Home

COMUNICAT DE PRESĂ
(București, 7 decembrie 2009)

Noiembrie 2009 – La finalul lunii rezultatele arată consolidarea interesului participanților pentru tranzacționarea pe piețele administrate de OPCOM, numărul jucătorilor activi pe piața pentru ziua următoare atingând pentru a patra oară în acest an recordul de participare, 69 de membri activi dintr-un total de 99 participanti înregistrați. Pe piețele centralizate pentru tranzacționarea contractelor bilaterale, interesul jucătorilor este demonstrat de creșterea volumului tranzacționat în luna noiembrie 2009 pentru livrare în anul următor, 836.000 MWh, cea mai importantă cantitate atribuită prin licitație publică începând cu luna decembrie 2008.

PZU: Tranzacţiile spot depășesc și în această lună 10% din consumul intern, consum care marchează conform statisticilor provizorii a doua lună consecutivă de evoluție pozitivă din acest an.
Creşterea procentuală a tranzacţiilor spot stabilite în luna noiembrie 2009 a fost de 8,24% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, volumul total evoluând de la 425.188,712 MWh anul trecut, la 460.230,490 MWh în noiembrie 2009, respectiv în valori medii orare de la 590,540 MWh/h la 639,209 MWh/h. Preţul mediu a înregistrat în această lună cea mai mare diferență față de anul anterior, coborând de la 227,38 lei/MWh (60,53 EUR/MWh) în noiembrie 2008 la 121,24 lei/MWh (28,26 EUR/MWh) în noiembrie 2009, variaţia fiind de 53% în moneda naţională, respectiv 39% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare corespunzătoare tranzacţiilor orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa au înregistrat scăderi, plasându-se în luna noiembrie 2009 într-o marjă între 28 euro/MWh şi 54 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM poziţionându-se cu 26% sub valoarea medie la nivel european, circa 38 EUR/MWh. Record de participare atins pentru a patra oară în acest an, 69 dintre cei 99 de participanţi înscrişi la piaţă fiind activi, ofertele transmise s-au materializat în această lună în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 358 MWh/h şi 1.040 MWh/h. Tranzacţiile au însumat cel puţin 625 MWh/h în 50% din intervalele orare ale lunii, echivalentul a circa 10% din consumul mediu orar, în timp ce tranzacțiile orare au fost mai mici de 500 MWh/h în numai 134 de cazuri (18% dintre cele 720 intervale).
Nu s-au înregistrat situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în luna noiembrie 2009 însumând 65,5 mil. lei (15,3 mil. euro).
Valorile cumulate cu o lună înainte de închiderea anului de tranzacționare 2009 indică și pentru perioada de comparație de 11 luni o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie orară de 587,996 MWh/h în ianuarie-noiembrie 2008 la o medie orară de 722,816 MWh/h în ianuarie-noiembrie anul curent, majorarea fiind de 22,93%. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat mai mult de trei puncte procentuale în acest an, evoluând de la 9,37% în ianuarie-noiembrie 2008, la 12,58% în ianuarie-noiembrie 2009, în timp ce prețul mediu a scăzut de la 191,47 lei/MWh (52,30 EUR/MWh) la 143,94 lei/MWh (33,98 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: Livrări de 0,96 TWh rezultate în urma licitațiilor publice desfășurate pe PCCB, echivalentul unei cote de 22,32% din consumul estimat. Aproape un procent din consum a fost asigurat de produsele standardizate, exprimat în termeni absoluți de o cantitate de 36.000 MWh aflată în livrare conform rezultatelor tranzacționării continue pe platforma PCCB-NC.
Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare încluzând luna noiembrie 2009 şi-au manifestat interesul 43 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 9 participanti/sesiune. Rezultatele licitațiilor publice indică pentru luna noiembrie 31 de câştigători şi 72 de contracte încheiate, echivalentul unei cantităţi de energie electrică în livrare de 957.820 MWh, la un preţ mediu de 192,35 lei/MWh (44,85 EUR/MWh) şi reprezentând 22,32% în consumul estimat pentru această lună.
Livrările de energie electrică din luna noiembrie, rezultate din procesul de tranzacționare continuă pe platforma PCCB-NC, totalizează 36.000 MWh, la un preț mediu de 184 lei/MWh (44,90 EUR/MWh), echivalentul a 50 de contracte standard de tip lunar cu livrare a energiei electrice în bandă.
Interesul participanților în această lună pentru tranzacționarea pe PCCB este demonstrat de depunerea de oferte de către 19 participanți, media pe sesiune de licitație fiind de 10 jucători/sesiune. Tranzacţiile cu livrare la termen încheiate în luna noiembrie 2009 pe această piață au fost de 836.000 MWh, record cantitativ pentru anul în curs, preţul mediu, 169,13 lei/MWh (39,45 EUR/MWh), înregistrând o scădere cu 4% față de luna anterioară.

PCCV: În primele nouă luni din perioada anuală de tranzacţionare, un număr de 102.562 certificate verzi au fost achiziţionate de către furnizori pe platforma OPCOM pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009, echivalentul a 52,57% din certificatele emise până la termenul limită de ofertare, 13 noiembrie 2009.
În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea din noiembrie 2009, pentru care şi-au manifestat interesul 38 de participanţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 6.541 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei (50,16 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare, 18 noiembrie 2009).

În luna noiembrie 2009, tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot, alături de contractele în derulare conform tranzacțiilor cu livrare la termen, totalizează o cantitate de energie electrică de 1.454.050 MWh, cele două medii de tranzacționare furnizând 33,42% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună. Suplimentar tranzacțiilor cu energie electrică, un număr de 6.541 de certificate verzi au fost comercializate centralizat în cadrul licitației desfășurate în noiembrie 2009.

COMUNICAT de PRESĂ 07.12.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă