Home
 OPCOM: Consiliul de administratie
Consiliul de administrație

 

Componența Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
Nr.
crt.
Prenume și nume Funcția deținută Curriculum Vitae Data numirii (data Hotarare AGA) Statut (interimari sau finali) Pct.2. Procedura aplicata pentru selectia membrilor CA
1 Cristian PARASCHIV  presedinte CA pdf. 08.03.2022 interimar aprobare AGA
2 Decebal BĂESCU membru CA pdf. 08.03.2022 interimar aprobare AGA
3 Marius-Angelo DINCĂ-OPREA membru CA pdf. 08.03.2022 interimar aprobare AGA
4 Gigi PETRE membru CA pdf. 08.03.2022 interimar aprobare AGA
5 Veronica SOARE membru CA pdf. 18.03.2022 interimar aprobare AGA