Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 12 octombrie 2015)

OPCOM a inițiat cu succes prima fază a raportării REMIT

Obligația stabilită de REMIT, Regulamentul (UE) nr 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie electrică, de a raporta evidențele tranzacțiilor pe piețele angro de energie, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, executate pe piețele organizate, a intrat în vigoare în data de 7 octombrie 2015. Ca urmare, de la această dată OPCOM a început să transmită în sistemul ARIS al Agenţiei pentru Cooperarea Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (ACER) ofertele și tranzacțiile stabilite pe PZU, PCCB-NC, PCCB-LE, OTC și PI, îndeplinind în acest fel obligațiile participanților la piețele administrate de OPCOM.

Subliniem că pentru un număr redus de participanți nu a fost posibilă efectuarea raportării datorită lipsei codului emis de ACER pentru aceste entități și atenționăm în continuare toți participanții la piețele administrate asupra necesității conformării cu maximă celeritate la prevederile Articolului 3 din Ordinul ANRE 01/2015 privind instituirea Registrului național al participanților la piața angro de energie și aprobarea procedurii de înregistrare a participanților la piața angro de energie:

Participanții la piața angro de energie din Romania au obligația să se înregistreze în Registrul național al participanților la piața angro de energie instituit de ANRE, conform procedurii [prevăzute în anexă], sau să prezinte ANRE confirmarea în scris a înregistrării în registre similare, anterior efectuării unei tranzacții pe piața angro de energie din România care trebuie raportată Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, începând cu termenele prevăzute la art. 12 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie.“

Cerința de a raporta evidențele tranzacțiilor pe piețele angro de energie, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, face parte din noul cadru de monitorizare instituit de REMIT pentru a detecta și descuraja abuzul de piață pe piețele angro de energie. Acest cadru anticipează o responsabilitate comună între ACER și autoritățile naționale de reglementare. [ACER Infoflash 7 October 2015]

În cel mai recent anunț referitor la progresul raportării ACER Infoflash 9 October 2015, ACER exprima opinia că „raportarea efectuată de RRM-uri pare să funcționeze bine, înregistrându-se doar unele întârzieri în emiterea confirmărilor de raportare cu succes care vor fi rezolvate în zilele următoare. Astfel de erori tehnice sunt posibile în decursul activității și au fost anticipate de către Agenție în planul său de urgență. Acestea sunt mult mai probabil să apară în etapa de început a unui nou regim de raportare, cum ar fi raportarea tranzacțiilor REMIT și, prin urmare, nu ar trebui să fie îngrijorătoare. Orice astfel de problemă tehnică posibilă în procesul de raportare a datelor către Agenție nu ar trebui să fie confundată cu posibile încălcări ale obligațiilor de raportare în temeiul REMIT.“

Reamintim că în data de 24.07.2015 ACER a nominalizat primele cinci terţe părţi care vor raporta tranzacţiile în numele companiilor în conformitate cu REMIT: OMI-Polo Espanol, OMIP - Polo Portugues, Nord Pool Spot, OPCOM și EFETnet. Conform Articolului 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie, „Piața organizată în cadrul căreia a fost executat un produs energetic angro sau a fost plasat un ordin, la cererea unui participant la piață, va oferi un acord privind raportarea de date.” Până în prezent mai mult de 200 de participanți au semnat Acordul privind accesarea și raportarea de date propus de OPCOM. Serviciile prestate de OPCOM sprijină necesitățile participanților la piețele administrate de acces la date, raportare și backloading.

COMUNICAT de PRESĂ 12.10.2015

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400


Inapoi
Opcom Comunicate de presă