Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucuresti, 6 februarie 2019)

20 noi companii au intrat in luna ianuarie 2019 pe pietele administrate OPCOM, SKYBASE ENERGY S.R.L. (PI), KELAVENT CHARLIE S.R.L. (PI), KELAVENT ECHO S.R.L. (PI), WINDFARM MV I S.R.L. (PI), EP WIND PROJECT (ROM) SIX S.A. (PZU, PI), WIND PARK INVEST S.R.L. (PI), ECO POWER WIND S.R.L. (PI), MIREASA ENERGIES S.R.L. (PI), INTERTRANS KARLA S.R.L. (PI), BRIDGECONSTRUCT S.R.L. (PI), SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. (PC-OTC), BEPCO S.R.L. (PC-OTC), GREENLIGHT SOLUTIONS S.R.L. (PCCB-NC), HORIA GREEN S.R.L. (PI), VALAHIA GAZ S.R.L. (PZU-GN), RWE SUPPLY & TRADING GmbH (PZU-GN, PI-GN), CLEAN SERV BUILDING S.R.L. (PCV, PZU), INSTITUTUL DE STUDII SI CONSULTANTA ENERGETICA ISCE S.R.L. (PCV, PZU), OMV PETROM GAS S.R.L. (PI-GN) si OMV PETROM S.A. (PI-GN).

La sfarsitul lunii ianuarie, la Piata pentru Ziua Urmatoare erau inregistrati 374 de participanti, la Piata Intra-zilnica erau inscrisi 139 de participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-LE erau inregistrati 270 de participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-NC erau inregistrati 176 de participanti, la Piata Centralizata cu negociere dubla continua a Contractelor Bilaterale de energie electrica (PC-OTC) in registrul de tranzactionare figurau 101 de companii, la Piata Centralizata pentru Serviciul Universal erau inregistrati 25 de participanti, iar la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari (PMC) era inregistrat un participant.
Pe Piata Certificatelor Verzi erau inscrisi 942 de participanti la 31 ianuarie.

La sfarsitul lunii ianuarie, 22 de societati figurau ca participanti inregistrati la Piata Centralizata de Gaze Naturale, 38 de participanti erau inregistrati la Piata pentru Ziua Urmatoare de gaze naturale (PZU-GN), iar la Piata Intra-zilnica de gaze naturale (PI-GN) erau inscrisi 3 participanti.

COMUNICAT de PRESĂ 6.2.2019


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă