Home
 OPCOM: Marci inregistrate

opcom

opcom

opcom

opcom_pzu

Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU)


opcom_pccb

Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica
atribuite prin licitatie publica (PCCB)


opcom_pccb_nc

Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica
cu Negociere Continua (PCCB-NC)


opcom_pccv

Piata Centralizata de Certificate Verzi (PCCV)

Piețele administrate, prețurile și indicii OPCOM sunt mărci înregistrate OSIM și OHIM
OSIM
OHIM
opcom_ropex_dam_h Preturile orare zilnice pentru energia electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare administrata de SC OPCOM SA
opcom_ropex_dam_base

Pretul mediu zilnic al celor 24 intervale orare, pentru energia electrica tranzactionata pe PZU administrata de OPCOM

opcom_ropex_dam_peak

Pretul mediu zilnic pentru energia electrica tranzactionata pentru orele de vârf de sarcina pe PZU administrata de OPCOM

opcom_ropex_dam_off-peak

Pretul mediu zilnic pentru energia electrica tranzactionata pentru orele de gol de sarcina pe PZU administrata de OPCOM

opcom_ropex_fm_m

Pretul mediu ponderat calculat pentru contractele cu livrare în luna M, tranzactionate pe pietele la termen administrate de OPCOM

opcom_ropex_fm_y

Pretul mediu ponderat calculat pentru contractele cu livrare în anul Y, tranzactionate pe pietele la termen administrate de OPCOM

opcom_ropex_gc_m

Pretul de tranzactionare a certificatelor verzi în luna M pe Piata Centralizata a Certificatelor Verzi administrata de OPCOM

opcom_ropex_gc_y Pretul de tranzactionare a certificatelor verzi în anul Y pe Piata Centralizata a Certificatelor Verzi administrata de OPCOM
  • detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 6) pot fi vizualizate aici