Home

SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. şi Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. au semnat, în data de 09.07.2013, documentele cadru având ca obiectiv dezvoltarea în parteneriat și lansarea pe platforma de tranzacționare a SIBEX a contractelor futures având ca activ suport indicii pieței spot de energie electrică ROPEX_DAM stabiliți de OPCOM.

Prin semnarea documentelor cadru de parteneriat, cele două companii au decis reunirea expertizei lor specifice având ca obiectiv principal punerea la dispoziţia participanţilor interesaţi a unor instrumente de tranzacţionare care să răspundă, în ceea ce privește participanții la piețele pentru livrarea fizică a energiei electrice, necesităților acestora de diminuare şi transfer al riscurilor aferente evoluției preţului spot al energiei electrice și interesului participanților din piețele financiare de lărgire a portofoliului de instrumente avute la dispoziție pentru gestionarea riscurilor financiare, de investiție.
Prin acest demers, părţile doresc să asigure condiţii optime, aplicând cele mai bune practici europene în domeniu, conforme cu legislația națională și europeană aplicabilă în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate.
Piețele de instrumente financiare derivate oferă posibilitatea încheierii de tranzacții între categorii de participanți la piață cu interese diferite din punctul de vedere al activului suport, respectiv între participanții din sectorul energiei (hedgeri) și participanții la piețele financiare ceea ce creează premize pentru consolidarea lichidității pieței financiare și stabilirea unor semnale de preț pe piața financiară care să contribuie la creșterea stabilității și atractivității sectorului energiei electrice din punct de vedere investițional.
Prețul de referință stabilit pe piața spot administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” SA oferă prin caracteristicile sale determinate de numărul participanților activi care concură la încheierea tranzacțiilor, cantitățile tranzacționate și volatilitate, posibilitatea implementării în condiții de interes din partea participanților la piață, a contractelor futures pentru energie electrică.

Sibex are o experiență de peste 16 ani pe piața produselor futures, oferind prin varietatea modalităților de tranzacționare posibilitatea obținerii de beneficii potrivite pentru fiecare categorie de investitori.

COMUNICAT de PRESĂ 10.07.2013


Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi SIBEX S.A.
Ovidiu Petru, Director general,
telefon +4 0269211798
fax +4 0269211153

Inapoi
Opcom Comunicate de presă