Home

COMUNICAT DE PRESĂ 10 Ianuarie 2008

2007 – Pieţele centralizate administrate de OPCOM

(Bucureşti, 10.01.2008) Evaluarea finală a rezultatelor anului 2007 confirmă evoluţia pozitivă consemnată pe parcursul întregului an: creşterea volumului de energie electrică tranzacţionat şi a cotei corespunzătoare, în condiţiile unui interes sporit pentru tranzacţionare, exprimat de numărul noilor intraţi şi de volumul ofertelor de tranzacţionare pentru toate produsele administrate. Încheierea ultimelor tranzacţii din anul 2007 a permis calculul exact al indicatorilor de lichiditate a pieţei spot pentru această perioadă: volumul de energie electrică tranzacţionat şi cota corespunzătoare din consumul net. Ambii indicatori au înregistrat, conform aşteptărilor, o creştere substanţială, consolidând astfel poziţia OPCOM ca mediul de tranzacţionare cel mai lichid din estul Europei.
Au existat la sfârşitul anului semnale de interes sporit pentru angajare în tranzacţii pe pieţele centralizate administrate de OPCOM din partea unor jucători activi pe pieţele din Europa. Corelate cu interesul manifestat de ţările vecine (Ungaria, Bulgaria) de a crea pieţe similare, aceste semnale confirmă atât justeţea deciziilor politice cât şi de reglementare ce au determinat existenţa pieţei spot încă de la începutul liberalizării (2000) şi modelul actual al acesteia (2005), lansarea celorlalte pieţe centralizate (2005, 2007), cât şi calitatea administrării de către OPCOM (2000-2007).
Piaţa pentru Ziua Următoare, dar şi celelalte produse de tranzacţionare, reprezintă referinţe viabile şi exemplare în cadrul întâlnirilor Forumului de la Atena, ceea ce se constituie într-o premisă favorabilă pentru demersul de extindere a pieţei prin cooperare cu ţările semnatare ale tratatului regional.

Piaţa pentru Ziua Următoare

În 2007 s-au tranzacţionat 5,1 TWh, ridicând la 10,9 TWh volumul tranzacţiilor de la lansarea noii platforme (30 iunie 2005). Cei 5,1 TWh reprezintă în medie 576 MWh/h, cu aproape 23% mai mult decât în anul 2006. Raportat la consum, volumul tranzacţiilor în 2007 a reprezentat o cotă de 9,33%, în creştere cu 21% faţă de cota înregistrată în 2006 (7,74%), în timp ce creşterea de la 2005 la 2006 fusese de 15%.
În condiţiile unui preţ mediu în 2007 de 158,95 lei/MWh (47,89 euro/MWh), doar cu 0,84% mai mare decât preţul mediu din 2006, creşterea volumului tranzacţiilor a determinat o valoare a acestora de 252 milioane euro, cu 23% mai mare decât valoarea celor încheiate în 2006.
Volumul tranzacţionat reflectă dimensiunea consumului, a pieţei angro şi nu în cele din urmă a segmentului concurenţial al acesteia. Creşterea acestui volum şi a interesului participanţilor (75 au tranzacţionat în 2007, în medie 52 activi zilnic, cu un record de participare zilnica de 58, înregistrat în luna decembrie) este însă şi o măsură a eficienţei mecanismelor. Participarea activă la tranzacţii permite ajustarea poziţiilor în piaţa angro, echilibrând în mare măsura obligaţiile şi disponibilităţile/necesităţile încă din ziua anterioară livrării.

Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale pentru Energie Electrică

Anul 2007 se încheie cu un excelent bilanţ pentru Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de Energie Electrică atribuite prin licitaţie publică (PCCB). Aşteptările de la acest mecanism de tranzacţionare, care oferă posibilitatea contractării centralizate a energiei electrice pentru termene de livrare mai lungi de o lună sunt îndeplinite:

  • S-a realizat creşterea transparenţei în tranzacţionarea contractelor bilaterale pentru energie electrică pe segmentul concurenţial al pieţei angro (referindu-ne atât la modul de tranzacţionare cât şi la informaţia furnizată publicului şi participanţilor: datele aferente contractelor licitate şi încheiate prin piaţa centralizată şi preţul mediu pentru fiecare lună), creştere demonstrată de numărul contractelor atribuite în baza licitaţiilor publice organizate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPCOM. Astfel, numărul ofertelor atribuite prin Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale (cu livrare în 2007 şi 2008) a crescut de 5 ori faţă de anul 2006, ajungând la 158 de contracte (cantitate totală 11,9 TWh).
  • Relevanţa preţurilor pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale, în medie 167,37 lei/MWh (48,35 euro/MWh), rezultă atât din cantitatea tranzacţionată cât şi din numărul de 47 participanţi activi (în medie 6 participanţi/sesiune).
  • În cursul anului 2007 au fost deja tranzacţionate contracte cu livrare în 2008, cantitatea totală aferentă acestor contracte fiind de 7,6 TWh, cu o cotă de piaţă reprezentând 14,24% din consumul net realizat al anului 2007. Preţul mediu ponderat al acestor contracte, inclusiv componenta de injecţie în reţea este de 177,95 lei/MWh (50 euro/MWh).

Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de energie electrică cu Negociere Continuă

Pe platforma electronică a Pieţei Centralizate pentru Contracte Bilaterale de energie electrică cu Negociere Continuă (PCCB-NC), lansată comercial începând cu 15 martie 2007, au fost tranzacţionate în urma unor oferte standard, deci pentru condiţii standardizate de livrare a energiei electrice pentru perioade de livrare mai lungi de o săptămână, un număr de 82 de contracte a 1 MW, reprezentând o cantitate totală de 22.208 MWh.

Piaţa Centralizată pentru Certificate Verzi

Deşi perioada de tranzacţionare în contul anului 2007 nu s-a încheiat, februarie 2008 fiind ultima lună în care cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi impusă furnizorilor de energie electrică la consumatorii finali poate fi realizată, până în prezent s-au tranzacţionat 17.709 certificate, reprezentând 53% din numărul certificatelor verzi emise.

În urma licitaţiei desfăşurate în luna decembrie pe Piaţa Centralizată pentru Certificatelor Verzi au fost tranzacţionate 4.304 certificate, la preţul mediu de 142,72 lei/certificat.

Cadrul de reglementare pentru promovarea E-SRE şi mediul de tranzacţionare oferit de OPCOM, a atras lună de lună noi participanţi, tot mai mulţi producători şi furnizori de energie electrică manifestându-şi interesul de a contribui la stabilirea valorii de tranzacţionare a certificatelor verzi prin mecanismul concurenţial specific pieţei centralizate administrată de OPCOM.

Activitatea de decontare

Realizată strict conform prevederilor reglementărilor în vigoare, activitatea de decontare a inclus determinarea cantităţilor şi a drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată pentru:

  • contractele reglementate de vânzare/cumpărare energie electrică încheiate între producători şi furnizorii consumatorilor captivi, respectiv între producători şi operatorii de reţea pentru consumul propriu tehnologic în reţelele de transport/distribuţie,
  • contractele reglementate pentru serviciul de transport, componenta de injecţie în reţeaua de transport, servicii de sistem tehnologice, servicii de transport (componenta de extracţie din reţeaua de transport), servicii de sistem şi serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrica participanţilor la piaţa angro de energie electrică, servicii de distribuţie
  • tranzacţiile pentru produsele PZU şi PCCV administrate de OPCOM,
  • tranzacţiile în piaţa de echilibrare administrată de Transelectrica.
  • dezechilibrele parţilor responsabile cu echilibrarea şi dezechilibrele de la notificare.

Au fost determinate şi redistribuite costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.
Au fost determinate cantităţile pentru contractele bilaterale de pe piaţa concurenţiala, tranzacţionate pe pieţele centralizate administrate de OPCOM (PCCB şi PCCB-NC) sau negociate direct în afara pieţelor centralizate administrate de OPCOM şi pentru contractele de import/export.
Activitatea a implicat prelucrarea datelor aferente unui număr de circa 2500 contracte .

Prin produsele puse la dispoziţie de OPCOM s-au tranzacţionat într-un mod transparent 11,6 TWh energie electrică pentru livrări în anul 2007, reprezentând 22% din consumul intern prognozat şi 7,6 TWh pentru livrări în anul 2008, reprezentând deja peste 14% din prognoza de consum a anului 2008. OPCOM a informat corect publicul şi participanţii asupra modului în care s-au încheiat tranzacţiile şi a publicat preţurile acestora.
Cotele tranzacţiilor centralizate cu livrări în 2007 şi 2008 asigură un semnal consistent de preţ pentru piaţa angro de energie electrică din România, în conformitate cu voinţa politică exprimată prin legea energiei şi strategia naţională adoptate în 2007, consolidând astfel poziţia OPCOM în plan european, ca mediu lichid, echidistant şi imparţial de tranzacţionare a energiei electrice.

COMUNICAT DE PRESA 10.01.2008

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă