Home
 OPCOM: Consiliul de administratie
Consiliul de administrație

 

Componența Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
Nr.
crt.
Prenume și nume Funcția deținută Curriculum Vitae Data numirii (data Hotarare AGA) Statut (interimari sau finali) Pct.2. Procedura aplicata pentru selectia membrilor CA
1 Florin Nicolae Andrei Diaconescu presedinte CA pdf. 21.12.2020 interimar aprobare AGA
2 Valentin Dumitru Deculescu membru CA pdf. 21.12.2020 interimar aprobare AGA
3 Gabriel Raceanu membru CA pdf. 21.12.2020 interimar aprobare AGA
4 Radu Raul Dorobantu  membru CA pdf. 21.12.2020 interimar aprobare AGA
5 Costache Marian membru CA pdf. 21.12.2020 interimar aprobare AGA