Home
 OPCOM: Consiliul de administratie
Consiliul de administrație

 

Componența Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
Nr.
crt.
Prenume și nume Funcția deținută Curriculum Vitae Data numirii (data Hotarare AGA) Statut (interimari sau finali) Pct.2. Procedura aplicata pentru selectia membrilor CA
1 Florin Nicolae Andrei DIACONESCU presedinte CA pdf. 4/21/2021 interimar aprobare AGA
2 Marian COSTACHE membru CA pdf. 4/21/2021 interimar aprobare AGA
3 Adrian-Nicolae BLĂJAN membru CA pdf. 4/21/2021 interimar aprobare AGA
4 Marius-Petre NICOARĂ membru CA pdf. 4/21/2021 interimar aprobare AGA
5 Florin-Victor DUMITRIU  membru CA pdf. 4/21/2021 interimar aprobare AGA