Home
 OPCOM: arhiva GP forward
Grup Tehnic Derivative și Forward - Arhiva 2019

31.12.2020
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE/PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare

În conformitate cu prevederile Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.04.2020-30.12.2020 (9 luni consecutive) și 01.07.2020-30.12.2020 (6 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

 I.1. în perioada 01.04.2020-30.12.2020 (9 luni)


Profil de livrare
Perioada standard de livrare/număr tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET) 32 74 119 101 30 74
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 2 24 6 - 20
Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET) - - 8 9 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)
- 2 6 - - 1

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an

Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET)

9 36 72 69 27 49

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

- 2 13 9 - 18

Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)

- - 8 9 -  

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)

- 2 2 - - 2

I.2. în perioada 01.07.2020-30.12.2020 (6 luni)


Profil de livrare
Perioada standard de livrare/număr tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an

Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET)

32 63 86 53 13 50

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

    14 1   18

Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)

    7 8    

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)

    5     1

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET) 9 32 63 48 12 43
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)     9 2   15
Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)     7 8    
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET) - - 2 - - 2

pe PCCB-LE/PCCB-LE-flex

II.1. în perioada 01.04.2020-30.12.2020 (9 luni) (considerând că PCCB-LE-flex a substituit începând cu 01.04.2020, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2020, modalitatea de tranzacționare PCCB-LE disponibilă pe parcursul acestei perioade de analiză)

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 2/LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 415 60
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 94 22
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 12 8
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
- -

 

II.2. în perioada 01.07.2020-30.12.2020 (6 luni)

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 2/LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 311 58
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 67 18
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 6 6
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
- -

 

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE/PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.1. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 9 luni consecutive sunt următoarele:

PCCB-NC PCCB-LE/PCCB-LE-flex
Perioada standard de livrare

Zi: Vârf 1, Vârf 2, Gol

Gol 1

Săptămână: Vârf 2

Trimestru: Gol

Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol

An: Vârf 2

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 6 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC PCCB-LE-flex
Gol Vârf 2, Gol 1

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ” Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua”, profilurile zilnice de livrare Bandă/Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol/Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM a anunțat în data de 21.12.2020că pentru perioada 01.01.2021- 30.06.2021 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare, având în vedere că în urma procesului de consultare publică a rezultat că nu a fost îndeplinită condiția pentru introducerea profilurilor/instrumentelor propuse în cadrul acestui proces.

21.12.2020
Rezultate consultare publică referitor la introducerea de noi profiluri de livrare aplicabile la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex și PCCB-NC

Urmare a finalizării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 01.12.2020 - 15.12.2020, în vederea introducerii la tranzacționare a unor noi profiluri de livrare zilnică, prezentăm rezultatele acestui proces după cum urmează:

S-au primit 5 răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-LE-flex. Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice și precizat în Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, pragul pentru adoptarea unei propuneri pentru un nou profil de livrare zilnică aplicabil la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex este un număr de 18 propuneri pentru acceptarea acestuia.
Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea introducerii profilurilor noi propuse pentru tranzacționare:

Numar participanti Varf 3 Varf 4 Varf 5
5
5
4
4

Se constată că nu a fost îndeplinită condiția pentru introducerea profilurilor propuse.

S-au primit 6 răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-NC. Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice și precizat în procedura aplicabilă, pragul necesar pentru adoptarea unei propuneri pentru un profil de livrare zilnică pentru perioadele de livrare aplicabile la tranzacționarea pe PCCB-NC este de 29 de răspunsuri privind acceptarea acestuia. Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea introducerii profilurilor/instrumentelor noi propuse pentru tranzacționare:

Numar participanti Varf 3 Varf 4 Varf 5
Zi Sapt Luna Trim Sem An Zi Sapt Luna Trim Sem An Zi Sapt Luna Trim Sem An
6 1 6 6 6 6 5 0 5 5 5 5 4 0 5 5 5 5 4

Se constată că nu a fost îndeplinită condiția pentru introducerea profilurilor/instrumentelor propuse.

Prin urmare, OPCOM anunță că pentru perioada 01.01.2021- 30.06.2021 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC.

03.12.2020
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE/PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare

În vederea punerii în aplicare a prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.04.2020-27.11.2020 (8 luni consecutive) și 01.07.2020-27.11.2020 (5 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

I.1. în perioada 01.04.2020-27.11.2020 (8 luni)

Profil Perioada standard de livrare/ număr tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET) 30 53 101 94 28 68
Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET) - 2 24 6  - 19
Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET) - - 8 9  -
Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET) - 2 6 -  - 1

 

Profil Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET) 9 35 63 64 27 45
Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET) - 2 13 9 - 18
Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET) -  - 8 9 - -
Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET) - 2 2  -  - 2

I.2. în perioada 01.07.2020-27.11.2020 (5 luni)

Profil Perioada standard de livrare/ număr tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET) 30 42 68 46 11 44
Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET) - - 14 1 - 17
Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET)  - - 7 8 -  
Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET) - - 5 - - 1

 

Profil Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET) 9 30 54 42 11 39
Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET) - - 9 2 - 15
Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET) - - 7 8 - -
Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET) - - 2 - - 2

II.1. în perioada 01.04.2020-27.11.2020 (8 luni)( considerând că PCCB-LE-flex a substituit conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2020 modalitatea de tranzacționare PCCB-LE disponibilă pe parcursul acestei perioade analiză)

Profil

Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă 2/Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

351 53

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

93 21

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

12 8

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

- -

II.2. în perioada 01.07.2020-27.11.2020 (5 luni)

Profil

Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

247 50

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

66 17

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

6 6

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

- -
Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.2. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 8 luni consecutive sunt următoarele:

PCCB-NC PCCB-LE-flex
Perioada standard de livrare

Zi: Vârf 1, Vârf 2, Gol

Gol 1

Săptămână: Vârf 2

Trimestru: Gol

Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol

An: Vârf 2

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 5 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC PCCB-LE-flex
Gol Vârf 2, Gol 1
Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

27.11.2020
IMPORTANT! Consultare publica privind introducerea de noi profiluri de livrare aplicabile la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex si PCCB-NC

Având în vedere prevederile Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, inițiem un proces de consultarea publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru profilurile de livrare propuse conform chestionarelor:

Vă rugăm să ne transmiteți chestionarele completate la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumate de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC până la data de 15.12.2020.

În vederea adoptării unei propuneri de introducere a unui nou profil de livrare zilnică este necesar să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de introducere să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe web-site-ul OPCCB.

17.08.2020
IMPORTANT! Rezultate consultare publica implementare prevederi Ordin ANRE Nr. 129/24.06.2020.

OPCOM aduce la cunoștința participanților la piață rezultatul consultării publice a documentelor privind implementarea PCTL, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 129/24.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PCTL), urmare a procesului de consultare publică desfășurat în perioada 21.07.2020-31.07.2020:

- Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite, urmare a punerii în discuție a Procedurii privind funcționarea Pieței centralizate destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PCTL);
- Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite, urmare a punerii în discuție a Procedurii privind înregistrarea participanţilor la Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;

Facem precizarea că nu au fost primite observații pentru Convenţia de participare pe Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.

Având în vedere propunerile/comentariile/observațiile primite , urmare a analizei acestora, vă aducem la cunostință forma aprobată a următoarelor documente:
- Procedura privind funcționarea Pieței centralizate destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PCTL) (Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes);
- Convenție de participare pe Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
- Procedura privind înregistrarea participanţilor la Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes);

În consecință forma acceptată a acestor documente se consideră aprobate și pe deplin aplicabile începând cu data de 01.09.2020.

21.07.2020
IMPORTANT! Consultare publica implementare prevederi Ordin ANRE nr. 129/24.06.2020

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 129/24.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PCTL) și intrarea în vigoare a acestuia începând cu 01.09.2020, supunem spre consultare publică următoarele documente:

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro in format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 31.07.2020, ora 14:00.

01.07.2020
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE/PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare

În conformitate cu prevederile „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.10.2019-30.06.2020 (9 luni consecutive) și 01.01.2020-30.06.2020 (6 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

I.1. în perioada 01.10.2019-30.06.2020 (9 luni)

Profil de livrare Perioada standard de livrare/număr tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET) 8 97 184 146 55 111
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 9 28 12 - 7
Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET) - - 1 5 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)
- 9 8 2 - 2

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET) 2 36 78 72 38 55
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 7 23 17 - 11
Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET) - - 2 4 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)
- 7 8 2 - 4

I.2. în perioada 01.01.2020-30.06.2020 (6 luni)

Profil de livrare Perioada standard de livrare/număr tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET) - 31 83 107 40 65
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 2 20 12 - 2
Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET) - - 1 1 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)
- 2 5 2 - -

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi săptămână lună trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET) - 20 48 63 30 28
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 2 18 17 - 3
Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET) - - 2 2 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)
- 2 5 2 - -

pe PCCB-LE/PCCB-LE-flex

II.1. în perioada 01.10.2019-30.06.2020 (9 luni)(considerând că PCCB-LE-flex a substituit începând cu 01.04.2020, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2020, modalitatea de tranzacționare PCCB-LE disponibilă pe parcursul acestei perioade de analiză)

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 2/LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 197 48
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 30 13
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 6 4
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
- -

 

II.2. în perioada 01.01.2020-30.06.2020 (6 luni) (considerând că PCCB-LE-flex a substituit începând cu 01.04.2020, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2020, modalitatea de tranzacționare PCCB-LE disponibilă pe parcursul acestei perioade de analiză)

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 2/LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 141 36
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 27 10
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 6 4
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
- -

 

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE/PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

 

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.1. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 9 luni consecutive sunt următoarele:

PCCB-NC PCCB-LE/PCCB-LE-flex
Perioada standard de livrare Zi: Vârf 1, Vârf 2, Gol Gol 1
Săptămână: Vârf 2
Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol
An: Vârf 2

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 6 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC PCCB-LE/PCCB-LE-flex
Vârf 2, Gol Vârf 2, Gol 1

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă 2/LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM anunță că pentru perioada 01.07.2020- 31.12.2020 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare, având în vedere faptul că nu au existat premisele pentru realizarea unei consultări publice în primele două săptămâni ale lunii iunie a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru orice nou profil de livrare.

 


04.06.2020:
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE/PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.10.2019-29.05.2020 (8 luni consecutive) și 01.01.2020-29.05.2020 (5 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

I.1. în perioada 01.10.2019-29.05.2020 (8 luni)


Profil de livrare
Perioada standard de livrare/ număr tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) 8 97 173 133 50 110
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 9 20 10 - 5
Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - - 4 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 9 7 2 - 2

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) 2 36 76 69 36 55
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 7 19 15 - 8
Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - - 2 - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 7 8 2 - 4

I.2. în perioada 01.01.2020-29.05.2020 (5 luni)


Profil de livrare
Perioada standard de livrare/ număr tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) - 31 72 94 35 64
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 2 12 10 - -
Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - - - - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 2 4 2 - -

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) - 20 44 59 24 28
Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 2 13 15 - -
Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - - - - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 2 4 2 - -

 

II.1. în perioada 01.10.2019-29.05.2020 (8 luni)( considerând că PCCB-LE-flex a substituit conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2020 modalitatea de tranzacționare PCCB-LE disponibilă pe parcursul acestei perioade analiză)

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 2/LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 161 48
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 24 10
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 4 4
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
- -

 

II.2. în perioada 01.01.2020-29.05.2020 (5 luni) (considerând că PCCB-LE-flex a substituit începând cu 01.04.2020, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2020, modalitatea de tranzacționare PCCB-LE disponibilă pe parcursul acestei perioade analiză)

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 2/LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 105 36
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 21 7
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 4 4
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
- -

 

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

 

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.2. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 8 luni consecutive sunt următoarele:

PCCB-NC PCCB-LE-flex
Perioada standard de livrare

Zi: Vârf 2, Gol

Gol 1

Săptămână: Vârf 2

Lună: Vârf 2

Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol

An: Vârf 2

 

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 5 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC PCCB-LE-flex
Vârf 2, Gol Vârf 1, Vârf 2, Gol 1

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă 2/LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM anunță că până în prezent nu a fost primită nicio solicitare de introducere a unui nou profil de tranzactionare pentru care să se realizeze consultarea publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru orice nou profil de livrare propus în primele două săptămâni ale lunii iunie.

30.04.2020
IMPORTANT! Rezultate consultare publica referitoare la documentele aplicabile PCCB-LE-flex urmare a implementarii prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/31.03.2020

OPCOM aduce la cunoștința participanților la piață rezultatul consultării publice a documentelor privind implementarea PCCB-LE-flex, urmare a procesului de consultare publică desfășurat în perioada 21.04.2020-28.04.2020:

Facem precizarea că nu au fost primite observații pentru Convenţia de participare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării.

Având în vedere propunerile/comentariile/observațiile /clarificările ANRE primite , urmare a analizei acestora, vă aducem la cunostință forma aprobată a următoarelor documente:

În consecință forma acceptată a acestor documente se consideră aprobate și pe deplin aplicabile începând cu data de 01.05.2020.

21.04.2020
IMPORTANT! Consultare publica implementare prevederi Ordin 64/31.03.2020.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 64/2020 de abrogare a capitolului IV din Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014, cu modificările ulterioare și intrarea în vigoare a noilor prevederi începând cu 01.05.2020, 

supunem spre consultare publică următoarele documente:

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro in format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 28.04.2020, ora 17:00.

Facem precizarea ca va fi actualizată  denumirea “Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă”, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 64/31.03.2020.

12.03.2020
IMPORTANT! Sesiuni de instruire în sistem on-line pentru participanții la PCCB-NC, PCSU, PCGN și PCV

Stimați participanți la piață, în perioada 24.03.2020-24.04.2020, OPCOM va organiza sesiuni de instruire în sistem on-line în scopul prezentării funcționalităților Nasdaq Web Trader, aplicație care va înlocui aplicația Condico Webtrader utilizat în prezent pentru sistemele de tranzacționare ale piețelor centralizate pentru tranzacționarea la termen a energiei electrice (PCCB-NC și PCSU) și pentru tranzacționarea pe piețele centralizate pentru gaze naturale (PCGN, PZU-GN si PI-GN) și certificate verzi (PCSCV si PCTCV), deservite de tehnologia pusă la dispoziția OPCOM de Nasdaq.

Participanții la PCCB-NC care doresc să participe la aceste instruiri vor completa și vor transmite formularul de înregistrare PCCB-NC și îl vor transmite prin e-mail la adresa pccb@opcom.ro.

Participanții la PCSU care doresc să participe la aceste instruiri vor completa și vor transmite formularul de înregistrare PCSU și îl vor transmite prin e-mail la adresa pcsu@opcom.ro.

Participanții la pieţele produselor standardizate de gaze naturale care doresc să participe la aceste instruiri vor completa și vor transmite formularul de înregistrare PCGN și îl vor transmite prin e-mail la adresa pcgn@opcom.ro.

Participanții la PCV care doresc să participe la aceste instruiri vor completa și vor transmite formularul de înregistrare PCV prin e-mail la adresa pcbcv@opcom.ro.

Pentru organizarea unei sesiuni de instruire privind utilizarea aplicației NFF susținută în limba engleză, vă rugăm să vă asigurați asupra selectării opțiunii disponibile în formularul de înregistrare pentru participare.

Având în vedere că instruirile se vor organiza în sistem on-line, pentru o bună organizare a acestor sesiuni de instruire, vă comunicăm că programarea în ziua/zilele pentru care veți comunica disponibilitatea Dvs. se va stabili în funcție de răspunsurile primite pentru zilelele selectate, luând în considerare numărul de solicitări primite anterior pentru acea sesiune.

27.12.2019:
In conformitate cu prevederile Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, OPCOM aduce la cunoștința participanților la piata rezultatele statistice privind produsele tranzacționate în perioada 05.06.2019-27.12.2019 referitoare la numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții prin fiecare dintre modalitatile de tranzactionare, dupa cum urmeaza:

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzactionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC)

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/ număr tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Banda (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) 10 168 156 77 18 71
Varf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) 12 24 4  - 6
Varf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)  -  - 5 4  -  -
Varf Seara 1 (Luni – Vineri, 17:00 – 22:00 CET)  -  - 4  -  -  -
Varf Seara 2 (Luni – Duminica, 17:00 – 22:00 CET)  -  -  -  -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
 - 11 10 1 1 4

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Banda (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) 4 39 64 54 21 49
Varf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 8 18 6 - 9
Varf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - 5 2 - -
Varf Seara 1 (Luni – Vineri, 17:00 – 22:00 CET) - - 5 - - -
Varf Seara 2 (Luni – Duminica, 17:00 – 22:00 CET) - - - - - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 7 11 2 2 7

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă (PCCB-LE)

 

Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 1 (Luni-Vineri, 00:00-24:00 CET)  -
Bandă 2 (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 224 47
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 19 11
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 1 2
Vârf EU (Luni-Vineri, 08:00-20:00 CET) 2 2
Vârf S 1 (Luni-Duminică, 16:00-21:00 CET)  -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
2 3

 

În consecință, OPCOM anunță că, în conformitate cu prevederile art. 7.2.1 din Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalităţile de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, următoarele profiluri de livrare zilnică pentru care în ultimele 6 luni au fost încheiate tranzacții de mai puțin de 8 participanți vor fi eliminate de la tranzacționare începând cu 01 ianuarie 2020:

Conform prevederilor art. 7.3.4. din procedura menționată, profilurile zilnice de livrare disponibile spre tranzactionare incepand cu 01 ianuarie 2020 sunt urmatoarele:

nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

Incepând cu 03.01.2020, ofertele inițiatoare pentru PCCB-LE se transmit folosind următoarele modele:

De asemenea, Anexa 2 a contractului cadru aplicabil PCCB-LE pentru tranzacțiile încheiate pentru ofertele transmise începând cu 03.01.2020 trebuie sa respecte forma actualizata publicata pe site-ul OPCOM.

Documentele transmise fără respectarea modelelor publicate începând cu data de 03.01.2020 vor fi publicate ca neconforme.
05.11.2019:
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC rezultatele statistice privind produsele tranzacționate în perioada 05.06.2019-04.11.2019 referitoare la numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții.


Profil de livrare

Perioada standard de livrare/ număr tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Banda (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) 2 130 89 51 6 43
Varf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 10 19 4 - 2
Varf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - 5 4 - -
Varf Seara 1 (Luni – Vineri, 17:00 – 22:00 CET) - - 4 - - -
Varf Seara 2 (Luni – Duminica, 17:00 – 22:00 CET) - - - - - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 9 8 1 1 3

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții
zi saptamana luna trimestru semestru an
Banda (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET) 2 33 48 46 11 32
Varf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET) - 7 18 6 - 3
Varf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET) - - 5 2 - -
Varf Seara 1 (Luni – Vineri, 17:00 – 22:00 CET) - - 5 - - -
Varf Seara 2 (Luni – Duminica, 17:00 – 22:00 CET) - - - - - -
Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)
- 6 11 2 2 5

Totodată, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-LE rezultatele statistice privind produsele tranzacționate în perioada 05.06.2019-04.11.2019 referitoare la numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții


Profil Număr tranzacții Număr participanți care au încheiat tranzacții
Bandă 1 (Luni-Vineri, 00:00-24:00 CET) - -
Bandă 2 (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) 202 43
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) 16 10
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) 1 2
Vârf EU (Luni-Vineri, 08:00-20:00 CET) 2 2
Vârf S 1 (Luni-Duminică, 16:00-21:00 CET) - -
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
2 3

În consecință, OPCOM anunță că, în conformitate cu prevederile art. 7.2.2 din Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, următoarele profiluri de livrare zilnică pentru care în ultimele 5 luni au fost încheiate tranzacții de mai puțin de 8 participanți se află în proximitatea eliminării de la tranzacționare începând cu 01 ianuarie 2020:

Conform prevederilor art. 7.3.4. din procedura menționată, profilurile zilnice de livrare Bandă 2 (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

Față de cele de mai sus OPCOM inițiază consultarea publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru orice nou profil de livrare propus și în acest sens așteptăm propunerile participanților la PCCB pâna la data de 01 decembrie 2019, la adresa de e-mail pccb@opcom.ro.
27.08.2019:
OPCOM aduce la cunoștința participanților rezultatul consultării publice a documentelor privind PCE-ESRE-CV urmare a procesului de consultare publică desfășurat în perioada 02.08.2019-20.08.2019:

Având în vedere propunerile/comentariile/observațiile primite pentru aceste documente, urmare a analizei acestora, vă aducem la cunoștință forma finală a următoarelor documente:
27.08.2019:
Rezultate CHESTIONAR pentru stabilirea nivelului penalității în cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCE-ESRE-CV.

Răspunsurile primite sunt prezentate centralizat în tabelul următor:

Nr. Participanti 0,5% 1% 3% 5% 10% Alta valoare
3 3 - - - - -

Față de numărul de răspunsuri acumulate pentru fiecare opțiune, conform tabelului de mai sus, nivelul penalitații în cazul retragerii ofertei cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCE-ESRE-CV, se va stabili la valoarea de 0,5%.
02.08.2019:
IMPORTANT! Consultare publica implementare prevederi Ordin 160/10.07.2019

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 160/10.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi,

I. supunem spre consultare publică următoarele documente:

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro in format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 20.08.2019

II. supunem atenției CHESTIONARUL pentru stabilirea nivelului penalității în cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCE-ESRE-CV.

Vă rugăm să ne transmiteți chestionarul completat la adresa pccb@opcom.ro până la data de 20.08.2019.

Criteriul pentru adoptarea nivelului penalității va fi numărul de răspunsuri majoritar.
04.06.2019:
IMPORTANT! Rezultate consultare publica referitoare la documentele aplicabile urmare a implementarii prevederilor Ordinului 50/10.04.2019.

OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-LE și PCCB-NC rezultatul consultării publice a documentelor privind PCCB-LE și PCCB-NC urmare a procesului de consultare publică desfășurat în perioada 21.05.2019-31.05.2019:

Facem precizarea că nu au fost primite observații pentru următoarele documente:

în consecință aceste documente se consideră aprobate și pe deplin aplicabile începând cu data de 05.06.2019.

Având în vedere propunerile/comentariile/observațiile primite pentru celelalte documente, urmare a analizei acestora, vă aducem la cunostință forma aplicabilă a următoarelor documente:
03.06.2019:

S-au primit 40 de răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-LE la data publicării chestionarului. Răspunsurile privind propunerea unor noi profiluri de livrare au fost centralizate, după cum urmează:

Banda flexibila lunara
Banda: 00:00-24:00, Sambata- Duminica
Gol 00:00-08 +20:00-24:00 Luni – Vineri si 00:00-24:00 Sambata - Duminica
Gol: 00:00-06:00 + 21:00-24:00, Luni – Vineri si Luni – Duminica
Gol: 00:00-06:00 + 22:00-24:00, Luni – Duminica
Gol: 00:00-06:00 + 22:00-24:00, Luni – Vineri
Gol: 00:00-06:00, Luni – Vineri
Gol: 00:00-08:00 + 20:00-24:00, Luni – Duminica
Varf: 07:00-16:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica
Varf: 06:00-18:00 Luni – Vineri
Varf: 06:00-21:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica
Varf: 06:00-22:00 Luni – Viner si Luni – Duminica
Varf: 07:00-18:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica
Varf: 07:00-19:00 Luni – Duminica
Varf: 07:00-21:00 Luni – Duminica
Varf: 07:00-22:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica
Varf: 08:00-17:00 Luni – Duminica
Varf: 08:00-17:00 Luni – Vineri
Varf: 08:00-18:00 Luni – Duminica
Varf: 08:00-19:00 Luni – Duminica
Varf: 09:00-14:00 Luni – Duminica
Varf: 09:00-14:00 Luni – Vineri
Varf: 09:00-17:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica
Varf: 09:00-20:00 Luni – Vineri
Varf: 17:00-22:00 Luni – Duminica
Varf: 17:00-22:00 Luni – Vineri

Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice, pragul pentru adoptarea unei propuneri pentru un nou profil de livrare zilnică aplicabil la tranzacționarea pe PCCB-LE, este un număr de 19 propuneri pentru acelaşi profil.
Niciuna din cele 26 de propuneri transmise în perioada stabilită pentru derularea consultării publice, pentru noi profiluri de livrare zilnică nu a întrunit aceasta condiție, prin urmare, începând cu data de 05.06.2019 vor fi disponibile pentru tranzacționarea pe PCCB-LE următoarele profiluri de livrare zilnică:

Banda (Luni-Duminica, 00:00-24:00 CET)
Banda (Luni-Vineri, 00:00-24:00 CET)
Varf (Luni-Duminica, 06:00-22:00 CET)
Varf (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)
Varf EU (Luni-Vineri, 08:00-20:00 CET)
Varf Seara (Luni-Duminica, 16:00-21:00 CET)
Gol (Luni-Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 CET si Sambata-Duminica, 00:00-24:00 CET)

 

S-au primit 46 de răpunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-NC la data publicării chestionarului. Răspunsurile privind stabilirea profilurilor de livrare zilnică sunt prezentate centralizat în tabelul următor:

Profil zi saptamana luna trimestru semestru an

Banda (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

34 46 46 46 43 46

Varf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

34 45 45 45 42 45

Varf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

29 43 43 43 40 43

Varf Seara 1 (Luni – Vineri, 17:00 – 22:00 CET)

29 37 37 36 36 36

Varf Seara2 (Luni – Duminica, 17:00 – 22:00 CET)

24 31 31 30 30 30

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

31 41 42 42 39 42

Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice, pragul necesar pentru adoptarea unei propuneri pentru un profil de livrare zilnică pentru perioadele de livrare aplicabile la tranzacționarea pe PCCB-NC, este de 25 de răspunsuri privind acceptarea acestuia.
Urmare aplicării criteriului menționat produsul zi - Varf Seara2 (Luni – Duminica, orele 17:00 – 22:00 CET) nu va fi listat, celelalte produse devenind disponibile pentru tranzacționarea pe PCCB-NC începând cu data de 05.06.2019.

Precizăm totodată că au fost transmise propuneri pentru următoarele profiluri de livrare zilnică pentru perioadele de livrare aplicabile la tranzacționarea pe PCCB-NC pentru care nu a fost întrunit pragul de adoptare pentru tranzacționare:

Banda: 00:00-24:00, Luni – Vineri

Banda: 00:00-24:00, Sambata- Duminica

Gol 00:00-08 +20:00-24:00 Luni – Vineri si 00:00-24:00 Sambata- Duminica

Gol: 00:00-06:00 + 22:00-24:00, Luni – Duminica

Gol: 00:00-06:00 + 22:00-24:00, Luni – Vineri

Gol: 00:00-08:00 + 20:00-24:00, Luni – Duminica

Varf: 08:00-20:00 Luni – Vineri

Varf: 7:00-16:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica

Varf: 06:00-18:00 Luni – Vineri

Varf: 06:00-14:00 Luni – Vineri

Varf: 08:00-18:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica

Varf: 09:00-14:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica

Varf: 16:00-19:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica

Varf: 07:00-18:00 Luni – Vineri si Luni – Duminica

+/- 25% /interval orar, cu preluarea întregii cantitati.

 

Răspunsurile primite sunt prezentate centralizat în tabelul următor:

Nr Participanti 0,5% 1% 3% 5% 10% Alta valoare
49 17 12 4 6 9 20%; 25 %; 0,03%; 50%;

Menționăm totodată că, din cele 49 de răspunsuri primite, 4 propuneri au indicat necesitatea stabilirii unor penalități distincte în ceea ce priveşte retragerea ofertei, respectiv în cazul refuzului de semnare a contractului/prezentării unui contract neconform.
Față de numărul de răspunsuri acumulate pentru fiecare opțiune, conform tabelului de mai sus, nivelul penalitații în cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCCB-LE sau PCCB-PC, iar pentru PCCB-NC, în cazul refuzului de semnare a contractului/prezentării unui contract neconform, se va menține la valoarea de 0,5%.
21.05.2019
IMPORTANT! Consultare publica implementare prevederi Ordin 50/10.04.2019

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 50/2019 de modificare a Anexei ordinului nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare,

I. supunem spre consultare publică următoarele documente:

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro in format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 31.05.2019

II. supunem atenției următoarele chestionare pentru stabilirea condițiilor de tranzacționare a energiei electrice pe PCCB-LE și PCCB-NC începând cu data de 05.06.2019:

Participanții la PCCB-LE și PCCB-NC sunt rugați să transmită chestionarele completate la adresa pccb@opcom.ro până la data de 30.05.2019.

În vederea adoptării unei propuneri de introducere a unui nou profil de livrare zilnică este necesar să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de introducere să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-LE, respectiv PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe web-site-ul OPCCB. 

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2006-2018