Home
OPCOM pune la dispoziţia participanţilor la piaţa de energie electrică un nou produs destinat tranzacţionării la termen a energiei electrice pe pieţe centralizate
În data de 12 Martie a.c. a avut loc la sediul OPCOM o conferinţă de presă prin care au fost aduse clarificări tehnice referitoare la Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale cu negociere continuă, produs lansat în urma avizării prin Avizul ANRE nr. 5/05.03.2007 a „Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă”.
Astfel, începând cu data avizului, participanţii la piaţa de energie electrică pot solicita înscrierea la această piaţă specifică şi pot propune organizarea de sesiuni de licitaţie pentru ofertele proprii de vânzare. Pe platforma OPCOM destinată acestei pieţe pot fi organizate sesiuni de licitaţie cu consecinţe comerciale începând cu data primirii de oferte de vânzare care să respecte cerinţele stipulate prin procedura de funcţionare şi termenul de publicare de 5 zile lucrătoare.
În cadrul conferinţei au fost aduse, de asemenea, clarificări privind celelalte proiecte aflate în derulare în cadrul Operatorului pieţei de Energie Electrică, respectiv asumarea rolului de contraparte pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi rolul băncii administrator al contului central al Operatorului Pieţei şi promovarea OPCOM ca administrator al unei platforme de tranzacţionare regională a energiei electrice.
Cei interesaţi pot consulta FIŞA de PRODUS

COMUNICAT DE PRESA 12.03.2007

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă