Home
COMUNICAT DE PRESĂ

București, 12 mai 2010

Aprilie 2010: Interes pentru tranzacţionarea certificatelor verzi, numărul participanţilor înregistraţi la PCCV depăşind în această lună cifra de 100, prin intrarea a două noi companii, N.E.G. PROJECT 1 S.R.L. și GSI Energetica S.R.L.

PZU: Cu cea mai mare cotă spot a ultimelor zece luni în consumul intern, 15,8%, aprilie 2010 aduce tranzacţiile stabilite pe PZU la nivelul anului în curs în apropierea valorii de 15%, interesul pentru tranzacţionare plasându-se lunar în 2010 peste pragul de 70 de participanți activi, dintr-un total care care a atins în luna aprilie de 102 înregistraţi la piaţă.

Tranzacţiile spot stabilite în luna aprilie 2010 au crescut față de aceeași perioadă din anul precedent cu 27%, volumul total evoluând de la 500.778,372 MWh anul trecut, la 638.233,391 MWh în aprilie 2010, respectiv în valori medii orare de la 695,526 MWh/h la 886,435 MWh/h.

Preţul mediu a urcat de la 97,77 lei/MWh (23,27 EUR/MWh) în aprilie 2009 la 144,41 lei/MWh (35,01 EUR/MWh) în aprilie 2010, variaţia fiind de 48% în moneda naţională, respectiv 50% în moneda unică europeană. Valorile medii lunare la care s-au stabilit tranzacţiile orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna aprilie 2010 într-o marjă între 26 EUR/MWh şi 62 EUR/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM, 35,01 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 15% sub valoarea medie la nivel european, 41 EUR/MWh.

Pentru luna aprilie 2010 un număr de 70 dintre cei 102 participanţi înregistrați au fost activi, ofertele transmise materializându-se în această lună în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 266 MWh/h şi 1.254 MWh/h, peste pragul de 1.000 MWh/h regăsindu-se circa 36% dintre cele 720 de volume totale tranzacționate la nivel orar. Ponderea determinantă, circa 92% din intervalele orare ale lunii, este reprezentată de intervale orare cu tranzacţii cel puţin egale cu 600 MWh/h, echivalentul aproximativ a circa 10% din consumul mediu orar, mai puţin de 4 procente corespunzând intervalelor cu mai puţin de 500 MWh/h tranzacţionaţi orar.

Nu au fost înregistrate situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările și plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 115,5 mil. lei (28 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 111,5 mil. lei (27 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și OPCOM în calitate de contraparte centrală.

Cifrele cumulate în acest an până la 30 aprilie indică pentru analiza comparativă la patru luni o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie de 720,512 MWh/h în ianuarie-aprilie 2009 la o medie de 907,593 MWh/h în ianuarie-aprilie anul în curs, majorarea fiind de 25,96%. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat două procente în acest trimestru, evoluând de la 12,08% în ianuarie-aprilie 2010, la 14,54% în ianuarie-aprilie 2010, în timp ce prețul mediu a crescut de la 124,54 lei/MWh (29,34 EUR/MWh) la 155,24 lei/MWh (37,68 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: U n număr de 18 contracte în livrare în luna aprilie 2010, totalizând o cantitate de energie electrică de 335.100 MWh contractată la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) prin licitație publică pe PCCB


Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare incluzând luna aprilie 2010 şi-au manifestat interesul 32 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 6 jucători/sesiune.

Rezultatele licitațiilor publice desfășurate pentru livrare în luna aprilie 2010 indică un număr de 11 câștigători și 18 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 335.100 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) și reprezentând 8,90% în consumul estimat pentru această lună.

PCCV: Cea de a doua licitație lunară pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010 ridică numărul certificatelor verzi achiziţionate de către furnizori pe platforma OPCOM la 40.457, echivalentul unei cote de circa 53% din certificatele emise pentru 2010 până la data licitaţiei

În vederea realizării cotei obligatorii, în sesiunea de tranzacţionare din 20 aprilie 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 23 de participanţi dintre cei 101 înregistraţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 15.391 certificate verzi, la preţul de 232,36 lei/certificat (55,86 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare).

Tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot în luna aprilie 2010, împreună cu contractele în derulare conform tranzacțiilor cu livrare la termen, totalizează o cantitate de energie electrică de 973.333 MWh, cele două medii de tranzacționare asigurând un sfert din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună.

Față de tranzacțiile cu energie electrică, un număr de 15.391 certificate verzi au fost comercializate centralizat în cea de a doua licitație lunară desfășurată pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010.

COMUNICAT de PRESĂ 12.05.2010


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă