Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 09-06-2016 )

“Comitetul OPEED” creat în vederea coordonării responsabilităților comune ale OPEED sub incidența Regulamentului CACM: Planul OCP transmis autorităților naționale de reglementare

Bursele spot de energie electrică din Europa desemnate ca OPEED (Operatori ai pieței de energie electrică desemnați) au creat “Comitetul OPEED” în contextul ducerii la îndeplinire a responsabilității comune de dezvoltare și operare pe mai departe a cuplării unice europene a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice – conform prevederilor Regulamentului CACM (Regulamentul (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor).
Pentru detalii suplimentare, comunicatul de presă comun poate fi consultat aici.

O versiune în limba română a comunicatului de presă comun este disponibilă aici.

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400


Inapoi
Opcom Comunicate de presă