Home
COMUNICAT DE PRESĂ
(Bucureşti, 30 iunie 2009)

Iunie 2009 – OPCOM încheie luna iunie şi primul semestru al anului 2009 cu performanţe ce încununează patru ani de organizare şi administrare a tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţa pentru ziua următoare


PZU: o lună cu recorduri absolute în piaţa pentru ziua următoare, un semestru record care prin performanţele înregistrate încheie favorabil al patrulea an de funcţionare a pieţei spot de energie electrică si demonstrează inca o data eficienta si atractivitatea mecanismelor introduse in 2005 si desavarsite in 2008.
PCCB-NC şi PCCB: orientare către produse standardizate ce implică livrări pe termene scurte, dar şi contracte anuale atribuite prin licitaţie publică - primul contract cu livrare în 2009-2010 tranzacţionat în anul în curs.
PCCV: 33.308 certificate verzi achiziţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în primele patru licitaţii lunare pentru anul 2009 şi un echivalent în mărimi procentuale de 36,37% din numărul total de certificate emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare pe platforma OPCOM.

Tranzacţiile cu livrare a energiei electrice în ziua următoare se află şi în această lună în creştere faţă de perioada echivalentă a anului anterior, evoluând de la 399.676,264 MWh în iunie 2008 la 615.706,505 MWh în iunie 2009, respectiv în valori medii orare de la 555,106 MWh/h la 855,148 MWh/h, creşterea relativă fiind de 54,05%.
Şi comparativ cu luna anterioară rezultatele indică evoluţii pozitive, în medie tranzacţionându-se în această lună cu 11,19% mai mult decât în mai 2009.

Cota de piaţă lunară a atins pentru prima oară 16,16% din prognoza de consum.

Preţul mediu lunar, 139,11 lei/MWh (33,04 EUR/MWh), a fost în scădere atât faţă de luna iunie a anului trecut, când s-a stabilit la 180,27 lei/MWh (49,32 EUR/MWh), cât şi faţă de mai 2009, cu o medie de 140,52 lei/MWh (33,69 EUR/MWh), diminuarea faţă de luna anterioară fiind de 1% în moneda naţională, respectiv 1,92% în moneda unică europeană. În luna iunie 2009, tranzacţiile cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au situat într-o marjă de preţuri medii lunare între 32 euro/MWh şi 51 euro/MWh, valoarea medie la nivel european situându-se în jurul valorii de 36 EUR/MWh, cu cca 9% peste media preţurilor stabilite de OPCOM.
60 participanţi dintre cei 92 înscrişi la piaţă şi-au manifestat interesul transmiţând în această lună oferte, intenţii materializate în tranzacţii orare ce au oscilat între 345 MWh/h şi 1.332 MWh/h.

Limita superioară de 1.332 MWh/h a tranzactiilor orare se constituie într-un alt nou record absolut de la lansarea PZU.

În 28% din intervalele orare ale lunii a fost depăşit pragul de 1.000 MWh/h tranzacţionaţi orar şi în mai mult de 70% din cazuri tranzacţiile orare au însumat cel puţin 700 MWh/h.

Dacă ne referim la semestrul I al anului în curs, comparativ cu perioada echivalentă a anului anterior, volumul mediu al tranzacţiilor a crescut de la 613 MWh/h până la o medie record de cca 751 MWh/h, o tendinţă asemănătoare cunoscând şi cota de piaţă a tranzacţiilor spot: în primul semestru al anului 2006 aceasta era de 7,26% iar în prezent a ajuns la 12,92%. În timp ce în anii anteriori, creşterea de la un an la altul era de circa un procent, rata de creştere actuală, 2009 faţă de 2008, a fost de 3,33%.

Totodata, cantitatea de energie electrica tranzactionata pe PZU in primele 6 luni ale anului 2009 este de 3,26 TWh, comparativ cu cei 2,68 TWh tranzactionati in primele 6 luni din anul 2008.

Fiecare dintre cei patru ani de funcţionare a pieţei spot marchează prin performanţele înregistrate câştiguri importante în ceea ce priveşte pe de o parte lichiditatea produsului şi calitatea preţului, iar pe de altă parte abilităţile de tranzacţionare ale participanţilor şi competenţa actului de organizare şi administrare a tranzacţiilor cu energie electrică cu livrare în ziua următoare: de la 416 MWh/h medie orară în anul lansării, piaţa spot a ajuns să asigure în ultimul an de funcţionare, iulie 2008-iunie 2009 o medie orară de 661 MWh/h, cu aproape 60% mai mult comparativ cu perioada iulie 2005-iunie 2006, circa 11% din consumul prognozat al ţării.

Aniversarea a patru ani de funcţionare neîntreruptă a PZU coincide cu implinirea unui an de la data când, în Piaţa de Energie Electrică pentru Ziua Următoare, fluxurile comerciale şi fluxurile financiare aferente tranzacţiilor cu energie electrică se realizează prin intermediul mecanismului de contraparte centrală. A fost un an în care nu au existat probleme în achitarea la termen a obligaţiilor, drepturile de plată/obligaţiile de încasare totalizând 1.108,6 mil. lei (282,6 mil. euro).

În luna iunie tranzacţiile stabilite pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică au fost de 474.076 MWh, la un preţ mediu ponderat de 178,90 lei/MWh (42,37 EUR/MWh), pentru prima oară în acest an semnându-se un contract care prevede livrări şi pentru anul viitor.
Tranzacţiile stabilite anterior pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale indică o cantitate de energie electrică de 860.236 MWh în livrare în luna iunie 2009, la un preţ mediu ponderat de 193,97 lei/MWh (45,19 EUR/MWh) şi reprezentând o cotă de 21,51% în consumul estimat pentru această lună.

Pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă au fost tranzacţionate la un preţ mediu ponderat de 132,79 lei/MWh (32,05 EUR/MWh) jumătate din cele 140 contracte propuse, cu livrare în săptămânile 25 şi 26 (perioada 15-28 iunie), totalizând o cantitate de energie electrică de 11.760 MWh. Împreună cu cele 52 de contracte atribuite la sfârşitul lunii mai pentru derulare în iunie 2009, aceste tranzacţii majorează cantitatea de energie în livrare la 20.496 MWh, corespunzătoare unei cote în consumul estimat de 0,51%, la un preţ mediu ponderat de 127,71 lei/MWh (30,43 EUR/MWh).

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în cea de-a patra sesiune lunară de tranzacţionare a certificatelor verzi pentru anul 2009, a fost achiziţionat de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali un număr de 10.343 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei/certificat (55 EUR/certificat).

La finalul unei luni cu recorduri de tranzacţionare, în care orientarea participanţilor către angajamente de livrare pe termene scurte se menţine, OPCOM anuntă o cantitate de 1.496.439 MWh tranzacţionată pe platformele sale, corespunzătoare unei ponderi record de 38,18% în consumul estimat al acestei luni.

COMUNICAT de PRESĂ 30.06.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă