Home
 OPCOM: Consiliul de administratie
Consiliul de administrație

 

Componența Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.
Nr.
crt.
Prenume și nume Funcția deținută Curriculum Vitae Data numirii (data Hotarare AGA) Statut (interimari sau finali) Pct.2. Procedura aplicata pentru selectia membrilor CA
1 Decebal BĂESCU presedinte CA pdf. 08.09.2022 interimar aprobare AGA
2 Marius-Angelo DINCĂ-OPREA membru CA pdf. 08.09.2022 interimar aprobare AGA
3 Gigi PETRE membru CA pdf. 08.09.2022 interimar aprobare AGA
4 Veronica SOARE membru CA pdf. 08.09.2022 interimar aprobare AGA
5 Silviu-Mihai GREBLĂ membru CA pdf. 08.09.2022 interimar aprobare AGA
Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022