Home
 OPCOM: Consiliul de administratie
Consiliul de administrație

 

Componența Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
Nr.
crt.
Prenume și nume Funcția deținută Curriculum Vitae Data numirii (data Hotarare AGA) Statut (interimari sau finali) Pct.2. Procedura aplicata pentru selectia membrilor CA
1 Cristian-Ovidiu-Cătălin PISTOL presedinte CA pdf. 08.09.2021 interimar aprobare AGA
2 Marius-Petre NICOARĂ membru CA pdf. 08.09.2021 interimar aprobare AGA
3 Rareş Stelian RUSU membru CA pdf. 08.09.2021 interimar aprobare AGA
4 Cristian PARASCHIV  membru CA pdf. 16.09.2021 interimar aprobare AGA
5 Ecaterina - Irina MANOLACHE membru CA pdf. 16.09.2021 interimar aprobare AGA
Opcom Anunţuri