Home

COMUNICAT DE PRESĂ 3 Martie 2008

Luna februarie 2008 - PZU: creşteri ale volumului tranzacţionat cu aproximativ 50% atît în ianuarie cît şi în februarie faţă de perioada similară a anului anterior. PCCB: cantitate record contractată pentru această lună. PCCV: aproape 90% din cota obligatorie pentru anul 2007 a fost asigurată din tranzacţiile efectuate pe mediul de tranzacţionare oferit de OPCOM.

(Bucureşti, 03 martie 2008) Dacă în februarie 2007 creşterea faţă de februarie 2006 a fost de 10%, în această lună volumul tranzacţionat pe piaţa spot s-a dublat faţă de aceeaşi lună a anului anterior, continuînd tendinţa pozitivă cu care a debutat 2008.
În piaţa centralizată a contractelor bilaterale, în luna februarie, volumul contractat anterior şi cota corespunzătoare de 19,51%, reprezintă maximele intervalului 2006-2008, perioadă de timp pentru care au fost încheiate pînă în prezent contracte în baza licitaţiilor desfăşurate pe această piaţă.
Cumulat, cele două pieţe au asigurat în condiţii de concurenţialitate şi transparenţă aproape 30% din consumul net intern de energie electrică.
Pe piaţa centralizată organizată de OPCOM, furnizorii de energie electrică la consumatorii finali şi-au asigurat în proporţie de aproape 90% îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2007.

Piaţa pentru ziua următoare

Volumul de energie electrică tranzacţionat pe piaţa pentru ziua următoare şi cota corespunzătoare au fost în creştere faţă de februarie 2007, în condiţiile în care 62 de participanţi au transmis în această lună cel puţin o ofertă.

  • S-au tranzacţionat în medie în această lună aproximativ 678 MWh/h energie electrică, la un preţ mediu de 194,75 lei/MWh (53,23 euro/MWh), în scădere cu 6% faţă de luna ianuarie.
  • Au fost încheiate tranzacţii în toate intervalele orare ale lunii. Volumele tranzacţionate orar au variat, similar lunii anterioare, între 403 MWh/h şi 1069 MWh/h. Toţi cei 62 de participanţi care au ofertat au stabilit cel puţin o tranzacţie.
  • Cota reprezentată de tranzacţiile din această lună în consumul intern prognozat a fost de 9,75%, mai mare cu aproape 34% faţă de februarie 2007.

Valoarea energiei tranzacţionată a fost de 91.081.834,56 lei, cu 77% mai mare decît valoarea tranzacţiilor încheiate în aceeaşi perioadă a anului 2007.

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică

Volumul tranzacţionat în luna februarie pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică a fost de 73.440 MWh, la preţul de 181,73 lei/MWh.
În livrare, conform contractelor atribuite anterior, s-a aflat o cantitate record de energie, reprezentînd 19,51% din consum, la un preţ mediu de 175,63 lei/MWh.
Pînă în prezent, cota volumelor tranzacţionate pentru livrare în 2008 reprezintă 14,72% din consum.
Pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă au fost propuse pentru tranzacţionare 5 contracte lunare, totalizînd 3.600 MWh.

Piaţa centralizată a certificatelor verzi

În urma licitaţiei desfăşurată în februarie pe piaţa certificatelor verzi, ultima lună în care au fost tranzacţionate centralizat certificate în contul anului 2007, au fost achiziţionate de către furnizori 2.107 certificate, la preţul de 142,72 lei/certificat. Cu tranzacţiile din această lună, numărul certificatelor verzi comercializate pentru anul 2007 pe platforma oferită de OPCOM a fost de 41.364. Raportat la cele 46.299 certificate verzi emise pentru anul 2007, numărul certificatelor verzi tranzacţionate centralizat pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2007 reprezintă 89,34%.

Apelînd mediile de tranzacţionare oferite de OPCOM, jucătorii pe pieţele centralizate concurenţiale de energie electrică au contribuit la asigurarea unui procent relevant din consumul ţării în condiţii de transparenţă: aproape 30% din consum, echivalentul unor tranzacţii pentru luna februarie de aproximativ 1.318.900 MWh.
Pentru a pune la dispoziţia participanţilor regulile care să răspundă cerinţelor acestora, tendinţelor de dezvoltare a pieţelor administrate şi responsabilităţilor prevăzute de cadrul de reglementare, OPCOM a elaborat şi transmis spre aprobare autorităţii de reglementare pachetul de proceduri incluzînd: implementarea mecanismului de contraparte centrală în tranzacţiile pe PZU, decontarea preliminară a tranzacţiilor pe Piaţa de Echilibrare – măsură de fluidizare a plăţilor în Piaţa de Echilibrare, funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale pentru energie electrică atribuite prin licitaţie publică şi funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale pentru energie electrică cu negociere continuă, supravegherea pieţelor administrate şi tratarea informaţiilor cu caracter public şi caracter privat în responsabilitatea OPCOM.

COMUNICAT DE PRESĂ 03.03.2008

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă