Home
 OPCOM: Consiliul de administratie
Consiliul de administrație

 

Componența Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
Nr.
crt.
Prenume și nume Funcția deținută Curriculum Vitae Data Hotărare AGA
numire membrii CA
Declaratiile de avere si interese Statut (interimari sau finali) Pct.2. Proceura aplicata pentru selectia membrilor CA
1 Chirica Mihai-Dan presedinte CA  pdf. 11.03.2019 Sunt publicate pe site-ul OPCOM in meniul Companie, Organizare interimar aprobare AGA
2 Grebla Silviu Mihai membru CA pdf. 03.06.2019 Sunt publicate pe site-ul OPCOM in meniul Companie, Organizare interimar aprobare AGA
3 Braniste Felix-Florin membru CA pdf. 03.06.2019 Sunt publicate pe site-ul OPCOM in meniul Companie, Organizare interimar aprobare AGA
4 Nicolescu Petre Iulian membru CA pdf. 20.10.2015 Sunt publicate pe site-ul OPCOM in meniul Companie, Organizare interimar aprobare AGA
5 Munteanu Remus membru CA pdf. 11.03.2019 Sunt publicate pe site-ul OPCOM in meniul Companie, Organizare interimar aprobare AGA