Home

COMUNICAT de PRESĂ

Bucureşti, 24 ianuarie 2012)

2011, un an al consolidarii produselor pe termen scurt si mediu administrate de OPCOM: participanti activi si cantitati tranzactionate record pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica


Piata pentru Ziua Urmatoare
Piata a raspuns si in acest an necesitatilor de echilibrare optima a obligatiilor participantilor cu o zi inainte de ziua de livrare, intr-un context in care s-a mentinut un grad ridicat de incertitudine privind evolutia previzionata a productiei si consumului de energie electrica. Un numar record absolut de 83 participanti au activat pe platforma PZU in ultima luna a anului 2011, contribuind la consolidarea mediei anuale a volumului tranzactionat, pentru prima data plasata peste pragul de 1.000 MWh/h. Analiza anuala indica mai mult decat o dublare a volumului tranzactionat, de la 388,927 MWh/h in 2005, la 1.012,511 MWh/h in 2011, in cota de tranzactionare aceasta ultima valoare reprezentand circa 16% din consumul intern de energie electrica.
La nivelul intregului an numarul participantilor care au transmis cel putin o oferta a fost de 97, reprezentand o rata de interes de aproape 80% daca ne raportam la cele 123 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii decembrie. Intentiile exprimate de participantii activi s-au materializat in 2011 in tranzactii orare ce au variat intr-o marja intre 370 MWh/h si 1.696 MWh/h, aceasta din urma valoare reprezentand un maxim absolut pentru orizontul de timp 2005-2011. Stabilite in toate intervalele fara exceptie, tranzactiile orare s-au ridicat la 950 MWh/h (echivalentul a 15% din consumul mediu orar anual) in peste 60% din cazuri, in timp ce volumul tranzactiilor a fost mai mic de 600 MWh/h (10% din consum) in doar 1% dintre cele 8760 intervale orare.
Pretul anual mediu aritmetic de tranzactionare a fost in 2011 de 221,20 lei/MWh (52,13 EUR/MWh), in timp ce pretul anual mediu ponderat a fost de 221,23 lei/MWh (52,07 EUR/MWh), in crestere fata de valoarea corespunzatoare anului 2010, de 156,31 lei/MWh (37,08 EUR/MWh). Aceeasi tendinta de crestere o regasim in Europa in aproape toate mediile de tranzactionare spot a energiei electrice, insa de remarcat pentru acest an ramane dispersia mult mai redusa a preturilor medii anuale stabilite de burse fata de media europeana de 53 EUR/MWh, rezultat incurajator pentru convergenta preturilor preconizata in acceptiunea pan-europeana a pietei de energie electrice.

Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB
Un numar de 48 de participanti, reprezentand mai mult de jumatate din cele 93 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii decembrie, si-au manifestat interesul pentru utilizarea produsului in cadrul strategiilor proprii de contractare in anul 2011. Au fost initiate 260 de oferte, cantitatea tranzactionata corespunzatoare ofertelor atribuite totalizand 5,6 TWh fata de 3,9 TWh in anul anterior. Analiza arata ca prin tranzactiile stabilite, anul 2011 asigura deja livrari pentru anul urmator de 4,5 TWh, cantitate care reprezinta o cota de 8,29% din consum si care constituie un punct de plecare solid pentru procesul de contractare din 2012 utilizand modalitatea de tranzactionare PCCB.
Livrarile contractate pentru anul 2011 au reprezentat o cota de 8,57% din consum, pretul mediu ponderat corespunzator fiind de 161,97 lei/MWh (38,27 EUR/MWh).

Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB-NC
Tranzactiile cu livrare pe termen scurt si mediu s-au intensificat si in acest an, noi recorduri fiind stabilite atat pentru numarul de contracte incheiate cat si pentru cantitatea corespunzatoare acestora: 2.798 de contracte standard pentru termene de livrare de o saptamana, o luna si un trimestru, profilate pentru banda si pentru orele de gol de sarcina, respectiv o cantitate de 625.728 MWh, record absolut pentru performanta acestui produs.
Livrarile contractate pentru anul 2011 au insumat 456.078 MWh, respectiv o cota de 0,84% din consum, pretul mediu ponderat corespunzator fiind de 203,78 lei/MWh (48,11 EUR/MWh).

Piata Centralizata pentru Certificate Verzi
In anul 2011 au fost tranzactionate centralizat un numar record de 451.841 certificate verzi, din care 93.932 certificate au fost achizitionate de catre furnizori pentru indeplinirea cotei obligatorii pentru 2010 iar restul de 357.909 de certificate verzi contribuie la indeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2011 si reprezinta, la momentul licitatiei desfasurate in luna decembrie, echivalentul a 25,49% din certificatele emise. Pretul mediu de tranzactionare a certificatelor verzi pentru indeplinirea cotei obligatorii pentru 2011 a fost de 241,04 lei/certificat (56,15 Euro/certificat, calculat la cursul de schimb stabit de BNR ca medie a lunii decembrie a anului precedent, respectiv 56,84 Euro/certificat, calculat cu cursul de schimb stabilit de BNR pentru fiecare zi de tranzactionare din cele 10 sesiuni lunare care au avut loc in decursul anului, pentru cota anului 2011).

Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera
Din cele 11 companii inregistrate pe Platforma de tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera au fost activi 4 participanti, un broker si trei operatori de instalatii. Au fost tranzactionate 1.000.000 de certificate de emisii cu efect de sera de tip ERU, jumatate dintre acestea facand obiectul unui contract de tip swap care a prevazut schimbul celor 500.000 ERU cu 404.362 EUA, respectiv un numar de 500.000 de certificate de tip CER, schimbate pentru un numar de 396.711 certificate de tip EUA printr-un tip de contractare similara.

Piata Intrazilnica
Incepand cu 25 iulie 2011 a fost implementata Piata Intrazilnica de energie electrica, conform primei etape a Planului de actiune privind lansarea, extinderea si evolutia Pietei Intrazilnice de energie electrica pentru anii 2011-2012, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/30.06.2011. In cursul anului 2011, de la lansarea in functionare comerciala, gradul de participare la Piata Intrazilnica a fost de 36%. Numarul de participanti inregistrati la piata s-a ridicat la sfarsitul anului la 44, din care numarul participantilor activi a fost de 16, care au tranzactionat un volum total de 4.781,312 MWh in cele cinci luni de utilizare a produsului.

Decontarea
Pe Piata pentru ziua urmatoare, incasarile si platile aferente tranzactiilor efectuate au totalizat, inclusiv TVA, 2.433,1 mil. lei (572,7 mil. euro), din care platile efectuate in doua zile bancare s-au ridicat la 2.316,1 mil. lei (545,1 mil. euro), diferenta reprezentand valoarea compensarilor intre participanti si OPCOM in calitate de contraparte centrala.
Anul 2011 a oferit participantilor la piata nu doar un produs nou, piata intrazilnica in vederea ajustarii portofoliilor cat mai aproape de momentul livrarii, ci si rolul de contraparte asumat de OPCOM in aceste tranzactii. Incasarile si platile aferente tranzactiilor efectuate pe aceasta piata in perioada august – decembrie 2011 au totalizat, inclusiv TVA, 1.672 mii. lei (386 mii. euro), din care platile efectuate in doua zile bancare s-au ridicat la 1.653 mii lei (382 mii.euro), diferenta reprezentand valoarea compensarilor intre participanti si OPCOM in calitate de contraparte centrala.
Pe langa indeplinirea responsabilitatilor ce decurg din rolul de contraparte asumat de OPCOM in procesul de tranzactionare spot a energiei electrice, activitatea de decontare a presupus si in 2011 indeplinirea responsabilitatilor rezultate din procesul de stabilire a cantitatilor, respectiv a drepturilor de incasare/obligatiilor de plata pentru:
• tranzactiile pe Piata centralizata de certificate verzi in valoare de 108,1 mil. lei (25,8 mil. Euro, la cursul de schimb stabilit de BNR pentru ziua de tranzactionare din fiecare sesiune lunara pe PCCV), corespunzator certificatelor verzi tranzactionate in 2011 pentru indeplinirea cotelor obligatorii pentru anii 2010 si 2011;
• tranzactiile in piata de echilibrare administrata de Transelectrica, in valoare de 1.192,1 mil. lei corespunzator energiei de echilibrare pentru crestere de putere si respectiv 68,9 mil. lei corespunzator energiei de echilibrare pentru reducere de putere (in perioada ianuarie-decembrie 2011);
• dezechilibrele partilor responsabile cu echilibrarea in valoare de 46,2 mil.lei corespunzator dezechilibrelor pozitive şi respectiv 875,5 mil.lei corespunzator dezechilibrelor negative (in perioada ianuarie – noiembrie 2011), precum si decontarea dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispecerizabile, in valoare de 214 mii lei (in perioada ianuarie-decembrie 2011).
Au fost de asemenea determinate si redistribuite lunar, valorile costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, valori care au totalizat costuri suplimentare de 80,3 mil.ei (in perioada ianuarie – noiembrie 2011). De mentionat ca in aceeasi perioada a anului 2010 s-au inregistrat venituri suplimentare de 9,8 mil.lei.

Cantitatile contractate pentru livrare in 2011 pe pietele administrate de OPCOM, respectiv pe piata pentru ziua urmatoare, pe piata intrazilnica si pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica totalizeaza o cantitate de energie electrica de 13.990.405 MWh, echivalentul a circa 26% din necesarul intern de energie electrica estimat pentru acest an.

Suplimentar tranzactiilor cu energie electrica, un numar de 451.841 certificate verzi si un numar de 1.500.000 certificate de tip CER si ERU au fost comercializate centralizat pe platformele de tranzactionare a certificatelor de mediu.

COMUNICAT de PRESĂ 24.01.2012


Pentru detalii, vă rugăm contactați S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă