Home

Comunicat de presă

(Bucureşti, 2 octombrie 2008) Septembrie 2008 - PZU: în creştere moderată faţă de perioada similară a anului anterior, volumul tranzacţiilor stabilite în septembrie 2008 pe piaţa pentru ziua următoare a fost de 411.291 MWh, asigurând o cotă de 9,42% din consum, nivel ce se încadrează în marja de stabilitate care a caracterizat până în prezent anul 2008.

PCCB: record lunar pentru acest an, mai mult de 1,7 TWh fiind tranzacţionaţi în septembrie 2008 pe platforma PCCB.

PCCV: pe piaţa centralizată de certificate verzi organizată de OPCOM, furnizorii de energie electrică la consumatorii finali au achiziţionat în primele şapte licitaţii lunare pentru anul 2008, 55.636 certificate, reprezentând un procent de 59% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare.

Piaţa pentru ziua următoare

Interesul pentru tranzacţionarea spot este exprimat cantitativ de numărul celor 61 participanţi care au transmis în luna septembrie cel puţin o ofertă, reprezentând aproape 3/4 din numărul participanţilor înregistraţi la piaţă.

Preţul spot a fost stabilit în toate intervalele orare ale lunii, tranzacţiile variind în domeniul (265 – 842) MWh/h. În condiţiile în care preţurile spot din toate bursele europene s-au aflat în creştere cu până la 50%, preţul mediu de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare organizată de OPCOM, aproximativ 62 euro/MWh (225,62 lei/MWh), reprezintă valoarea minimă a acestor preţuri şi corespunde unui volum mediu tranzacţionat de 571 MWh/h, aproximativ constant faţă de luna august 2008, respectiv unei cote de 9,42% din consum, valoare care consolidează caracterul reprezentativ al segmentului spot în piaţa angro de energie electrică.

Analiza la nivelul primelor nouă luni de tranzacţionare spot din acest an confirmă menţinerea volumului mediu tranzacţionat, ca indicator de performanţă a funcţionării pieţei, la o valoare superioară faţă de cea corespunzătoare perioadei ianuarie-septembrie 2007: 595 MWh/h, cu 3,5% mai mult faţă de cei 575 MWh/h tranzacţionaţi orar în perioada similară a anului trecut.

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale

Volumul tranzacţionat în luna septembrie pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică a fost de 1.741.005 MWh, de cinci ori mai mult faţă de luna anterioară şi reprezentând cel mai mare volum lunar tranzacţionat în acest an.

Au fost atribuite două contracte cu livrare în gol, la un preţ mediu de 147,04 lei/MWh şi nouă contracte cu livrare în bandă, la preţuri cuprinse în marja (193,25 – 197,03) lei/MWh.

În luna septembrie 2008, conform contractelor atribuite pe PCCB, la un preţ mediu de 171,93 lei/MWh, s-a aflat în livrare o cantitate de energie electrică de 678.459 MWh, cu 32% mai mult decât în septembrie 2007 şi reprezentând o cotă de 16,53% din consum.

Până în prezent, cota volumelor tranzacţionate pentru livrare în 2008 reprezintă 15,64% din consum iar pentru livrare în 2009, 3,86% din consum.

Piaţa centralizată a certificatelor verzi

În urma licitaţiei desfăşurate în luna septembrie a fost achiziţionat de către furnizori un număr de 5.604 certificate verzi, la preţul de 151,63 lei/certificat. Numarul total de certificate verzi tranzactionate pana la 30.09.08 in contul anului 2008 prezinta o crestere cu aproape 600% fata de numarul certificatelor verzi tranzactionate pana la data de 30.09.07 in contul anului 2007.

Utilizând platformele de tranzacţionare a energiei electrice administrate de OPCOM, participanţii au contribuit la acoperirea unui procent relevant din consumul ţării în condiţii de concurenţialitate şi transparenţă: 26% din consum, corespondentul unor tranzacţii pentru luna septembrie 2008 de 1.089.750 MWh.

În condiţiile funcţionării mecanismului de contraparte centrală în piaţa pentru ziua următoare, încasările şi respectiv plăţile aferente tranzacţiilor cu energie electrică cu livrare în luna septembrie 2008 s-au ridicat la valoarea de 102 mil. lei, neexistând sume restante la plată.

COMUNICAT DE PRESA 02.10.2008 download PDF

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă