Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 13 august 2015)

Tranzactiile stabilite pe pietele administrate de OPCOM in semestrul I 2015

Pietele pe termen scurt - Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) si Piata Intrazilnica (PI)
Un numar de 214 participanti au activat pe platforma PZU in luna iunie 2015, contribuind la stabilirea unei medii lunare a volumului tranzactionat de 2.703,7 MWh/h.
Datele istorice semestriale indica o crestere a volumului tranzactionat pe acest orizont de timp de la 1,9 TWh in 2006, la 11,7 TWh in 2015, respectiv in valori medii orare 443,2 MWh/h in 2006, la 2.689,6 MWh/h in 2015, in procente din consumul intern de energie electrica aceasta ultima valoare reprezentand 44,06%.
Fata de anul 2014, cantitatea de 11,7 TWh tranzactionata pe PZU a crescut cu 1,03 TWh (9,67%).
La nivelul primului semestru al anului 2015 numarul participantilor care au transmis cel putin o oferta a fost de 230, reprezentand o rata de interes de 80,99% daca ne raportam la cele 284 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii iunie 2015. Toti cei 230 participanti au stabilit tranzactii, cantitatile orare variind intr-o marja intre 1.547,0 MWh/h si 4.170,5 MWh/h. Stabilite in toate intervalele fara exceptie, tranzactiile orare s-au ridicat la 2.500 MWh/h in 61% din cazuri, in timp ce volumul tranzactiilor a fost mai mic de 2.000 MWh/h (echivalentul a 41% din consumul mediu orar) in doar 292 dintre cele 4.343 de intervale orare.
Pretul mediu la care s-au stabilit tranzactiile a inregistrat o variatie de aproximativ 1%, crescand de la 143,92 lei/MWh (32,23 EUR/MWh) in perioada ianuarie-iunie 2014 la 145,02 lei/MWh (32,59 EUR/MWh) in perioada ianuarie-iunie 2015. Pretul mediu corespunzator tranzactiilor spot din primul semestru al anului 2015, se situeaza in cadrul domeniului de variatie al preturilor medii stabilite in pietele spot din Europa (24 EUR/MWh; 57 EUR/MWh), la aproximativ 17 procente sub media europeana, evaluata pe baza datelor disponibile la 39 EUR/MWh.
Pe pietele pentru ziua urmatoare cu care PZU administrata de OPCOM functioneaza cuplat incepand cu luna noiembrie 2014, preturile stabilite pentru primul semestru al anului 2015 au fost de 36,13 EUR/MWh (HUPX), 30,98 EUR/MWh (OKTE) si 30,35 EUR/MWh (OTE).

Piata Intrazilnica
La sfarsitul primului semestru al anului 2015, Piata intrazilnica de energie electrica inregistreaza un numar de 111 participanti, din care mai putin de 50% (48,65%) au utilizat aceasta piata proiectata sa asigure echilibrarea pozitiilor aproape de momentul livrarii, contribuind astfel la gestionarea eficienta a dezechilibrelor partilor si mentinerea, pe ansamblul sistemului, a echilibrului intre productie și consum. Volumul tranzactionat in primele sase luni ale anului 2015 (30.074,117 MWh la pretul mediu ponderat de 129,82 lei/MWh, respectiv 29,22 EUR/MWh) ramane insa la valori reduse comparativ cu indicatorul asteptat, in conditiile in care in semestrul I al anului 2015 energia produsa din resurse regerabile in mixul energetic a crescut fata de aceeasi perioada a anului 2014 cu peste 80%.
Este de asteptat ca utilizarea acestei piete sa se intensifice si din perspectiva dezvoltarilor asteptate pentru anii urmatori care au in vedere considerarea, in procesul de stabilire a rezultatelor algoritmului de tranzactionare, a capacitatilor interzonale.

Pietele la termen - Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica: licitatie extinsa (PCCB-LE), negociere continua (PCCB-NC) si negociere dubla continua (PC-OTC)
Incepand cu 1 ianuarie 2015 au fost implementate noi mecanisme de tranzactionare pe baza reglementarilor emise de Autoritatea competenta (Ordinul 78/2014) cu privire la modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa (PCCB-LE), negociere continua (PCCB-NC) si prin contracte de procesare (PCCB-PC).

Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB-LE
Toti cei 125 participanti care si-au manifestat interesul pentru utilizarea produsului in cadrul strategiilor proprii de contractare in anul 2015, reprezentand 39,56% din cele 316 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii iunie 2015. Au fost incheiate 298 contracte, la un pret mediu ponderat de 159,84 lei/MWh (35,93 EUR/MWh), totalizand o cantitate de 10,7 TWh.
Analiza reflecta faptul ca prin tranzactiile stabilite, anul 2015 asigura livrari pentru anul urmator de 4,6 TWh, cantitate care reprezinta o cota de circa 8,77% din consumul intern. Pretul mediu ponderat la care energia electrica a fost tranzactionata pe PCCB-LE in primul semestru al anului 2015, pentru livrare in 2016, a fost de 159,55 lei/MWh (35,88 EUR/MWh), respectiv 173,56 lei/MWh (39,09 EUR/MWh) pentru livrare in 2017 a unei cantitati de 0,01 TWh.
Livrarile contractate pentru anul 2015 reprezinta o cota de 11,43% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 159,98 lei/MWh (35,95 EUR/MWh).

Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB-NC
Un numar de 71 participanti si-au manifestat interesul pentru aceasta modalitate de tranzactionare din cele 115 companii inregistrate la sfarsitul lunii iunie 2015, in primul semestru al anului 2015 fiind atribuite un numar de 5.942 contracte, la un pret mediu ponderat de 154,28 lei/MWh (34,68 EUR/MWh), totalizand o cantitate de 3,6 TWh.
Livrarile contractate pentru anul 2015 au insumat 2,9 TWh, reprezentand o cota de 5,55% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 158,80 lei/MWh (35,68 EUR/MWh), in timp ce livrarile contractate pentru anul 2016 totalizeaza 0,6 TWh, reprezentand o cota de 1,20% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 132,48 lei/MWh (29,87 EUR/MWh).

Piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica (PC-OTC)
In primul semestru al anului 2015 au fost tranzactionate de catre cei 45 participanti activi pe PC-OTC, reprezentand 63% din cei 71 de participanti inregistrati la piata la sfarsitul lunii iunie 2015, o cantitate de energie electrica de 8,9 TWh, la un pret mediu ponderat de 157,52 lei/MWh (35,47 EUR/MWh).
Livrarile contractate pentru anul 2015 au insumat 12,5 TWh, respectiv o cota de 23,63% din consumul anului 2015, pretul mediu ponderat fiind de 161,98 lei/MWh (36,49 EUR/MWh).
Pentru anul 2016, livrarile contractate totalizeaza 1,3 TWh, respectiv o cota de 2,41% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 163,63 lei/MWh (36,97 EUR/MWh.

Piata centralizata pentru serviciul universal (PCSU)
In luna februarie a acestui an, pe baza reglementarilor emise de Autoritatea competenta (Ordinul 65/2014), a fost lansat mecanismul care permite achizitia transparenta si concurentiala a energiei electrice de pe piata angro de catre furnizorii de ultima instanta, pentru acoperirea consumului de energie electrica facturat la tarif CPC (componenta de piata concurentiala) al clientilor finali deserviti in regim de serviciu universal.
Numarul participantilor activi in cele doua licitatii organizate in primul semestru al anului 2015 a atins valoarea de 22, cifra care raportata la numarul total de companii inregistrate la piata indica un grad de participare de 81,48%.
Livrarile contractate pentru anul 2015 au insumat 3,0 TWh, pretul mediu ponderat fiind de 168,16 lei/MWh (37,65 EUR/MWh).

Pietele de certificate - Piata Centralizata pentru Certificate Verzi (PCCV), Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi (PCBCV) si Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera (PTCE)

Piata Centralizata pentru Certificate Verzi
In primele sase luni ale anului 2015 au fost tranzactionate centralizat, de catre cei 246 participanti activi din cei 791 inregistrati la Piata de certificate verzi sfarsitul lunii iunie 2015, 35.875 certificate verzi, la un pret mediu ponderat de 130,95 lei/certificat verde (29,36 EUR/certificat verde, calculat la cursul de schimb utilizat in stabilirea valorilor de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anii 2014 si 2015).

Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi
In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015 au fost tranzactionate, de catre cei 381 participanti activi pe PCBCV, un numar de 5.772.438 certificate verzi, la un pret mediu ponderat de 131,00 lei/certificat verde (29,37 EUR/certificat verde, calculat la cursul de schimb utilizat in stabilirea valorilor de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anii 2014 si 2015).

Tranzactiile stabilite in primul semestru al anului 2015, cumulat pe cele doua piete, insumeaza un numar de 5.808.313 certificate, reprezentand obligatiile asumate de partenerii de contract pentru termene ajungand pana la 13 ani.

Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera
Din totalul celor 12 companii inregistrate la sfarsitul lunii iunie 2015 pe Platforma de tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, niciun participant nu a fost activ, nefiind stabilite tranzactii cu certificate de mediu pe aceasta platforma in primul semestru al anului 2015.

Pietele de gaze - Piata Centralizata de Gaze Naturale in cadrul careia contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de licitatii si negociere (PCGN-LN)

Piata Centralizata de Gaze Naturale

La sfarsitul lunii iunie 2015 numarul participantilor inscrisi la aceasta piata era de 16.

Decontarea
Valoarea energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru ziua urmatoare s-a ridicat la 1.779,1 mil. lei (399,7 mil.Euro), iar platile efectuate in doua zile bancare au insumat 1.700,2 mil. lei (381,9 mil. Euro), diferenta de 78,9 mil. lei (17,8 mil. Euro) reprezentand valoarea obligatiilor de plata ale participantilor la PZU fata de OPCOM SA care s-au stins fie prin emiterea de Ordine de compensare, fie prin emiterea de Ordine de plata.
Valoarea energiei electrice tranzactionate pe Piata Intrazilnica s-a ridicat la 3,9 mil. lei (878,7 mii Euro), iar platile efectuate in doua zile bancare au insumat 3,8 mil. lei (848,8 mii Euro), diferenta de 0,1 mil. lei (29,9 mii Euro) reprezentand valoarea obligatiilor de plata ale Participantilor la PI fata de OPCOM SA care s-au stins fie prin emiterea de Ordine de compensare, fie prin emiterea de Ordine de plata.
Pe langa indeplinirea responsabilitatilor ce decurg din rolul de contraparte asumat de OPCOM in procesul de tranzactionare spot a energiei electrice, activitatea de decontare a presupus si in semestrul I 2015 indeplinirea responsabilitatilor rezultate din procesul de stabilire a cantitatilor, respectiv a drepturilor de incasare/obligatiilor de plata pentru:

  • tranzactiile pe piata centralizata de certificate verzi in valoare de 4,7 mil. lei (1,1 mil. EUR), corespunzator certificatelor verzi tranzactionate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015;
  • tranzactiile in piata de echilibrare administrata de C.N.T.E.E.Transelectrica S.A., in valoare de 364,4 mil. lei corespunzator energiei de echilibrare pentru crestere de putere si respectiv 13,1 mil. lei corespunzator energiei de echilibrare pentru reducere de putere (in perioada ianuarie-iunie 2015);
  • dezechilibrele de la notificare ale unitatilor dispecerizabile, in valoare de 132,9 mii lei (in perioada ianuarie-iunie 2015).
  • dezechilibrele partilor responsabile cu echilibrarea in valoare de 11,1 mil. lei corespunzator dezechilibrelor pozitive si respectiv 343,9 mil. lei corespunzator dezechilibrelor negative (in perioada ianuarie-iunie 2015).

Au fost de asemenea determinate si redistribuite, lunar, valorile costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, valori care au totalizat 17,5 mil. lei.

Cantitatile contractate pentru livrare in 2015 pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM totalizeaza o cantitate de energie electrica de 63 TWh, rezultat care reprezinta expresia tranzactionarii centralizate si transparente a energiei electrica in Romania, cu efecte benefice asupra pietei si indicatorilor care caracterizeaza functionarea acesteia: volume tranzactionate, participare, grad de concentrare si nivel al preturilor angro pentru energia electrica.
Suplimentar tranzactiilor cu energie electrica, aproape 6 milioane de certificate verzi au fost contractate centralizat in primul semestru al anului 2015 pe platformele administrate de OPCOM.


COMUNICAT de PRESĂ 13.08.2015

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă