Home
COMUNICAT DE PRESĂ

București, 10 iunie 2010

Mai 2010: Nou intraţi pe pieţele administrate de OPCOM, GSI Energetica (PZU, PCCB) și Romenergo Hidro (PCCV).

PZU: Volum mediu care a atins lunar în acest an 800 MWh/h, cotă spot echivalentă pentru a doua lună consecutiv peste pragul de 15% în consumul intern şi un grad de participare de 64%, sunt cifrele relevante pentru tranzacţiile cu livrare în ziua următoare

Tranzacţiile spot cu livrare în ziua următoare au crescut în luna mai 2010 față de aceeași perioadă din anul precedent cu 8,52%, volumul total evoluând de la 572.226,491 MWh anul trecut, la 620.975,751 MWh în mai 2010, respectiv în valori medii orare de la 769,122 MWh/h la 834,645 MWh/h.

Preţul mediu la care s-au stabilit tranzacţiile a crescut de la 140,52 lei/MWh (33,69 EUR/MWh) în mai 2009 la 157,73 lei/MWh (37,82 EUR/MWh) în mai 2010, variaţia fiind de 12% atât în moneda naţională cât şi în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare la care s-au încheiat tranzacţiile orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna mai 2010 într-o marjă între 37 EUR/MWh şi 60 EUR/MWh, media corespunzătoare OPCOM, 37,82 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 12% sub media europeană, 43 EUR/MWh.

Un număr de 65 dintre cei 102 participanţi înregistrați au fost activi în luna de analiză, intenţiile exprimate materializându-se în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 385 MWh/h şi 1.171 MWh/h, peste pragul de 1.000 MWh/h regăsindu-se aproape 10% dintre volumele agregate tranzacționate la nivel orar. Ponderea majoritară, circa 95% din intervalele orare ale lunii, este reprezentată de intervale orare cu tranzacţii cel puţin egale cu 600 MWh/h, echivalentul aproximativ a circa 10% din consumul mediu orar, mai puţin de 3 procente corespunzând intervalelor cu tranzacţii mai mici de 500 MWh/h.

Nu au fost înregistrate situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările și plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 118,7 mil. lei (28,4mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 113,2 mil. lei (27,1 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și OPCOM în calitate de contraparte centrală.

Cifrele cumulate în acest an până la 31 mai indică pentru analiza comparativă la cinci luni o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie de 730,494 MWh/h în ianuarie-mai 2009 la o medie de 892,612 MWh/h în ianuarie-mai anul în curs, majorarea fiind de 22,19%. Cota tra0nzacțiilor spot în consumul intern a câștigat două procente în primele cinci luni ale anului, evoluând de la 12,58% în ianuarie-mai 2010, la 14,65% în ianuarie-mai 2010, în timp ce prețul mediu a crescut de la 127,82 lei/MWh (30,23 EUR/MWh) la 155,75 lei/MWh (37,71 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: Un număr de 18 contracte în livrare în luna mai 2010, totalizând o cantitate de energie electrică de 303.468 MWh contractată la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) prin licitație publică pe PCCB


Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare incluzând luna mai 2010 şi-au manifestat interesul 32 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 6 jucători/sesiune.

Rezultatele licitațiilor publice desfășurate pentru livrare în luna mai 2010 indică un număr de 11 câștigători și 18 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 303.468 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) și reprezentând 7,85% în consumul estimat pentru această lună.

O simplă comparaţie a semnalului de preţ stabilit pe termen lung prin contractele forward (PCCB) înca din 2009, 39,71 EUR/MWh pentru luna mai 2010, cu preţul mediu format în luna mai pe piaţa spot (PZU), 37,71 EUR/MWh, demonstrează convergenţa preţului forward cu cel spot în pieţele administrate de OPCOM, în timp ce comparaţia cu preţul mediu reglementat susţine şi ideea consistenţei acestui preţ.

Atât convergenţa cât şi consistenţa decurg direct din cota semnificativă atinsă de tranzacţiile spot şi forward cumulate, 23% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru mai 2010.

Pe platforma PCCB-NC a fost tranzacționată în luna mai, pentru livrare în iunie 2010, o cantitate de 14.280 MWh, la un preț mediu de 144,59 lei/MWh (34,74 EUR/MWh), echivalentul a 85 de contracte standard de tip săptămânal cu livrare a energiei electrice în bandă. Un număr de 5 participanți au introdus oferte în sistemul electronic de tranzacționare continuă.

PCCV: Cu cea de-a treia licitație lunară desfăşurată în vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2010, numărul certificatelor verzi achiziţionate de către furnizori pe platforma OPCOM creşte la 63.384, echivalentul unei cote de circa 58% din certificatele emise pentru 2010 până la data licitaţiei

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea de tranzacţionare din 19 mai 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 26 de participanţi dintre cei 102 înregistraţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 22.927 certificate verzi, la preţul de 232,36 lei/certificat (55,39 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare).

Tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot în luna mai 2010, împreună cu contractele în derulare conform tranzacțiilor pe pieţele la termen totalizează o cantitate de energie electrică de 924.444 MWh, echivalentul a 23% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună.

Pe piaţa de certificate verzi un număr de 22.927 certificate au fost tranzacţionate centralizat în cea de a treia licitație lunară desfășurată pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010.

COMUNICAT de PRESĂ 10.06.2010


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă