Home
COMUNICAT DE PRESA

(Bucuresti, 15 ianuarie 2007)

Surprinsi de agresivitatea comunicatului de presa publicat de Bursa Romana de Marfuri in data de 15.01.07, dar si de inexactitatile continute de acest comunicat, ne consideram datori fata de opinia publica si participantii la pietele administrate de OPCOM sa precizam urmatoarele:

  • Comunicatul BRM nu se sfieste sa prezinte OPCOM ca fiind rezultatul unei nasteri nelegitime si totodata desfasurandu-si activitatea intr-un vid legislativ. In acest context mentionam faptul ca amintitul „proces administrativ de restructurare a CONEL” este similar procesului de restructurare a sistemelor electroenergetice din Uniunea Europeana, desfasurat in baza prevederilor directivei CE 92/96, ulterior 54/03. În baza statutului său legal si a activităţilor desfăşurate, precum şi rezultatelor obţinute, OPCOM este membru cu drepturi depline al APEX (Asociaţia Burselor de Energie) si EuroPEX (Asociaţia Burselor de Energie din Europa).
  • Din punctul de vedere al actionariatului, OPCOM este filiala operatorului de transport si sistem din Romania, CN Transelectrica, similar practicii eficiente si majoritare in Europa (Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Olanda, Belgia, Italia, Slovenia)
  • Activitatea OPCOM este integral reglementata de autoritatea de reglementare in domeniul energiei electrice, ANRE, fiind desfasurata numai in baza legislatiei secundare emisa de aceasta. Totodata, având în vedere atribuţiile ANRE precizate prin Legea energiei electrice nr. 318/2003, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a emis Decizia nr. 1565/22.12.2005 privind actualizarea Conditiilor Licenţei nr. 407 pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică prin care se precizează responsabilitatea SC Operatorul Pieţei de Energie Electrică „OPCOM” SA de a asigura:

„organizarea şi administrarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică” (articol 7, paragraf 1, b).

  • Privitor la legalitatea si legitimitatea pietei centralizate a contractelor bilaterale, adaugam faptul ca in temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 318/2003, preşedintele ANRE a emis Ordinul nr. 42/09.11.2005 pentru aprobarea „Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică”. Regulamentul stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea centralizată în regim concurenţial a energiei electrice prin contracte bilaterale precizând faptul că:

Prin crearea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică se asigură transparenţa tranzacţiilor prin contracte de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă.”

  • Sub presiunea opiniei publice si a impactului mediatic, acest produs a fost primul pas spre o contractare transparenta a energiei electrice prin contracte bilaterale, menita sa asigure increderea in corectitudinea tranzactiilor pe piata de energie electrica catre participanti. Reamintim ca OPCOM a lansat acest produs cu mult timp inaintea emiterii Ordinului 408 al MEC, iar acest ordin nu defineste functionarea PCCB ci reprezinta un element administrativ in relatia managementului companiilor de productie a energiei electrice din subordinea Ministerului Economiei si Comertului cu actionarul acestora. OPCOM nu a solicitat exclusivitatea condamnata de BRM, exclusivitate pe care in schimb BRM o solicita public, pentru sine, prin comunicatul sau.
  • În baza „Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică” au fost elaborate şi aprobate prin Decizii ale Autorităţii de Reglementare „Procedura operaţională privind funcţionarea Pieţei Centralizate a Contractelor Bilaterale pentru energie electrica atribuite prin licitatie publica” şi „Convenţia de participare la Piaţa Centralizata a Contractelor Bilaterale”. Atât în faza de document de discuţie cât şi în forma aprobată, toate documentele ce guverneaza aceasta piata au fost publicate pe site-ul Operatorului Pieţei de Energie Electrică unde pot fi consultate si in acest moment.
  • La şedinţele de licitaţie organizate în cadrul OPCOM pot participa, în baza garanţiilor de participare la licitaţie constituite, toţi cei interesaţi în atribuirea ofertei. Garanţiile sunt emise şi gestionate în conformitate cu legislaţia în vigoare si reglementările BNR aplicate de băncile comerciale emitente. Având în vedere rigoarea reglementărilor şi aplicării acestora nu au fost înregistrate situaţii de executare a garanţiilor.
  • Procedura precizează clar modul transparent de stabilire al preţului pe baza ofertelor transmise de participanţii interesaţi în atribuirea ofertelor publicate. Împreună cu ofertele, pe site-ul OPCOM sunt publicate şi contractele propuse de către ofertanţi. În timpul sesiunii toate preţurile ofertate sunt publicate şi afişate, câştigătorul ofertei şi preţul ofertat de acesta fiind cunoscute de către toţi cei prezenţi. Ulterior, OPCOM verifică încheierea contractului în strictă conformitate cu contractul publicat împreună cu oferta şi cu preţul stabilit în sesiunea de licitaţie. Mecanismul aplicat conform regulamentului aprobat de ANRE nu permite escaladarea artificială a preţului şi nici manipularea rezultatelor licitaţiei prin atribuirea contractului altfel decât pe baza licitaţiei, impunând astfel o disciplină ferma atat în procesul de ofertare cat şi în contractarea ulterioară. Contractarea nu încalcă în nici un fel legislaţia în vigoare.
  • În urma tranzacţiilor încheiate nu au fost înregistrate contestaţii. Conform reglementărilor în vigoare, pieţele administrate de OPCOM se află sub supravegherea şi monitorizarea ANRE, autoritatea neformuland pana in prezent, in mod oficial, observatii privind o presupusa ineficienta a produsului. Utilizarea serviciilor oferite de BRM pentru încheierea de tranzacţii cu energie electrică scoate de sub supravegherea ANRE aceste tranzacţii şi deci de sub incidenţa Legii energiei electrice 318/2005.

Având în vedere lichiditatea înregistrată pe piaţa administrată de OPCOM (1,3 TWh tranzacţii pentru 2006, reprezentând 2,4 % din consumul ţării şi 2,3 TWh tranzacţii pentru 2007, reprezentând 4,3 % din consumul naţional) înţelegem preocuparea altor instituţii bursiere de a-şi îmbunătăţii lichiditatea dar aceasta nu justifică denigrarea activităţii Operatorului Pieţei de Energie Electrică „OPCOM” SA, denigrare bazată pe inexactităţi şi neadevăruri.


COMUNICAT DE PRESA 15.01/2007

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă