 3 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
64 cumpărare Act aditional 7 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A.
65 cumpărare Act aditional 9 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
66 cumpărare Act aditional 15 / 15 2017-08-25 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A.
67 cumpărare Contract 503417/159 2019-03-04 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 180.238,662 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31
68 cumpărare Contract 403368/160 2019-03-04 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 134.446,263 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31
69 cumpărare Contract 162 2019-03-04 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 270.038,971 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31
70 cumpărare Contract 161 2019-03-04 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 302.353,090 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31
71 cumpărare Contract 10 2019-02-27 S.C. CEZ VANZARE S.A OMV Petrom S.A. - 245.250,779 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31
72 cumpărare Contract 13 2019-02-27 Societatea E.ON Energie Romania S.A. OMV Petrom S.A. - 469.331,182 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31
73 cumpărare Contract 12 2019-02-27 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. OMV Petrom S.A. - 82.412,627 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31
74 cumpărare Contract 11 2019-02-27 S.C. ENEL ENERGIE S.A. OMV Petrom S.A. - 99.704,713 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31
75 cumpărare Contract 158 2019-03-04 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 490.251,982 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31
76 cumpărare Contract 14 2019-02-27 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. OMV Petrom S.A. - 240.475,611 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31
77 cumpărare Contract 549/CEO 2019-02-28 Societatea E.ON Energie Romania S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 22.875,629 218,15 LEI 2019-03-01 2019-12-31
78 cumpărare Contract 839 2019-03-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 323.003,007 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31
79 cumpărare Contract 838 2019-03-01 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 200.374,245 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31
80 cumpărare Contract 837 2019-03-01 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 735.951,241 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31
81 cumpărare Contract 841 2019-03-01 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 255.172,547 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31
82 cumpărare Contract 840 2019-03-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 122.030,484 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31
83 cumpărare Contract 1 2019-02-28 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 1.593,792 218,15 LEI 2019-03-01 2019-12-31
84 cumpărare Contract 81 2019-06-13 Societatea E.ON Energie Romania S.A. VEOLIA ENERGIE IASI S.A. - 416,856 231,17 LEI 2019-11-01 2019-12-31
85 cumpărare Contract VE867 2019-06-21 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 9.914,728 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31
86 cumpărare Contract 26829 2019-06-13 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Electrocentrale București S.A. - 38.307,676 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31
87 cumpărare Contract 26825 2019-06-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Electrocentrale București S.A. - 35.124,874 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31
88 cumpărare Contract 26826 2019-06-13 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Electrocentrale București S.A. - 14.306,59 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31
89 cumpărare Contract 26827 2019-06-13 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Electrocentrale București S.A. - 11.031,263 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31
90 cumpărare Contract 26828 2019-06-13 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Electrocentrale București S.A. - 26.312,778 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31
91 cumpărare Act aditional 1/549/CEO 2019-06-06 Societatea E.ON Energie Romania S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - - 231,17 LEI 2019-07-01 2019-12-31
92 cumpărare Act aditional 1/VE867 2019-07-26 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - - - - 2019-08-01 2019-12-31
93 cumpărare Contract 1 2019-09-09 Societatea E.ON Energie Romania S.A. CET Govora S.A. - 6271,054 231,17 LEI 2019-10-01 2019-12-31
94 cumpărare Act aditional 1/1 2019-06-25 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - - 231,17 LEI 2019-07-01 2019-12-31