Home
COMUNICAT DE PRESĂ 03 decembrie 2007

Noiembrie 2007 – creşterea interesului pentru tranzacţionarea spot

(Bucureşti, 03.12.2007) Luna noiembrie 2007 confirmă tendinţa pozitivă a ultimei perioade, de manifestare activă a interesului pentru produsele oferite de OPCOM, exprimat de numărul record al participanţilor şi dimensiunea intenţiilor de tranzacţionare.
În piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă s-au încheiat noi contracte forward pentru energie electrică cu livrare în bandă pe perioadă de o lună.
Piaţa centralizată a certificatelor verzi atrage noi participanţi, tot mai mulţi producători de energie electrică din resurse regenerabile exprimându-şi interesul faţă de mediul de tranzacţionare a certificatelor verzi oferit de OPCOM.

Piaţa pentru ziua următoare

Volumul de energie electrică tranzacţionat în luna noiembrie pe piaţa pentru ziua următoare şi cota corespunzătoare s-au menţinut la valori ridicate, în condiţiile unui interes sporit pentru tranzacţionare, exprimat de numărul record al participanţilor care au transmis oferte.

  • În luna noiembrie un numar mediu de 54 participanti au activat zilnic pe PZU. Cel mai mare interes pentru tranzacţionarea spot s-a înregistrat pentru data de 23 noiembrie, când un număr record de 58 de participanţi au transmis oferte.
  • În luna noiembrie s-au tranzacţionat pe PZU în medie 549 MWh/h energie electrică, la un preţ mediu de 138,80 lei/MWh (40,17 euro/MWh). Au fost încheiate tranzacţii în toate intervalele orare ale lunii. Volumele tranzacţionate orar au variat între 232 MWh/h şi 606 MWh/h.
  • Cota reprezentată de tranzacţiile din această lună în consumul intern prognozat a fost de 8%, în condiţiile în care cota de tranzacţionare de la 01.01.2007 până în prezent este de 9,53%.
  • Preţul mediu, 138,80 lei/MWh (40,17 euro/MWh), a înregistrat o scădere cu aproape 32% faţă de noiembrie 2006.

În primele unsprezece luni ale anului în curs s-au tranzacţionat în medie 579 MWh/h, cu aproape 24% mai mult decât în primele unsprezece luni din anul 2006, la un preţ mediu de 161,61 lei/MWh (48,91 euro/MWh).
Valoarea energiei tranzacţionată în primele unsprezece luni ale anului în curs, 774.914.345,07 lei este cu aproape 30% mai mare decât valoarea tranzacţiilor încheiate în aceeaşi perioadă a anului 2006.

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică

Pe PCCB au fost iniţiate 44 oferte de vânzare. Preţurile contractelor atribuite s-au situat în marja 138 - 181,7 lei/MWh, corespunzător contractelor cu livrare în orele de gol şi respectiv, contractelor cu durată de utilizare în bandă. Volumul tranzacţionat în această lună este de 117.360 MWh, din care 78% cu livrare în anul care urmează.

În luna noiembrie 2007, conform contractelor atribuite anterior pe PCCB, s-a aflat în livrare o cantitate de energie reprezentând 16,70% din consum, la un preţ mediu ponderat de 173,51 lei/MWh. Până în prezent cota volumelor cu livrare în 2008 reprezintă 11,62% din consum.

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă

Pe PCCB-NC au fost tranzacţionate 7 contracte forward, la un preţ mediu de 169,36 lei/MWh.
Contractele, totalizând 5.208 MWh, sunt cu durată de livrare a energiei de o lună, decembrie 2007.

Piaţa centralizată a certificatelor verzi

În urma licitaţiei desfaşurată în luna noiembrie pe piaţa centralizată a certificatelor verzi au fost tranzacţionate 2.717 certificate, la preţul mediu de 142,72 lei/certificat.

  • Raportat la numărul certificatelor verzi emise pentru anul 2007, numărul certificatelor verzi tranzacţionate în lunile martie-noiembrie pe PCCV, pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru acest an, reprezintă aproximativ 47%. Acest procent, în scădere faţă de luna anterioară, se înregistrează în condiţiile creşterii cu aproape 31% a numărului de certificate emise.

Prin instrumentele puse la dispoziţie de OPCOM, s-au tranzacţionat într-un mod transparent pentru anul 2007 aproximativ 10.319.259 MWh, reprezentând 21% din consumul intern prognozat şi s-a contractat pentru anul 2008 o cantitate de 6.171.532 MWh, reprezentând aproape 12% din prognoza de consum a anului viitor.

Creşterea interesului pentru tranzacţionarea pe termen scurt şi mediu, utilizând mecanismele şi produsele oferite de OPCOM, indică adecvarea acestora la nevoile participanţilor şi existenţa premiselor în stabilirea unor semnale de preţ consistente şi a unui preţ de referinţă al energiei electrice.
COMUNICAT DE PRESA 03.12.2007

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă