Home
 OPCOM: Achizitii in curs
ACHIZIŢII în curs 2021

 

LEGENDA
blank

L.D. - Licitaţie deschisă
D.C. - Dialog competitiv
N.C.P.A. - Negociere cu Publicarea prealabilă a unui Anunţ de participare
N.F.P.A. - Negociere Fără Publicarea prealabilă a unui Anunţ de participare
C.O. - Cerere de Oferte
c.m.a.o. - cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic
p.c.m.s. - preţul cel mai scazut

blank
IMPORTANT

In cazul in care documentatia pentru elaborarea si depunerea ofertei va fi procurata doar prin descarcarea de pe website-ul nostru, este absolut necesar ca ofertantul interesat sa TRANSMITA PRIN FAX, LA NR. 021. 3071.400, DATELE SALE DE IDENTIFICARE SI DE CONTACT (ADRESA, TEL, FAX, EMAIL), CU SPECIFICAREA PROCEDURII LA CARE DORESTE SA PARTICIPE, CU CEL PUTIN 3 ZILE INAINTE DE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN CAZUL ACHIZITIILOR PRIN CERERE DE OFERTA SI CU CEL PUTIN 7 ZILE INAINTE DE TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN CAZUL ACHIZITIILOR PRIN LICITATIE.

Informatiile de mai sus ne sunt necesare pentru a putea transmite eventualele clarificari tuturor potentialilor ofertanti care si-au procurat documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor.

S.C. OPCOM S.A. NU VA LUA IN CONSIDERARE OFERTELE DEPUSE DE OFERTANTII CARE NU AU TRANSMIS ACESTE DATE IN TERMENUL PREVAZUT, SI NU ISI ASUMA NICI O OBLIGATIE/RASPUNDERE FATA DE EVENTUALII OFERTANTI CARE NU AU RESPECTAT ACEASTA CERINTA.

Pentru mai multe informatii, contactati: achizitii@opcom.ro