Home

Mai 2008 - PZU: tranzacţiile spot au crescut cu aproximativ 10% faţă de luna mai a anului anterior . PCCB: volumul de energie electrică contractat pentru această lună prin mecanismul de tranzacţionare oferit de OPCOM a fost de 647.331 MWh, în uşoară creştere faţă de mai 2007. PCCV: numărul certificatelor verzi tranzacţionate centralizat în cadrul licitaţiilor lunare desfăşurate în perioada martie-mai 2008 reprezintă 80% din cele 28.941 certificate verzi emise.

În urcare faţă de luna mai 2007, cota tranzacţiilor spot a atins în mai 2008 valoarea de 8,60%, corespunzător unui volum mediu orar de aproximativ 502 MWh/h.
În piaţa centralizată a contractelor bilaterale, volumul contractat anterior pentru luna mai 2008, în creştere cu 3 procente faţă de mai 2007 , reprezintă o cotă de 15,44% din consum.
Împreună, cele două pieţe centralizate - PZU şi PCCB - au asigurat în luna mai 2008, în condiţii de transparenţă, 24% din consumul net intern de energie electrică.
Pe piaţa centralizată de certificate verzi organizată de OPCOM, furnizorii de energie electrică la consumatorii finali au achiziţionat în primele trei licitaţii lunare pentru anul 2008 un procent de 80% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare.

Piaţa pentru ziua următoare

În condiţiile în care 56 de participanţi au transmis în luna mai cel puţin o ofertă, au fost încheiate tranzacţii şi s-a stabilit preţul spot în toate intervalele orare ale lunii. Volumele tranzacţionate orar au variat între 265 MWh/h şi 836 MWh/h. Toţi cei 56 de participanţi care au ofertat au stabilit cel puţin o tranzacţie.

  • Volumul tranzacţionat a crescut de la 338.882 MWh în luna mai anul trecut, la 373.346 MWh în luna mai 2008.
  • În medie, în luna mai 2008, s-au tranzacţionat 502 MWh/h, mai mult cu 10,17% decât în luna mai 2007.
  • Valoarea energiei tranzacţionată în luna mai 2008 a fost de 54.255.596,24 lei, cu 3% mai mult decât valoarea tranzacţiilor încheiate în luna similară a anului anterior.
  • Preţul mediu de tranzacţionare a fost de 140,58 lei/MWh, aproximativ egal cu cel stabilit luna anterioară şi în scădere cu 9% faţă de luna mai a anului trecut.

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale

Volumul tranzacţionat în luna mai pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică a fost de 128.425 MWh, la preţul de 179,27 lei/MWh.
În luna mai 2008, in baza contractelor atribuite pe PCCB, s-a aflat în livrare o cantitate de energie electrică reprezentând 15,44% din consum, la un preţ mediu de 172,40 lei/MWh.
Până în prezent, cota volumelor tranzacţionate pentru livrare în anul în curs reprezintă 15,06% din consum.

Piaţa centralizată a certificatelor verzi

În urma licitaţiei desfăşurată în luna mai, a treia lună în care au fost tranzacţionate centralizat certificate în contul anului 2008, au fost achiziţionate de către furnizori 9.021 certificate verzi, la preţul de 151,63 lei/certificat.

Utilizând platformele de tranzacţionare administrate de OPCOM, participanţii au contribuit la acoperirea unui procent relevant din consumul ţării în condiţii de concurenţialitate şi transparenţă: 24% din consum, corespondentul unor tranzacţii pentru luna mai 2008 de 1.020.677,114 MWh.
COMUNICAT DE PRESA 04.06.2008

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă