Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 16 ianuarie 2014)

16.01.2014 - prima zi de livrare a energiei electrice tranzacţionată pe Piața Intrazilnică (PI) prin corelare continuă până cu două ore înainte de începerea livrării

Ca urmare a avizării de către ANRE în ședința Comitetului de Reglementare din 10.01.2014, a documentelor aferente funcționării Pieței intrazilnice de energie electrică, actualizate pentru implementarea mecanismului de tranzacționare prin corelare continuă, acest mecanism a fost implementat cu 15.01.2014 – prima zi de tranzacționare prin corelare continua pe PI, respectiv 16.01.2014 - prima zi de livrare. Astfel, începând cu ora 19:00 din ziua 15.01.2014 s-a deschis tranzacționarea pentru ziua de livrare 16.01.2014, tranzacționare care se va continua pentru fiecare interval orar al zilei de livrare 16.01.2014 până cu două ore înainte de începerea livrării.
Integrarea unor volume tot mai mari de energie electrică din surse regenerabile în sistemele electroenergetice, a adus provocări noi atât operatorilor rețelelor de transport și de distribuție în gestionarea și operarea sistemelor, dar și utilizatorilor rețelei și participanților la piețele centralizate de energie electrică, care se confruntă cu o producție intermitentă de energie electrică şi cu necesitatea unei gestionări corespunzătoare a impactului acesteia.
În acest context a fost implementată în mai multe state din Uniunea Europeană piața intrazilnică de energie electrică, ce permite participanților ajustarea portofoliilor proprii de contracte și a portofoliilor de capacități cât mai aproape de momentul livrării energiei în rețea reducând astfel potențialele dezechilibre înainte de notificarea operatorului de transport și de sistem.
Notificarea finală, generată la sfârșitul perioadei de tranzacționare a fiecărui interval orar de livrare, este ultimul moment în care participanții își pot schimba/modifica programul care va fi baza pentru calculul dezechilibrelor. Piața intrazilnică permite transmiterea la operatorul de transport și de sistem de notificări multiple atât în ziua anterioară zilei de livrare, cât mai ales în ziua de livrare cu doar o oră înainte de începutul livrării. Prin implementarea acestui mecanism se creeaza premizele reducerii dezechilibrelor şi, în acest fel, asigurării condiţiilor de siguranţă în funcţionare a SEN.
Începând cu 25 iulie 2011 și în România a fost lansată în funcționare comercială Piața intrazilnică de energie electrică având la bază mecanismul de tranzacționare prin licitație deschisă desfășurată în ziua anterioară zilei de livrare, fiind prevăzut ca obiectiv implementarea modelului țintă proiectat la nivel european. Prin lansarea la 15.01.2014 a mecanismului de tranzacționare prin corelare continuă se asigură compatibilitatea din punctul de vedere al tranzacționării energiei electrice cu modelul țintă european aflat în plin proces de implementare.
Ne așteptăm ca acest nou mecanism de tranzacționare să fie un câștig în ceea ce privește flexibilitatea în ajustarea poziției contractuale prin oportunitatea pe care o oferă atât participanților la piață de a-şi echilibra portofoliile tranzacționând energia electrică cât mai aproape de momentul livrării, cât și operatorilor rețelelor și, în special, operatorului de sistem care va opera un sistem mai bine echilibrat între producție și consum.

COMUNICAT de PRESĂ 16.01.2014


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă