Home
 OPCOM: Achizitii definitivate
Achiziţii 2018
Nr.crt. Obiectul achiziţiei Cod CPV Anunţ de participare Procedura utilizată Criteriul utilizat Data depunerii ofertelor Numărul de oferte primite Denumirea cîştigătorului
/Cod fiscal
Data semnării contractului
1
Servicii de audit financiar 79212100-4 976/08.01.2018 Cerere de oferte r.p.c. 17.01.2018 3 BDO AUDIT SRL, J40/22485/07.12.1994, RO654223 13.02.2018


Achiziţii 2017
Nr.crt. Obiectul achiziţiei Cod CPV Anunţ de participare Procedura utilizată Criteriul utilizat Data depunerii ofertelor Numărul de oferte primite Denumirea cîştigătorului
/Cod fiscal
Data semnării contractului
1
Inchiriere licente Microsoft 72268000-1 49400
12.05.2017
LD p.c.m.s 06.06.2017 1 NET BRINELL S.A.
J12/1648/1994; RO 5800900
21.06.2017
2
Dispozitiv de stocare comun in retea (NAS) 48823000-3 69923/17.07.2017 CO p.c.m.s 03.08.2017 2 Logic Computer SRL, J40/7836/1996; RO 8807295. 22.08.2017
3
Echipamente firewall pentru sistemul PZU 32570000-9 74044/28.07.2017 CO p.c.m.s 04.08.2017 3 Kapsch, J40/10592/2009, RO25416050 21.08.2017