Home
IP/07/1026

IP/07/1026
Bruxelles, 5 iulie 2007
Către o cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie
O nouă iniţiativă de consolidare a drepturilor consumatorilor de energie din UE a fost lansată astăzi, odată cu prezentarea de către Comisia Europeană a propunerii de cartă a consumatorilor de energie. Carta urmează să stabilească drepturile consumatorilor privind furnizarea gazelor şi a curentului electric, inclusiv contractele, informarea, preţurile, soluţionarea litigiilor şi protecţia împotriva practicilor comerciale neloiale. Pentru prima dată aceste drepturi vor fi specificate într-un singur document. Cu ajutorul Cartei, consumatorii vor putea lua decizii avizate în alegerea furnizorilor atunci când îşi vor exercita drepturile pe pieţele deschise competiţiei în sectorul gazelor şi al electricităţii – aşa cum va fi cazul în majoritatea statelor membre UE până la 1 iulie 2007.
„Consumatorii europeni aşteaptă de la noi formularea unui răspuns european comun la provocările legate de energie şi de schimbările climatice”, a declarat Comisarul european pentru energie, domnul Andris Piebalgs.„Şi, pe lângă oferirea unei surse de energie durabile, sigure şi competitive, se aşteaptă ca drepturile să le fie protejate de Uniunea Europeană în momentul deschiderii pieţelor energetice către o gamă mai largă de opţiuni pentru consumatori.Aici intervine Carta Consumatorilor de Energie pe care o propunem.”
„Deschiderea acestor pieţe reprezintă atât o provocare, cât şi o oportunitate pentru consumatorii europeni”, consideră Comisarul european pentru drepturile consumatorilor, doamna Meglena Kuneva.„Numai când vom fi reuşit să creăm o piaţă transparentă şi eficientă, în care drepturile consumatorilor sunt pe deplin protejate, iar consumatorii avizaţi îşi folosesc cunoştinţele pentru a profita de ofertele disponibile vom putea spune că ne-am atins scopul.”
Comisia şi-a declarat angajamentul de a proteja consumatorii de energie în Comunicarea privind politica energetică din 10 ianuarie 2007. De asemenea, miniştrii europeni ai energiei şi şefii de state au solicitat o protecţie a consumatorului mai eficientă, în contextul deschiderii totale a pieţelor energetice europene în iulie 2007, care va oferi consumatorilor dreptul de a-şi alege furnizorul de energie preferat 1).
Directivele UE privind electricitatea şi gazul (2003/54/CE şi 2003/55/CE) au stabilit deja drepturile consumatorilor din sectorul energetic, împreună cu măsurile de protecţie pentru cetăţenii vulnerabili, dar aceste drepturi trebuie clarificate în vederea deschiderii deschiderii totale a pieţei.

Consumatorii au nevoie de informaţii clare, care să le permită să aleagă dintre mai mulţi furnizori, şi de protecţie faţă de orice practică neloială de vânzare care i-ar determina să îşi schimbe decizia sau care ar face dificilă schimbarea deciziei. Procedurile de schimbare a furnizorului trebuie să fie eficiente. De asemenea, trebuie înfruntat riscul „lipsei de combustibil” prin protejarea cetăţenilor care pot fi afectaţi în mod special de creşterea preţurilor la energie.
Către o cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie
Comisia a identificat patru obiective importante pe care se va baza viitoarea cartă:

 • protejarea mai eficientă a cetăţenilor vulnerabili;
 • mai multă informare pentru consumatori;
 • mai puţină birocraţie la schimbarea furnizorului;
 • protejarea consumatorilor împotriva practicilor de vânzare neloiale.

Se prevede includerea următoarelor drepturi ale consumatorilor, în conformitate cu proiectul de cartă:

 • În materie de racordare: dreptul de a primi contra cost servicii de furnizare a gazului şi electricităţii la cote regulate şi previzibile de siguranţă şi securitate;
 • În materie de furnizare: dreptul de a schimba furnizorul de gaz şi pe cel de electricitate fără plata niciunei taxe
 • În materie de contracte: în Cartă se enumeră elementele minime pe care trebuie să le conţină fiecare contract cu un furnizor de energie
 • În materie de informare: informare privind furnizarea de energie, condiţiile contractuale, preţuri şi tarife, măsurile de eficienţă energetică şi originea şi metoda de obţinere a curentului electric
 • În materie de preţuri: energia trebuie să fie disponibilă la preţuri rezonabile, uşor de comparat şi transparente
 • Măsuri sociale: oferirea unor cote minime de servicii energetice pentru cetăţenii defavorizaţi (curent electric, căldură şi lumină), pentru a evita penuria energetică
 • Soluţionarea litigiilor: dreptul la proceduri de plângere simple şi necostisitoare în cazul litigiilor
 • Practici comerciale neloiale: acestea sunt interzise prin Directiva europeană privind practicile comerciale neloiale 2).

Etapele următoare
Părţile interesate (inclusiv reprezentanţii consumatorilor, autorităţile de reglementare din domeniul energiei, statele membre UE şi industria electrică şi a gazului) vor fi consultaţi în legătură cu elementele propuse pentru cartă. Pe baza reacţiei acestora, Comisia va elabora documentul final, pe care părţile interesate îl vor semna în cadrul unei ceremonii formale.
Aceasta ar trebui să aibă loc la începutul lunii decembrie 2007.


Textul Comunicării „Către o cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie” a Comisie Europene şi invitaţia de participare la consultarea publică sunt disponibile la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm
Pentru Directiva privind practicile comerciale neloiale, a se vedea:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
Pentru mai multe informaţii privind politica energetică a Uniunii Europene, inclusiv textul Comunicării Comisiei din 10 ianuarie 2007 privind „O politică energetică pentru Europa”, a se vedea:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


1) Ciprul şi Estonia beneficiază de o derogare privind deschiderea pieţelor electricităţii până în 2013. Malta are derogare pe o perioadă nedeterminată. Letonia şi Portugalia trebuie să îşi deschidă pieţele gazului până în 2010, iar Finlanda şi Grecia, de îndată ce îndeplinesc anumite condiţii.

2) Directiva 2005/29/CE UCP (Unfair commercial practices) din 11.5.2005 va intra în vigoare la 12 decembrie 2007.


Inapoi
Opcom Comunicate de presă