Home
COMUNICAT DE PRESĂ

București, 7 aprilie 2010

Martie 2010: Final de trimestru cu trei noi companii admise pe piețele OPCOM, Vienna Energy Forța Naturală (PCCV), Energy Financing Team România (PCCV) şi Icco Energy Supply (PZU) și o cantitate trimestrială de aproape 3 TWh conform angajamentelor cu livrare în ziua următoare (PZU) și la termen (PCCB)

PZU: Cu o pondere a volumului tranzacționat de circa 13,70% în consumul intern, luna martie 2010 contribuie la stabilirea unor tranzacţii spot la nivelul trimestrului I pentru prima dată peste pragul de 14% din consum, în condițiile în care numărul participanților activi atinge pentru a doua lună consecutiv recordul absolut, 72 dintr-un total de 102 companii înscrise la piață.

Tranzacţiile spot stabilite în luna martie 2010 au crescut față de aceeași perioadă din anul precedent cu aproape 10%, volumul total evoluând de la 593.800,464 MWh anul trecut, la 649.265,564 MWh în martie 2010, respectiv în valori medii orare de la 799,193 MWh/h la 873,843 MWh/h.

Preţul mediu a urcat de la 128,44 lei/MWh (29,98 EUR/MWh) în martie 2009 la 157,58 lei/MWh (38,53 EUR/MWh) în martie 2010, variaţia fiind de 23% în moneda naţională, respectiv 29% în moneda unică europeană. Valorile medii lunare la care s-au stabilit tranzacţiile orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna martie 2010 într-o marjă între 19 EUR/MWh şi 63 EUR/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM, 38,53 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 6% sub valoarea medie la nivel european, circa 41 EUR/MWh.

Pentru luna martie 2010 un număr de 72 dintre cei 102 participanţi înregistrați au fost activi, ofertele transmise materializându-se în această lună în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 487 MWh/h şi 1.348 MWh/h, peste pragul de 1.000 MWh/h regăsindu-se circa 23% dintre cele 743 de volume totale tranzacționate la nivel orar. Statisticile de volum indică tranzacţii însumând cel puţin 650 MWh/h, echivalentul a circa 10% din consumul mediu orar, în 91% din intervalele orare ale lunii și un singur interval orar cu tranzacții totale mai mici de 500 MWh/h.

Nu au fost înregistrate situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările / plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 122,8 mil. lei (30 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 116,6 mil. lei (28,5 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și OPCOM în calitate de contraparte centrală.

Cifrele cumulate în acest an până la 31 martie indică pentru comparația trimestrială o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie de 728,845 MWh/h în trimestrul I 2009 la o medie de 914,648 MWh/h în ianuarie-martie anul în curs, majorarea fiind de 25,49%. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat circa trei puncte procentuale în acest trimestru, evoluând de la 11,74% în ianuarie-martie 2009, la 14,11% în ianuarie-martie 2010, în timp ce prețul mediu a crescut de la 133,46 lei/MWh (31,37 EUR/MWh) la 158,85 lei/MWh (38,57 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: U n număr de 18 contracte în livrare în luna martie 2010, totalizând o cantitate de energie electrică de 346.110 MWh contractată la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) prin licitație publică pe PCCB

Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare incluzând luna martie 2010 şi-au manifestat interesul 33 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 6 jucători/sesiune.

Rezultatele licitațiilor publice desfășurate pentru livrare în luna martie 2010 indică un număr de 11 câștigători și 18 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 346.110 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) și reprezentând 7,83% în consumul estimat pentru această lună.

PCCV: Rezultatele licitației lunare din martie 2010 indică un număr de 25.086 certificate verzi achiziţionate de către furnizori pe platforma OPCOM pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2010, echivalentul unei cote de circa 52% din certificatele emise

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea din martie 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 26 de participanţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 25.086 certificate verzi, la preţul de 232,36 lei/certificat (56,80 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare, 17 martie 2010).

Tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot în luna martie 2010, împreună cu contractele în derulare conform tranzacțiilor cu livrare la termen, totalizează o cantitate de energie electrică de 995.376 MWh, cele două medii de tranzacționare asigurând aproximativ 22% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună.

Față de tranzacțiile cu energie electrică, un număr de 25.086 certificate verzi au fost comercializate centralizat în cadrul primei licitații lunare desfășurate pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010.

COMUNICAT de PRESĂ 07.04.2010


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă