Home
Informatii aferente contractelor de vanzare-cumparare de energie electrica/actelor aditionale la contractele incheiate pe piata reglementata de energie

Prin scrisoarea sa nr. 35706/18.05.2017 ANRE a solicitat OPCOM publicarea într-un termen cât mai scurt a contractelor reglementate și de export și a detaliilor tranzacțiilor.
Față de notificările primite din partea participanților la piață cu privire la condițiile de confidențialitate din cadrul contractelor notificate, notificări asupra cărora OPCOM a informat ANRE, OPCOM face publice informațiile referitoare la tranzacțiile încheiate pe piața reglementată și pentru export prin publicarea detaliilor complete ale tranzacțiilor și a contractelor în conformitate cu scrisoarea menționată.
În acest sens:
1) OPCOM acţionează exclusiv în scopul colectării şi publicării contractelor de pe piaţa reglementată şi de export, astfel cum acestea sunt comunicate de către operatorii economici implicaţi în acele contracte;
2) OPCOM nu poartă nicio răspundere pentru acurateţea şi completitudinea conţinutului contractelor; răspunderea aparţine exclusiv furnizorului informaţiei;
3) OPCOM îşi îndeplineşte exclusiv o obligaţie legală de publicare în conformitate cu cerinţele Legii energiei şi Ordinului ANRE nr. 7/2017.
Nr. crt. Identificator de vanzare / cumparare pentru participantul la piata care raporteaza Tipul documentului semnat (Contract/Act aditional) Numar contract/act aditional Data incheierii contractului/ actului aditional Denumire participant la piata care raporteaza Denumire contraparte Cantitate contractata [MWh/h] Cantitate contractata totala [MWh] Pret de contract Moneda pret de contract Data de inceput a livrarii Data de sfarsit a livrarii Profil de livrare Zile din saptamana in care are loc livrarea Intervale orare in care are loc livrarea
1 cumpărare Contract / Act aditional 1256 / 20 2016-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 20168.424 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
2 cumpărare Contract / Act aditional 1256 / 20 2016-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 40384.108 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
3 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 11420.331 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
4 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 30184.752 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
5 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 35412.545 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
6 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 93597.86 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
7 cumpărare Contract / Act aditional 526 / 7 2016-12-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 58829.641 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
8 cumpărare Contract / Act aditional 526 / 7 2016-12-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 121081.707 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
9 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 28251.333 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
10 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 95364.685 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
11 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 93334.012 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
12 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 291301.833 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
13 cumpărare Contract / Act aditional 1260 / 19 2017-01-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 25870,338 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
14 cumpărare Contract / Act aditional 1260 / 19 2017-01-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 52050,383 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
15 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 12183.774 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
16 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 41358.248 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
17 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 23084.538 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
18 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 78361.128 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
19 cumpărare Contract / Act aditional 1258 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 23895.453 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
20 cumpărare Contract / Act aditional 1258 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 52089.295 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
21 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 11451.346 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
22 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 40764.018 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
23 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 7269.136 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
24 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 25876.449 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
25 cumpărare Contract / Act aditional 1254 / 19 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 15289.493 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
26 cumpărare Contract / Act aditional 1254 / 19 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 31427.289 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
27 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 7371.041 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
28 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 24730.077 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
29 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 12235.041 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
30 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 41049.066 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
31 cumpărare Contract / Act aditional 1252 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 53571.376 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
32 cumpărare Contract / Act aditional 1252 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 114800.257 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
33 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 28341.915 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
34 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 87363.462 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
35 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 2827.916 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
36 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 8716.983 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
37 cumpărare Act aditional 526 / 8 2017-06-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
38 cumpărare Act aditional 526 / 8 2017-06-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
39 cumpărare Act aditional 1260 / 20 2017-06-22 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
40 cumpărare Act aditional 1260 / 20 2017-06-22 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
41 cumpărare Act aditional 1256 / 21 2017-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
42 cumpărare Act aditional 1256 / 21 2017-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
43 cumpărare Act aditional 526 / 9 2017-07-11 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
44 cumpărare Act aditional 526 / 9 2017-07-11 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
45 cumpărare Act aditional 1256 / 22 2017-07-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
46 cumpărare Act aditional 1256 / 22 2017-07-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
47 cumpărare Act aditional 1252 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
48 cumpărare Act aditional 1252 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
49 cumpărare Act aditional 1254 / 20 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
50 cumpărare Act aditional 1254 / 20 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
51 cumpărare Act aditional 1258 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
52 cumpărare Act aditional 1258 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
53 cumpărare Act aditional 1252 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
54 cumpărare Act aditional 1252 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
55 cumpărare Act aditional 1254 / 21 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
56 cumpărare Act aditional 1254 / 21 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
57 cumpărare Act aditional 1258 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
58 cumpărare Act aditional 1258 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
59 cumpărare Act aditional 1260 / 21 2017-07-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
60 cumpărare Act aditional 1260 / 21 2017-07-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
61 cumpărare Act aditional 1 / 16 2017-07-25 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A.
62 cumpărare Act aditional 5 / 18 2017-07-27 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
63 cumpărare Act aditional 3 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
64 cumpărare Act aditional 7 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A.
65 cumpărare Act aditional 9 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
66 cumpărare Act aditional 15 / 15 2017-08-25 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A.