Home

Comunicat de presă
(Bucureşti, 5 decembrie 2008)


Noiembrie 2008, contribuţie la consolidarea rezultatelor anuale 2008:
PZU: menţinerea la valori ridicate a cotei de interes pentru tranzacţiile spot ale acestei luni: un volum de 425.189 MWh şi o cotă de 9,21% din consumul intern.
PCCB: după recordul de 5,7 TWh stabilit în luna octombrie 2008 pe platforma PCCB, contractele totalizând aproximativ 2 TWh, încheiate în noiembrie 2008, situează această lună pe poziţia secundă într-un clasament al tranzacţiilor pentru anul în curs.
PCCB-NC: noi tranzacţii pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă – contractele săptămânale, cele mai lichide instrumente ale ultimelor două luni de tranzacţionare pe această platformă.
PCCV: furnizorii de energie electrică la consumatorii finali au achiziţionat în cele nouă licitaţii lunare desfăşurate până în prezent pentru anul 2008 un număr de 64.725 certificate, reprezentând un procent de 58,37% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare.


Piaţa pentru ziua următoare
Interesul pentru tranzacţionarea spot rămâne la cote ridicate, numărul participanţilor care au transmis în această lună cel puţin o ofertă menţinându-se la 66 şi reprezentând mai mult de 3/4 din cei 85 de participanţi înregistraţi la piaţă la sfârşitul lunii noiembrie 2008.
Preţul spot a fost stabilit în toate intervalele orare ale lunii, tranzacţiile încadrându-se în domeniul (283÷1.049) MWh/h.
În contextul variaţiei preţurilor medii spot lunare fixate de majoritatea burselor europene în noiembrie în marja (50÷90) euro/MWh, preţul mediu de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare organizată de OPCOM, 60,53 euro/MWh (227,38 lei/MWh), se situează între cele mai mici trei valori şi corespunde unui volum mediu tranzacţionat de 591 MWh/h, respectiv unei cote de 9,21% din consum, valoare care consolidează caracterul reprezentativ al segmentului spot în piaţa angro de energie electrică din România.
Faţă de luna octombrie 2008, atât volumul tranzacţiilor cât şi cota corespunzătoare acestora în consum au crescut cu aproximativ 8%, în timp ce analiza comparativă cu anul trecut confirmă:

 • un volum superior la nivel lunar: în medie 591 MWh/h în luna noiembrie 2008, faţă de 549 MWh/h în noiembrie 2007, respectiv o cotă de 9,21% faţă de 8%;
 • un volum superior în primele 11 luni: în medie 588 MWh/h, faţă de 578 MWh/h, respectiv un total de 4,7 TWh, faţă de 4,6 TWh. Cota tranzacţiilor spot în consumul primelor 11 luni ale anului 2008 a atins nivelul de 9,37%, în timp ce preţul mediu al aceleiaşi perioade a fost de 191,47 lei/MWh (52,30 euro/MWh).

  Piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică
  Volumul tranzacţionat în luna noiembrie 2008 pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică a fost de 1.948.838 MWh, preţurile celor 14 contracte atribuite în această lună, angajamente de livrare de energie electrică în bandă în decursul anului 2009, variind în marja (199,56÷214) lei/MWh, respectiv (52,34÷57,42) euro/MWh.
  În luna noiembrie 2008, în baza contractelor atribuite anterior pe PCCB, la un preţ mediu de 168,27 lei/MWh (46,13 euro/MWh) s-a aflat în livrare o cantitate de energie electrică de 626.259 MWh, reprezentând o cotă de 12,81% din consum.
  Extinsă la nivelul primelor 11 luni ale anului 2008, analiza reconfirmă lichiditatea produsului: un volum în livrare de 7,9 TWh (la un preţ mediu de 173,36 lei/MWh, respectiv 47,52 euro/MWh), cu 40% mai mult decât în perioada similară a anului 2007 şi de 7 ori mai mult decât în 2006, cotele corespunzătoare acestor cantităţi în consumul net intern evoluând de la 2,31% în 2006, la 11,65% în 2007 şi respectiv 15,72% în 2008.
  Pentru anul viitor, tranzacţiile lunii noiembrie 2008, cumulate cu cantităţile contractate în lunile anterioare, garantează în acest moment livrări care vor asigura acoperirea a 17,68% din consum, o creştere evidentă comparativ cu cota de 11,62% din consumul anului 2008 asigurată de tranzacţiile încheiate pe platforma PCCB până la 30 noiembrie 2007.


  Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă
  Pe PCCB-NC s-au tranzacţionat 120 contracte săptămânale având perioada de livrare a energiei electrice în bandă, în luna decembrie 2008 şi totalizând o cantitate de 20.160 MWh la un preţ mediu de 211,45 lei/MWh (55,12 euro/MWh).
  La sesiunile de licitare au introdus ordine de cumpărare 7 participanţi, valoare care confirmă menţinerea cotei de interes pentru produsele standardizate tranzacţionate pe această platformă.
  În luna noiembrie, în baza contractelor atribuite anterior pe PCCB-NC, s-a aflat în livrare o cantitate de energie electrică de 5.040 MWh la un preţ mediu de 216,67 lei/MWh (59,13 euro/MWh).


  Piaţa centralizată a certificatelor verzi
  În urma licitaţiei desfăşurate în luna noiembrie a fost achiziţionat de către furnizori un număr de 3.505 certificate verzi, la preţul de 151,63 lei/certificat (42 euro/certificat). Cu această licitaţie, numărul total de certificate verzi tranzacţionate până la 30 noiembrie 2008 în contul anului 2008 a crescut de aproape cinci ori faţă de numărul certificatelor verzi tranzacţionate până la data de 30 noiembrie 2007 în contul anului trecut.


  Utilizând platformele de tranzacţionare a energiei electrice administrate de OPCOM, participanţii au contribuit la acoperirea unui procent relevant din consumul ţării în condiţii de concurenţă şi transparenţă: 22% din consum, corespondentul unor tranzacţii cu livrare in luna noiembrie 2008 de 1.056.488 MWh.
  În condiţiile funcţionării mecanismului de contraparte centrală în piaţa pentru ziua următoare, încasările şi respectiv plăţile aferente tranzacţiilor cu energie electrică cu livrare în luna noiembrie 2008 s-au ridicat la o valoare de aproximativ 112,9 mil. lei (30 mil. euro), neexistând sume restante la plată.

  COMUNICAT de PRESĂ 05.12.2008

  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400


 • Inapoi
  Opcom Comunicate de presă