Home
COMUNICAT DE PRESĂ

(Bucureşti, 5 octombrie 2009)

Septembrie 2009 – Începând cu martie 2009, pe pieţele administrate de OPCOM s-au încheiat tranzacţii de energie electrică reprezentând în fiecare lună peste 35% din consumul estimat. Un rezultat similar s-a înregistrat şi în luna septembrie, pentru care prognozele indică o reducere a consumului cu circa 11%.

PZU: Tranzacţii spot comparabile cu august 2009: o cota de 11,54% din consumul prognozat şi o medie orară de 627 MWh/h

Al treilea trimestru se încheie cu o medie a tranzacţiilor efectuate de 717 MWh/h şi o cotă corespunzătoare de 13,21% din consum, preţul mediu de tranzacţionare a energiei în perioada iulie-septembrie fiind de 161,81 lei/MWh (38,29 EUR/MWh). Rezultatele agregate ale tranzacţiilor pe primele trei trimestre au evoluat de la medii orare de 431 MWh/h în 2006, 575 MWh/h în 2007 şi 595 MWh/h în 2008, la o medie orară de 739 MWh/h în 2009, determinâ nd corespunzător o evoluție cu tendinţă pozitivă a cotei tranzacţiilor spot. Dacă în primele nouă luni ale anului 2006 aceasta era de 7,23% din consumul prognozat, în prezent ea a ajuns la 13,01%. Este a treia comparaţie consecutivă la nivel agregat din acest an care confirmă atingerea şi chiar depăşirea pragului procentual de 13%. De la an la an, comparaţiile cotelor corespunzătoare tranzacţiilor spot agregate la nivelul primelor nouă luni reflectă o evoluţie accentuată a lichidităţii, rata de creştere maximă, de 3,52%, înregistrându-se în acest an faţă de anul trecut.

Faţă de perioada echivalentă a anului anterior, creşterea procentuală a tranzacţiilor spot stabilite în luna septembrie 2009 a fost de 9,72%, volumul total evoluând de la 411.291,400 MWh anul trecut, la 451.274,627 MWh în septembrie 2009, respectiv în valori medii orare de la 571,238 MWh/h la 626,770 MWh/h. Preţul mediu a fost şi în această lună în scădere faţă de luna echivalentă a anului trecut, respectiv de la 225,62 lei/MWh (62,46 EUR/MWh) la 178,66 lei/MWh (42,13 EUR/MWh), variaţia fiind de 21% în moneda naţională, respectiv 33% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare pentru tranzacţiile cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna septembrie 2009 într-o marjă de între 28 euro/MWh şi 67 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM poziţionându-se la un nivel comparabil cu valoarea medie la nivel european, circa 41 EUR/MWh. Un număr de 64 dintre cei 95 de participanţi înscrişi la piaţă au fost activi, transmiţând în această lună oferte materializate în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 407 MWh/h şi 946 MWh/h. În interiorul domeniului de variaţie, în aproape 60% din cazuri tranzacţiile au însumat cel puţin 600 MWh/h, în timp ce pragul de 550 MWh/h, reprezentând circa 10% din consumul mediu orar, a fost depăşit în mai mult de 75% din intervalele orare ale lunii.

Obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în luna septembrie 2009 au totalizat 88,2 mil. lei (20,8 mil. euro), fără a fi sesizate probleme în respectarea angajamentelor conform termenelor prevăzute.

PCCB: Livrări de 0,95 TWh în baza tranzacţiilor la termen, echivalentul unei cote de 23,45% din consumul estimat.

Pentru tranzacţii cu livrare în luna septembrie şi-au manifestat interesul 42 de participanţi, rezultatele licitaţiilor publice desfăşurate pe PCCB indicând 31 de câştigători şi 71 de contracte încheiate, echivalentul unei cantităţi de energie electrică de 950.860 MWh aflată în livrare, la un preţ mediu de 189,89 lei/MWh (44,96 EUR/MWh) şi reprezentând 23,45% în consumul estimat pentru această lună.

Tranzacţiile la termen încheiate în luna septembrie 2009 pe platforma OPCOM au fost de 21.120 MWh, preţul mediu corespunzător fiind de 190,02 lei/MWh (44,65 EUR/MWh).

PCCV: 85.353 certificate verzi achiziţionate pe platforma OPCOM în primele şapte luni din perioada anuală de tranzacţionare pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009, reprezentând o cotă de circa 52% din certificatele emise până la 14 septembrie.

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea din septembrie 2009, pentru care şi-au manifestat interesul 30 de participanţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 22.578 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei (55 EUR)/certificat.

La sfârşitul lunii septembrie, tranzacţiile pe piaţa spot şi contractele în livrare pe pieţele la termen au totalizat o cantitate de energie electrică de 1.402.135 MWh, ponderea celor două pieţe în consumul estimat pentru această lună cumulând 34,99%. 22.578 certificate verzi au fost tranzacționate în cadrul licitației lunare.

COMUNICAT de PRESĂ 05.10.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă