Home
Transelectrica nu poate acoperi toate cererile de racordare pentru capacitatile de energie eoliana
2010-04-06
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" a primit cereri de racordare la retea pentru circa 4000 MW din partea unui mare numar de investitori în centrale eoliene, dar Sistemul Energetic National (SEN) nu poate integra o capacitate atât de mare de energie eoliana. "Puterea eoliana instalata în Romania este în prezent de 7 MW. Pâna acum, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" a primit cereri de racordare la retea pentru circa 4000 MW din partea unui mare numar de investitori în centrale eoliene. În situatia actuala, Sistemul Energetic National (SEN) nu poate integra o capacitate atât de mare de energie eoliana", se arata într-un comunicat de presa al Transelectrica. În prezent energia eoliana este singura sursa regenerabila pentru care în România exista proiecte importante. Conform noilor politici energetice europene, ritmul de dezvoltare a proiectelor de investitii pe energie eoliana se va accelera, iar investitiile în centrale eoliene vor capata o pondere din ce în ce mai mare deoarece exista deja un numar foarte mare de cereri din partea investitorilor privati pentru instalarea de noi capacitati de generare eoliene, potrivit datelor oferite de Transelectrica. Instalarea unei anumite capacitati eoliene cu specificul unei productii variabile de energie electrica presupune, pentru functionarea în siguranta a SEN, existenta unor grupuri de rezerva de puteri similare care sa aiba flexibilitate în pornirea si oprirea acestora. În aceste conditii, având în vedere caracteristicile grupurilor de producere existente, se estimeaza ca într-o prima etapa vor putea fi integrati în SEN numai 1000-1500 MW. "Pâna în prezent au fost emise avize de racordare pentru o putere instalata de circa 900 MW, valoare care se apropie foarte mult de limita maxima de 1000-1500 MW", au precizat reprezentantii Transelectrica. De asemenea, Transelectrica sustine modificarea legislatiei secundare, prin includerea în Codul Tehnic al retelei electrice de transport a cerintelor tehnice minime pentru centralele eoliene si prin refacerea integrala a capitolului 13 “Regulile productiei prioritare” din cadrul Codului Comercial (schimbarea modului de abordare a regulilor de achizitionare a energiei electrice produse din regenerabilele necontrolate, a modalitatii de elaborare a prognozelor, a modului de calcul al dezechilibrelor produse în SEN si a modalitatii de acoperire a costurilor cu dezechilibrele). Compania mai sustine ca, pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de integrarea centralelor eoliene, proprietarii centralelor eoliene ar trebui sa suporte costurile direct generate de acestia, si anume costurile cu rezervele de putere si costurile cu activitatile specifice generate în cadrul companiei.. Astfel, compania doreste totodata ca ANRE sa suplimenteze fondurile pe care le aloca pentru cumpararea de catre Transelectrica a rezervelor de sistem care sa acopere fluctuatiile frecvente ale centralelor eoliene, a declarat joi pentru NewsIn directorul Directiei Planificare Retea al Transelectrica, Dan Preotescu. Centralele eoliene necesita asigurarea unei cantitati suplimentare de rezerva de sistem care sa acopere fluctuatiile frecvente ale acestora. Rezervarea centralelor eoliene prezinta doua aspecte: în cazul în care generarea eoliana este în functiune si vântul începe sa scada în intensitate trebuie ca productia de energie eoliana sa fie înlocuita din generatoare cu pornire rapida, ceea ce, în termeni tehnici, se numeste “rezerva tertiara rapida” –RTR. Al doilea aspect presupune ca, în cazul în care generarea eoliana nu este în functiune si vântul începe sa creasca în intensitate, trebuie sa se reduca productia de energie electrica a unor grupuri aflate în functiune. Pe baza studiilor efectuate a rezultat ca la anumite paliere, SEN poate sa permita functionarea a maximum 600 MW în centrale eoliene, explica Transelectrica. În prezent, necesarul de RTR este de 800 MW si este insuficient pentru compensarea energiei eoliene. Limita tehnica efectiv disponibila poate fi majorata prin practicarea unui pret atractiv pe piata de echilibrare în vederea cresterii ofertelor. Majorarea acestei limite ar putea fi realizata prin cresterea fondului alocat Transelectrica de catre ANRE. Autoritarea de reglementare este cea care trebuie sa asigure fondurile necesare pentru achizitionarea întregii cantitati de servicii tehnologice de sistem solicitate de Transelectrica. Aprobarea acestor fonduri intra în competenta ANRE si a MEF. Transelectrica a realizat “Studiul de fundamentare a strategiei Transelectrica de integrare în SEN a centralelor eoliene”, studiu ce urmeaza sa fie înaintat la Autoritatea Nationala pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) si Ministerului Economiei si Finantelor (MEF), respectiv sa fie publicat pe site-ul companiei pentru dezbatere publica. "Conform studiului, integrarea centralelor eoliene genereaza probleme tehnice a caror rezolvare presupune costuri suplimentare. Costurile care afecteaza în mod direct Transelectrica se refera la consolidarea si dezvoltarea retelei electrice de transport, cresterea volumului de rezerve de putere si dezvoltarea de activitati noi în cadrul Transelectrica. Pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de integrarea centralelor eoliene, Transelectrica sustine ca proprietarii centralelor eoliene sa suporte costurile direct generate de acestia, si anume costurile cu rezervele de putere si costurile cu activitatile specifice generate în cadrul companiei. Transelectrica ar putea suporta costurile de consolidare/dezvoltare a retelei electrice de transport dar printr-un tarif pentru energia regenerabila, nu din tariful de transport. Din motive de transparenta, este absolut necesara separarea si acoperirea costurilor generate de centralele eoliene prin fonduri special dedicate", precizeaza un comunicat al companiei emis presei joi. Promovarea producerii energiei electrice din resurse regenerabile este unul din obiectivele prioritare ale Strategiei energetice a României, care prevede ca România sa ajunga la o pondere a energiei electrice din surse regenarabile, în consumul intern brut de: 33% în anul 2010, 35% în 2015 si 38% în 2020. (NewsIn)

Inapoi la index