Home
Informatii aferente contractelor de vanzare-cumparare de energie electrica/actelor aditionale la contractele incheiate pe piata reglementata de energie

Prin scrisoarea sa nr. 35706/18.05.2017 ANRE a solicitat OPCOM publicarea într-un termen cât mai scurt a contractelor reglementate și de export și a detaliilor tranzacțiilor.
Față de notificările primite din partea participanților la piață cu privire la condițiile de confidențialitate din cadrul contractelor notificate, notificări asupra cărora OPCOM a informat ANRE, OPCOM face publice informațiile referitoare la tranzacțiile încheiate pe piața reglementată și pentru export prin publicarea detaliilor complete ale tranzacțiilor și a contractelor în conformitate cu scrisoarea menționată.
În acest sens:
1) OPCOM acţionează exclusiv în scopul colectării şi publicării contractelor de pe piaţa reglementată şi de export, astfel cum acestea sunt comunicate de către operatorii economici implicaţi în acele contracte;
2) OPCOM nu poartă nicio răspundere pentru acurateţea şi completitudinea conţinutului contractelor; răspunderea aparţine exclusiv furnizorului informaţiei;
3) OPCOM îşi îndeplineşte exclusiv o obligaţie legală de publicare în conformitate cu cerinţele Legii energiei şi Ordinului ANRE nr. 7/2017.
Nr. crt. Identificator de vanzare / cumparare pentru participantul la piata care raporteaza Tipul documentului semnat (Contract/Act aditional) Numar contract/act aditional Data incheierii contractului/ actului aditional Denumire participant la piata care raporteaza Denumire contraparte Cantitate contractata [MWh/h] Cantitate contractata totala [MWh] Pret de contract Moneda pret de contract Data de inceput a livrarii Data de sfarsit a livrarii Profil de livrare Zile din saptamana in care are loc livrarea Intervale orare in care are loc livrarea
1 cumpărare Contract / Act aditional 1256 / 20 2016-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 20.168,424 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
2 cumpărare Contract / Act aditional 1256 / 20 2016-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 40.384,108 174,89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
3 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 11.420,331 133,14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
4 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 30.184,752 182,40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
5 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 35.412,545 44,97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
6 cumpărare Contract / Act aditional 15 / 14 2016-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 93.597,86 61,60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
7 cumpărare Contract / Act aditional 526 / 7 2016-12-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 58.829,641 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
8 cumpărare Contract / Act aditional 526 / 7 2016-12-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 121.081,707 174,89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
9 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 28.251,333 133,14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
10 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 95.364,685 182,40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
11 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 93.334,012 44,97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
12 cumpărare Contract / Act aditional 5 / 17 2016-12-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 291.301,833 61,60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
13 cumpărare Contract / Act aditional 1260 / 19 2017-01-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 25.870,338 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
14 cumpărare Contract / Act aditional 1260 / 19 2017-01-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 52.050,383 174,89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
15 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 12.183,774 133,14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
16 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 41.358,248 182,40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
17 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 23.084,538 44,97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
18 cumpărare Contract / Act aditional 1 / 15 2016-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 78.361,128 61,60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
19 cumpărare Contract / Act aditional 1258 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 23.895,453 127,65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
20 cumpărare Contract / Act aditional 1258 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 52089.295 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
21 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 11451.346 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
22 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 40764.018 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
23 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 7269.136 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
24 cumpărare Contract / Act aditional 9 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 25876.449 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
25 cumpărare Contract / Act aditional 1254 / 19 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 15289.493 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
26 cumpărare Contract / Act aditional 1254 / 19 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 31427.289 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
27 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 7371.041 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
28 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 24730.077 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
29 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 12235.041 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
30 cumpărare Contract / Act aditional 3 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 41049.066 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
31 cumpărare Contract / Act aditional 1252 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 53571.376 127.65 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
32 cumpărare Contract / Act aditional 1252 / 20 2016-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 114800.257 174.89 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
33 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 28341.915 133.14 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
34 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 87363.462 182.40 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
35 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 2827.916 44.97 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 22-06
36 cumpărare Contract / Act aditional 7 / 15 2016-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 8716.983 61.60 Lei 2017-01-01 2017-12-31 L-D 06-22
37 cumpărare Act aditional 526 / 8 2017-06-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
38 cumpărare Act aditional 526 / 8 2017-06-22 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
39 cumpărare Act aditional 1260 / 20 2017-06-22 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
40 cumpărare Act aditional 1260 / 20 2017-06-22 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
41 cumpărare Act aditional 1256 / 21 2017-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125.54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
42 cumpărare Act aditional 1256 / 21 2017-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172.00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
43 cumpărare Act aditional 526 / 9 2017-07-11 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
44 cumpărare Act aditional 526 / 9 2017-07-11 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
45 cumpărare Act aditional 1256 / 22 2017-07-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
46 cumpărare Act aditional 1256 / 22 2017-07-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
47 cumpărare Act aditional 1252 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
48 cumpărare Act aditional 1252 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
49 cumpărare Act aditional 1254 / 20 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
50 cumpărare Act aditional 1254 / 20 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
51 cumpărare Act aditional 1258 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
52 cumpărare Act aditional 1258 / 21 2017-07-18 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
53 cumpărare Act aditional 1252 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
54 cumpărare Act aditional 1252 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
55 cumpărare Act aditional 1254 / 21 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
56 cumpărare Act aditional 1254 / 21 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
57 cumpărare Act aditional 1258 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
58 cumpărare Act aditional 1258 / 22 2017-07-17 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
59 cumpărare Act aditional 1260 / 21 2017-07-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 125,54 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 22-06
60 cumpărare Act aditional 1260 / 21 2017-07-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - - 172,00 LEI 2017-07-01 2017-12-31 L-D 06-22
61 cumpărare Act aditional 1 / 16 2017-07-25 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A.
62 cumpărare Act aditional 5 / 18 2017-07-27 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
63 cumpărare Act aditional 3 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
64 cumpărare Act aditional 7 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A.
65 cumpărare Act aditional 9 / 16 2017-08-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A.
66 cumpărare Act aditional 15 / 15 2017-08-25 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A.
67 cumpărare Contract 503417/159 2019-03-04 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 180.238,662 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
68 cumpărare Contract 403368/160 2019-03-04 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 134.446,263 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
69 cumpărare Contract 162 2019-03-04 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 270.038,971 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
70 cumpărare Contract 161 2019-03-04 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 302.353,090 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
71 cumpărare Contract 10 2019-02-27 S.C. CEZ VANZARE S.A OMV Petrom S.A. - 245.250,779 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 6-22
72 cumpărare Contract 13 2019-02-27 Societatea E.ON Energie Romania S.A. OMV Petrom S.A. - 469.331,182 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 6-22
73 cumpărare Contract 12 2019-02-27 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. OMV Petrom S.A. - 82.412,627 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 6-22
74 cumpărare Contract 11 2019-02-27 S.C. ENEL ENERGIE S.A. OMV Petrom S.A. - 99.704,713 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 6-22
75 cumpărare Contract 158 2019-03-04 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 490.251,982 188,33 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 6-22
76 cumpărare Contract 14 2019-02-27 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. OMV Petrom S.A. - 240.475,611 259,58 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 6-22
77 cumpărare Contract 549/CEO 2019-02-28 Societatea E.ON Energie Romania S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 22.875,629 218,15 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
78 cumpărare Contract 839 2019-03-01 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 323.003,007 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
79 cumpărare Contract 838 2019-03-01 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 200.374,245 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
80 cumpărare Contract 837 2019-03-01 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 735.951,241 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
81 cumpărare Contract 841 2019-03-01 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 255.172,547 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
82 cumpărare Contract 840 2019-03-01 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 122.030,484 111,61 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
83 cumpărare Contract 1 2019-02-28 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 1.593,792 218,15 LEI 2019-03-01 2019-12-31 L-D 0-24
84 cumpărare Contract 81 2019-06-13 Societatea E.ON Energie Romania S.A. VEOLIA ENERGIE IASI S.A. - 416,856 231,17 LEI 2019-11-01 2019-12-31 L-D 0-24
85 cumpărare Contract VE867 2019-06-21 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 9.914,728 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31 L-D 0-24
86 cumpărare Contract 26829 2019-06-13 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Electrocentrale București S.A. - 38.307,676 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31 L-D 0-24
87 cumpărare Contract 26825 2019-06-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Electrocentrale București S.A. - 35.124,874 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31 L-D 0-24
88 cumpărare Contract 26826 2019-06-13 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Electrocentrale București S.A. - 14.306,59 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31 L-D 0-24
89 cumpărare Contract 26827 2019-06-13 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Electrocentrale București S.A. - 11.031,263 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31 L-D 0-24
90 cumpărare Contract 26828 2019-06-13 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Electrocentrale București S.A. - 26.312,778 231,17 LEI 2019-08-01 2019-12-31 L-D 0-24
91 cumpărare Act aditional 1/549/CEO 2019-06-06 Societatea E.ON Energie Romania S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - - 231,17 LEI 2019-07-01 2019-12-31
92 cumpărare Act aditional 1/VE867 2019-07-26 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - - - - 2019-08-01 2019-12-31
93 cumpărare Contract 1 2019-09-09 Societatea E.ON Energie Romania S.A. CET Govora S.A. - 6.271,054 231,17 LEI 2019-10-01 2019-12-31 L-D 0-24
94 cumpărare Act aditional 1/1 2019-06-25 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - - 231,17 LEI 2019-07-01 2019-12-31
95 cumpărare Contract 2107 2019-12-23 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 1.011.998,207 102,54 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
96 cumpărare Contract 2105 2019-12-23 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 199.655,464 102,54 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
97 cumpărare Contract 1500 2019-12-24 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 99.018,434 188,47 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
98 cumpărare Contract 1503 2019-12-24 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 92.379,454 188,47 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
99 cumpărare Contract 2108 2019-12-23 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 125.731,200 102,54 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
100 cumpărare Contract 2109 2019-12-23 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 217.475,127 102,54 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
101 cumpărare Contract 1509 2019-12-24 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 174.645,194 188,47 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
102 cumpărare Contract 1506 2019-12-24 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 539.702,147 188,47 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
103 cumpărare Contract 2106 2019-12-23 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 284.465,069 102,54 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
104 cumpărare Contract 1515 2019-12-24 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 180.851,316 188,47 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
105 cumpărare Contract 2881 2019-12-27 S.C. CEZ VANZARE S.A SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 8.085,597 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
106 cumpărare Contract 2883 2019-12-27 S.C. ENEL ENERGIE S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 4.632,027 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
107 cumpărare Contract 2884 2019-12-27 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 4.284,854 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
108 cumpărare Contract 2 2019-12-31 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 244,871 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
109 cumpărare Contract 5 2019-12-31 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 234.484 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
110 cumpărare Contract 3 2019-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. CET GOVORA S.A. - 146,773 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
111 cumpărare Contract 4 2019-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. CET GOVORA S.A. - 140,542 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
112 cumpărare Contract 1 2019-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A CET GOVORA S.A. - 286,256 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
113 cumpărare Contract 3 2019-12-31 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 477,530 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
114 cumpărare Contract 109 2019-12-31 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. - 1.987,655 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
115 cumpărare Contract 108 2019-12-31 S.C. ENEL ENERGIE S.A. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. - 2.108,089 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
116 cumpărare Contract 47371 2019-12-30 S.C. CEZ VANZARE S.A Electrocentrale București S.A. - 3.996,805 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
117 cumpărare Contract 107 2019-12-31 S.C. CEZ VANZARE S.A VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. - 3.321,808 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
118 cumpărare Contract 105 2019-12-31 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. - 11.884,285 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
119 cumpărare Contract 47370 2019-12-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Electrocentrale București S.A. - 1.886,125 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
120 cumpărare Contract 47369 2019-12-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Electrocentrale București S.A. - 2.000,910 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
121 cumpărare Contract 2 2019-12-30 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. CET GOVORA S.A. - 796,885 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
122 cumpărare Contract 4 2019-12-31 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 1.329,452 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
123 cumpărare Contract 2882 2019-12-27 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 25.045,711 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
124 cumpărare Contract 47367 2019-12-30 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Electrocentrale București S.A. - 10.804,115 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
125 cumpărare Contract 47368 2019-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Electrocentrale București S.A. - 3.807,638 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
126 cumpărare Contract 5 2019-12-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. CET Govora S.A. - 279,085 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
127 cumpărare Contract 106 2019-12-31 Societatea E.ON Energie Romania S.A. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. - 3.822,566 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
128 cumpărare Contract 6 2019-12-31 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. - 465,605 239,21 LEI 2020-01-01 2020-03-31 L-D 0-24
129 cumpărare Contract 2885 2019-12-27 Societatea E.ON Energie Romania S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 8.370,318 239,21 LEI 2020-01-01 2020-06-30 L-D 0-24
130 cumpărare Contract VE8 2020-01-13 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 262,205 239,21 LEI 2020-03-01 2020-03-31 L-D 0-24
131 cumpărare Contract VE15 2020-01-13 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 276,333 239,21 LEI 2020-03-01 2020-03-31 L-D 0-24
132 cumpărare Contract VE9 2020-01-13 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 808,828 239,21 LEI 2020-03-01 2020-03-31 L-D 0-24
133 cumpărare Contract E459A 2020-01-06 S.C. CEZ VANZARE S.A S.C. CET ARAD S.A. - 857,083 239,21 LEI 2020-03-01 2020-05-31 L-D 0-24
134 cumpărare Contract 55 2020-01-30 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. S.C. CET ARAD S.A. - 3227,751 239,21 LEI 2020-03-01 2020-05-31 L-D 0-24
135 cumpărare Contract VE13 2020-01-13 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 146,413 239,21 LEI 2020-03-01 2020-03-31 L-D 0-24
136 cumpărare Contract VE14 2020-01-13 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 147,253 239,21 LEI 2020-03-01 2020-03-31 L-D 0-24
137 cumpărare Contract 402376 2020-02-07 S.C. ENEL ENERGIE S.A. S.C. CET ARAD S.A. - 600,541 239,21 LEI 2020-03-01 2020-05-31 L-D 0-24
138 cumpărare Contract 502449 2020-02-07 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. S.C. CET ARAD S.A. - 536,898 239,21 LEI 2020-03-01 2020-05-31 L-D 0-24
139 cumpărare Contract 395 2020-02-19 Societatea E.ON Energie Romania S.A. S.C. CET ARAD S.A. - 1001,731 239,21 LEI 2020-03-01 2020-05-31 L-D 0-24
140 cumpărare Contract 1157 2020-06-30 TINMAR ENERGY S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 263,422 249,60 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
141 cumpărare Contract 87 2020-06-29 ENGIE ROMANIA SA OMV Petrom S.A. - 0,788 222,78 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
142 cumpărare Contract 88 2020-06-29 TINMAR ENERGY S.A. OMV Petrom S.A. - 0,788 222,78 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
143 cumpărare Contract 89 2020-06-29 TINMAR ENERGY S.A. OMV Petrom S.A. - 0,788 222,78 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
144 cumpărare Contract 90 2020-06-29 TINMAR ENERGY S.A. OMV Petrom S.A. - 0,788 222,78 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
145 cumpărare Contract 85 2020-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A OMV Petrom S.A. - 90.583,246 222,78 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
146 cumpărare Contract 86 2020-06-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. OMV Petrom S.A. - 90.581,063 222,78 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
147 cumpărare Contract 829 2020-06-30 TINMAR ENERGY S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 10,809 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
148 cumpărare Contract 637 2020-06-29 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 572.709,997 115,99 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
149 cumpărare Contract 826 2020-06-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 79.689,425 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
150 cumpărare Contract 825 2020-06-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 100.990,779 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
151 cumpărare Contract 830 2020-06-30 ENGIE ROMANIA SA Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 3,603 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
152 cumpărare Contract 1153 2020-06-30 S.C. CEZ VANZARE S.A SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 186.750,747 249,60 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
153 cumpărare Contract 828 2020-06-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 127.902,944 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
154 cumpărare Contract 635 2020-06-29 S.C. CEZ VANZARE S.A HIDROELECTRICA S.A. - 143.156,076 115,99 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
155 cumpărare Contract 1155 2020-06-30 S.C. ENEL ENERGIE S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 101.447,377 249,60 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
156 cumpărare Contract 1156 2020-06-30 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 128.555,394 249,60 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
157 cumpărare Contract 638 2020-06-29 S.C. ENEL ENERGIE S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 109.190,888 115,99 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
158 cumpărare Contract 639 2020-06-29 S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 167.934,485 115,99 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
159 cumpărare Contract 824 2020-06-30 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 639.365,063 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
160 cumpărare Contract 827 2020-06-30 S.C. CEZ VANZARE S.A Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. - 147.042,465 182,63 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
161 cumpărare Contract 636 2020-06-29 Societatea E.ON Energie Romania S.A. HIDROELECTRICA S.A. - 322.128,004 115.99 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
162 cumpărare Contract 1154 2020-06-30 Societatea E.ON Energie Romania S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 163.405,687 249.6 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24
163 cumpărare Contract 1158 2020-06-30 Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 812.228,424 249,6 LEI 2020-07-01 2020-12-31 L-D 0-24