Home
 OPCOM: Arhiva Derivative si Forward
Grup Tehnic Derivative și Forward - Arhiva 2006-2018
09.11.2018
Din totalul de 188 de participanți înregistrați la PCCB-NC la data publicarii chestionarului prin care s-au propus modificări contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC s-au primit 45 răspunsuri, ceea ce reprezintă 23,94 % din totalul participanților și 86,54 % din numărul participanților activi pe PCCB-NC.

Răspunsurile primite au fost centralizate, după cum urmează:

Articol

Nr. participanți activi

Răspunsuri participanți

menţinerea actualei forme

opţiunea 1

opţiunea 2

opţiunea 3

opţiunea 4

15

52

32

3

2

5

3

16

52

32

4

4

5

 

26

52

24

9

8

4

In conformitate cu criteriile de validare anunțate la data publicării chestionarului în discuție și cu rezultatul consultării publice, se constată faptul că niciuna dintre propunerile de modificare a contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC nu a fost acceptată de un număr suficient de participanți la piață pentru a fi adoptată, majoritatea respondenților la procesul de consultare publică derulat optând pentru menținerea formei actuale a articolelor contractului standard pentru care au fost propuse modificări.
Față de opiniile colectate forma contractului standard aplicabil pentru PCCB-NC rămâne neschimbată.
25.10.2018
IMPORTANT! NOU CHESTIONAR pentru modificarea contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice aplicabil pe PCCB-NC
.

Având în vedere noile solicitări de modificare a prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, vă supunem atenției “Centralizatorul cu propuneri de modificare a prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare energiei electrice aplicabil pe PCCB-NC” pentru colectarea opiniilor participanților la piață cu privire la modificările propuse.

Participanții la PCCB-NC sunt rugați să transmită “chestionarul” completat la adresa pccb@opcom.ro până la data de 07.11.2018.

În conformitate cu prevederile Art. 4 alin. (2) lit. c) din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, contractul standard aplicabil pe PCCB-NC trebuie să fie acceptat de către toți participanții la piață.
Pentru adoptarea unei propuneri de modificare și/sau menținerea textului actual este necesar ca acestea să fie agreate de către:

SAU

Facem precizarea că au fost supuse consultării publice doar propunerile care nu contravin prevederilor Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014.
25.10.2018
Din totalul de 185 de participanți înregistrați la PCCB-NC la data publicarii chestionarului prin care s-au propus modificări contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC s-au primit 50 răspunsuri, ceea ce reprezintă 27,03 % din totalul participanților și 98,04 % din numărul participanților activi pe PCCB-NC.

Răspunsurile primite au fost centralizate, după cum urmează:

articol

Nr. participanți activi

Răspunsuri participanți

acord

respingere

abtinere

15

52

18

31

1

16

52

21

27

2

26

52

33

15

2

In conformitate cu criteriile de validare anunțate la data publicării chestionarului în discuție și cu rezultatul consultării publice, se constată următoarele:
- textul pentru art. 15 și 16 nu se modifică;
- textul pentru art. 26 se va modifica, conform cu cel propus prin chestionar.

Modificările aduse contractului standard aplicabil PCCB-NC vor fi aplicabile contractelor ce urmează a fi semnate începand cu data de 30.10.2018.

10.10.2018
IMPORTANT! CHESTIONAR pentru modificarea contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice aplicabil pe PCCB-NC
.

Având în vedere solicitarea de modificare a prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, vă supunem atenției “CHESTIONARUL” pentru colectarea opiniilor participanților la piață cu privire la modificările propuse.

Participanții la PCCB-NC sunt rugați să îl transmită completat la adresa pccb@opcom.ro până la data de 22.10.2018.

În conformitate cu prevederile Art. 4 alin. (2) lit. c) din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, contractul standard aplicabil pe PCCB-NC trebuie să fie acceptat de către toți participanții la piață.
Având în vedere condițiile aplicabile, lipsa răspunsului la CHESTIONAR va fi considerată ca acceptare tacită a modificărilor propuse, iar pentru adoptarea propunerilor de modificare este necesar ca acestea să fie agreate de către:24.07.2018
Având în vedere faptul că din totalul de 314 de participanți înregistrați la PCCB-LE la data publicarii chestionarului prin care s-au propus modificări contractului cadru aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE s-au primit 14 răspunsuri, ceea ce reprezintă 4,46 % din totalul participanților și 29,17 % din numărul participanților activi pe PCCB-LE la data publicării chestionarului, modificările propuse nu întrunesc condițiile necesare adoptării.

Răspunsurile primite au fost centralizate, după cum urmează:

articol

Nr. participanți activi

Răspunsuri participanți

acord

respingere

abtinere

17

48

13

1

0
26.06.2018
Urmare identificării în chestionarul suspus consultării publice în data de 29.05.2018 a unei erori materiale, respectiv a faptului că la paragraful 2 din articolul 17 a fost utilizat termenul “începerea” în loc de “întreruperea”, vă supunem consultării documentul “Reluare Chestionar pentru modificarea contractului cadru aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE”.

Participanții la PCCB-LE sunt rugați să îl transmită completat la adresa pccb@opcom.ro pâna la data de 18.07.2018.

Pentru adoptarea propunerilor de modificare este necesar ca acestea să fie agreate de către participanții la PCCB-LE prin acordul pentru implementarea modificărilor, transmis de un număr de participanți la PCCB-LE mai mare sau cel puțin egal cu 50 % +1 din numărul participanților activi pe PCCB-LE.29.05.2018
Având în vedere solicitările de modificare a prevederilor Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE, vă supunem atenției “Nou Chestionar pentru modificarea contractului cadru aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE”.

Participanții la PCCB-LE sunt rugați să îl transmită completat la adresa pccb@opcom.ro pâna la data de 20.06.2018.

Pentru adoptarea propunerilor de modificare este necesar ca acestea să fie agreate de către participanții la PCCB-LE prin acordul pentru implementarea modificărilor, transmis de un număr de participanți la PCCB-LE mai mare sau cel puțin egal cu 50 % +1 din numărul participanților activi pe PCCB-LE.29.05.2018
Având în vedere faptul că din totalul de 310 de participanți înregistrați la PCCB-LE la data publicarii chestionarului prin care s-au propus modificări contractului cadru aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE s-au primit 42 de răspunsuri, ceea ce reprezintă 13,55 % din totalul participanților și 97,67% din numărul participanților activi pe PCCB-LE la data publicării chestionarului, aceste modificări vor fi incluse în contractul cadru aplicabil PCCB-LE pentru a fi aplicabile pentru ofertele inițiatoare ce urmează a fi primite începând cu data de 30.05.2018, licitațiile urmând a fi programate începând cu data de 08.06.2018.

Răspunsurile primite au fost centralizate, după cum urmează:

articol

Nr. participanți activi

Răspunsuri participanți

acord

respingere

abtinere

17

43

33

9

0

 


03.05.2018
Având în vedere solicitarea de modificare a prevederilor Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE, vă supunem atenției “CHESTIONARUL pentru modificarea contractului cadru aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE”.

Participanții la PCCB-LE sunt rugați să îl transmită completat la adresa pccb@opcom.ro pâna la data de 24.05.2018.

Pentru adoptarea propunerilor de modificare este necesar ca acestea să fie agreate de către participanții la PCCB-LE prin acordul pentru implementarea modificărilor, transmis de un număr de participanți la PCCB-LE mai mare sau cel puțin egal cu 50 % +1 din numărul participanților activi pe PCCB-LE.21.07.2017
Vă aducem la cunoștință faptul că din totalul de 189 de participanți înregistrați la PCCB-NC la data publicării chestionarului prin care s-a dorit identificarea intenției de utilizare a unor profile suplimentare de vârf pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC s-au primit 32 de răspunsuri, ceea ce reprezintă 16,93 % din totalul participanților și 45,07 % din numărul participanților activi pe PCCB-NC la data publicării chestionarului.

Față de rezultatul consultării publice modificările propuse nu întrunesc condițiile necesare adoptării.
Răspunsurile primite au fost centralizate, după cum urmează:

Profil/tip de produs

acord

respingere

abtinere

Vârf 3

22

9

1

Vârf 4

18

13

1

Vârf 5

14

17

1

Vârf 6

15

16

1

Vârf 7

13

18

1

Vârf 8

15

16

1

Vârf 9

20

11

1

Vârf 10

21

10

1

Vârf 11

17

14

1

Vârf 12

15

16

1

contracte saptamanale

20

11

1

contracte lunare

27

4

1

contracte trimestriale

27

4

1

contracte anuale

17

14

127.06.2017:
Având în vedere solicitările de suplimentare ale profilelor de varf aplicabile pe PCCB-NC, vă supunem atenției "CHESTIONARUL privind suplimentarea profilelor de varf pentru care se pot introduce instrumente la PCCB-NC"
Participanții la PCCB-NC sunt rugați să îl transmită completat la adresa pccb@opcom.ro pâna la data de 14.07.2017.
Facem precizarea că adoptarea modificărilor propuse prin chestionar se poate realiza în cazul în care 50 % +1 dintre participanții activi înregistrați la PCCB-NC sunt de acord cu propunerile de suplimentare a fiecărui profil.


27.06.2017:
Având în vedere faptul că din totalul de 177 de participanți înregistrați la PCCB-NC la data publicarii chestionarului prin care s-au propus modificări contractului standard aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC s-au primit 59 de răspunsuri, ceea ce reprezintă 33,33 % din totalul participanților și 101,72% din numarul participanților activi pe PCCB-NC la data publicării chestionarului, aceste modificări vor fi incluse în contractul standard aplicabil PCCB-NC pentru a fi aplicabile pentru contractele ce urmează a fi semnate începand cu data de 01.07.2017.

Răspunsurile primite au fost centralizate, după cum urmează:

articol

acord

respingere

abtinere

15 (1)

55

2

2

15 (2)+(3)

34

2

23

15 (4)

46

9

4

15 (5)+(6)

34

1

24

15 (7)-nou

46

6

7

15 (7)-nou

51

6

2

15 (8)-nou

48

9

2

16 (1)

53

5

1

16 (2)+(3)

34

1

24

16 (4)

43

10

6

16 (5)+(6)

35

1

23

16 (7)-nou

46

5

8

16 (7)-nou

49

7

3

16 (8)

49

6

4


27.03.2017
OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-LE și PCCB-NC rezultatul consultării publice a documentelor privind PCCB-LE și PCCB-NC:

 1. "Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite, urmare a punerii în discuție a Procedurii privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, revizia 1;"
 2. "Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite, urmare a punerii în discuție a Procedurii privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, revizia 1;"
 3. "Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite pentru Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE";
 4. "Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite pentru Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC";
 5. "Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă" – revizia 1 (Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes).
 6. "Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă" – revizia 1 (Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes).

  Având în vedere solicitările de modificare ale prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, vă supunem atenției “CHESTIONARUL pentru modificarea contractului standard aplicabil pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-NC”.
  Participanții la PCCB-NC sunt rugați să îl transmită completat la adresa pccb@opcom.ro pâna la data de 14.04.2017.
  Facem precizarea că adoptarea modificărilor propuse prin chestionar se poate realiza în cazul în care 50 % +1 dintre participanții înregistrați la PCCB-NC sunt de accord cu propunerile de modificare.


26.01.2017
OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind PCCB-LE și PCCB-NC:

 1. "Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă " – revizia 1;
 2. "Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă" – revizia 1;

  Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes.

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa pccb@opcom.ro pâna la data de 15.02.2017


În urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 13.01.2015 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014:

 1. Contract - cadru de procesare a combustibilului pe PCCB-PC;
 2. Contract - cadru de procesare a combustibilului pe PCCB-PC cu track changes;
 3. Prezență:
  1. Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER - Laurențiu URLUESCU
  2. S.C. ALRO S.A. - Lucian PALADE


În urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 30.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014:

 1. Contract - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 2. Contract standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC cu track changes;
 3. Contract standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC;
 4. Prezență:
  1. Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER - Laurențiu URLUESCU
  2. OMV Trading GmbH Vienna - Sucursala București - Corina POPESCU
  3. S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES S.R.L. Cristina MICU
  4. S.C. ALRO S.A. - Lucian PALADE
  5. S.C. ENEL ENERGIE S.A. - Irina PATRICHE
  6. S.C. ENEL GREEN POWER ROMÂNIA S.R.L. - Cristian CULEA
  7. S.C. ENEL GREEN POWER ROMÂNIA S.R.L. - Cosmin TIMOȘ
  8. S.C. HIDROELECTRICA S.A. - Marius CHIRIAC

În urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 29.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014:

 1. Contract - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 2. Contract - standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC;
 3. Prezenta:
  1. Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România - AFEER - Laurențiu URLUESCU
  2. OMV Trading GmbH Vienna - Sucursala Bucuresti - Corina POPESCU
  3. S.C. ALRO S.A. - Lucian PALADE
  4. S.C. ENEL ENERGIE S.A. - Irina PATRICHE
  5. S.C. ENEL GREEN POWER ROMÂNIA S.R.L. - Cristian CULEA
  6. S.C. ENEL GREEN POWER ROMÂNIA S.R.L. - Cosmin TIMOȘ
  7. S.C. HIDROELECTRICA S.A. - Marius CHIRIAC

În urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 23.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014:

 1. Contract - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 2. Prezenta:
  1. Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România - AFEER - Diana MOLDOVAN
  2. OMV Trading GmbH Vienna - Sucursala Bucuresti - Corina POPESCU
  3. S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES S.R.L. - Cristina MICU
  4. S.C. ALRO S.A. - Lucian PALADE
  5. S.C. ARELCO POWER S.R.L. - Cristina MÎNDRICAN
  6. S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. - Ruxandra TANASESCU
  7. S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L. - Cristian CULEA
  8. S.C. HIDROELECTRICA S.A. - Radu LUCA

În urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 22.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014:

 1. Contract - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 2. Centralizator propuneri și observații la Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 3. Prezenta:
  1. Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România - AFEER - Diana MOLDOVAN
  2. Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România - AFEER - Tudor CARSTEA
  3. OMV Trading GmbH Vienna - Sucursala Bucuresti - Corina POPESCU
  4. S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES S.R.L. - Cristina MICU
  5. S.C. ALRO S.A. - Lucian PALADE
  6. S.C. ALRO S.A. - Alina RUSANU
  7. S.C. ARELCO POWER S.R.L. - Cristina MÎNDRICAN
  8. S.C. EFT FURNIZARE S.R.L. - Gheorghe RADOVEANU
  9. S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. - Ruxandra TANASESCU
  10. S.C. ENEL ENERGIE S.A. - Irina PATRICHE
  11. S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L. - Cosmin TIMOS
  12. S.C. HIDROELECTRICA S.A. - Radu LUCA

În urma întâlnirii Grupului de Lucru din data de 19.12.2014 constituit conform Ordinului ANRE nr. 78/2014:

 1. Contract - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 2. Centralizator propuneri și observații la Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
 3. Prezenta:
  1. Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România - AFEER - Dana CANEA
  2. OMV Trading GmbH Vienna - Sucursala Bucuresti - Corina POPESCU
  3. Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) - Martin Jan MOISE
  4. S.C. REPOM S.R.L. – Renewable Energy Production Operation + Management - Mihai VERSESCU
  5. S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES S.R.L. - Cristina MICU
  6. S.C. ALRO S.A. - Lucian PALADE
  7. S.C. ALRO S.A. - Alina RUSANU
  8. S.C. ARELCO POWER S.R.L. - Cristina MÎNDRICAN
  9. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Costel STANCU
  10. S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. - Ruxandra TANASESCU
  11. S.C. ENEL ENERGIE S.A. - Irina PATRICHE
  12. S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L. - Cosmin TIMOS
  13. S.C. HIDROELECTRICA S.A. - Radu LUCA
  14. S.C. NATURAL ENERGY PROD S.R.L. - Chiazim BAEAR
  15. S.C. STATKRAFT ROMANIA S.R.L. - Daniel PINTILIE
  16. S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. - Dan MIHAILESCU

Procedurile și convențiile de participare prevăzute în Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continua și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, transmise la ANRE, în urma consultării publice și centralizarea observațiilor:

În urma interesului exprimat de către 17 entități, membrii Grupului de lucru sunt:

1. OMV Trading GmbH Vienna - Sucursala București
2. Organizatia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES)
3. REPOM SRL – Renewable Energy Production Operation + Management
4. RPIA - Romanian Photovoltaic Industry Association
5. S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES S.R.L.
6. S.C. ALRO S.A.
7. S.C. ARELCO POWER S.R.L.
8. S.C. BELECTRIC ENERGY TRADING S.R.L.
9. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
10. S.C. EFT FURNIZARE S.R.L.
11. S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.
12. S.C. ENEL ENERGIE S.A.
13. S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L.
14. S.C. ENERGY HOLDING S.R.L.
15. S.C. HIDROELECTRICA S.A.
16. S.C. NATURAL ENERGY PROD S.R.L.
17. S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A.


Participanții la piață și Asociațiile profesionale care doresc să participe în mod activ la elaborarea formei finale pentru fiecare dintre contractele specifice modalităților de tranzacționare PCCB-LE, PCCB-NC și PCCB-PC implementate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continua și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, sunt rugați să notifice intenția de participare, numele reprezentanților desemnați pentru participarea la întâlnirile Grupului de lucru și datele de contact ale acestora pentru comunicarea operativă în cadrul Grupului de lucru.
Așteptăm propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: pccb@opcom.ro până la data de 18.12.2014.
Procedurile și convențiile de participare prevăzute în Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continua și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014
1) Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă;
2) Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă;
3) Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE;
4) Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua;
5) Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua;
6) Contract standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice;
7) Procedură privind modalitatea modalitate de încheiere pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a contractelor de procesare a combustibilului;
8) Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de încheiere a contractelor de procesare a combustibilului;
9) Contract-cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii energiei electrice încheiat pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de încheiere a contractelor de procesare a combustibilului.
Așteptăm propunerile și observațiile privind conținutul documentelor publicate la adresa de e-mail: pccb@opcom.ro până la data de 05.12.2014.

 • Componența Grupului Tehnic în perioada 01.02.2011 – 31.01.2013
 • Având în vedere faptul că rezultatele activității desfășurate în cursul anului 2011 sunt în continuare în curs de evaluare de către Autoritatea Competentă, pentru menținerea continuității în fundamentarea și susținerea propunerilor formulate de către membrii Grupului Tehnic, componența Grupul Tehnic se va menține și pentru perioada 01.02.2012 – 31.01.2013.

  În urma interesului exprimat de catre 34 participanti la pietele centralizate pentru contracte bilaterale si pentru desfasurarea în conditii optime a lucrarilor Grupului Tehnic pentru Dezvoltarea Pietei Financiare pentru energie electrica, în perioada 01.02.2011 – 31.01.2012, S.C. OPCOM S.A. a decis în conformitate cu Regulamentul de organizare și functionare a Grupului Tehnic pentru Dezvoltarea Pietei Financiare pentru energie electrica, selectarea a 19 participanti.
  Multumim tuturor celor care si-au exprimat interesul pentru participarea la acest Grup Tehnic, precum si membrilor Grupului Tehnic ce au participat în perioadele anterioare pentru activitatea desfasurata.

  Membrii grupului sunt:

  Invitati permanenti la întîlnirile Grupului de Produs pentru Dezvoltarea Pietei Financiare pentru energie electrica sunt:

  ANRE
  AFEER
  IRE


  Anunț

  Grup de lucru privind definirea contractului pentru termene foarte lungi de livrare

  În cadrul activității desfășurată de Grupul Tehnic pentru dezvoltarea pieței financiare și a produselor pentru livrarea fizică a energiei electrice pentru termene medii și lungi, a fost constituit Grupul de lucru pentru implementarea pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a contractului pentru termene foarte lungi de livrare care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie electrică.
  Grupul de lucru a fost constituit la inițiativa Opcom pentru a veni în întâmpinarea cerințelor marilor consumatori cu privire la lărgirea și creșterea eficienței cadrului de tranzacționare centralizată, transparentă a contractelor pentru termene de livrare mai lungi de 1 an.
  Următoarele companii, mari consumatori de energie electrică, au fost invitate să participe în cadrul acestui Grup de lucru la elaborarea propunerilor privind conținutul contractului/contractelor cadru și a propunerilor privind îmbunătățirea cadrului de tranzacționare în vederea susținerii tranzacționării acestui tip de contract:


  Compania
  OMV Petrom
  SC ALRO S.A.
  SC ARCELORMITTAL GALATI SA
  SC OLTCHIM Râmnicu Vâlcea SA
  SC Feral SA
  SC Azomures SA
  SC Carpatcement Holding SA
  SC Holcim (Romania) SA
  SC Lafarge Ciment (Romania) SA
  SC MECHEL TARGOVISTE SA
  SC Chimcomplex SA
  SC Ductil Steel SA
  SC Rompetrol Rafinare Constanta SA
  SC Metrorex SA

  Consumul însumat al companiilor invitate reprezintă 15-20% din consumul național de energie electrică în ultimii ani.
  Rezultatele activități Grupului de lucru vor fi ulterior supuse dezbaterii cu celelalte categorii de participanți la piață, inclusiv prin intermediul membrilor Grupului Tehnic pentru dezvoltarea pieței financiare.

  Documente aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru implementarea Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari:

  1. Ordinul ANRE nr. 55 /21.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienții finali maridownload PDF
  2. Avizul ANRE nr. 54/18.12.2013 pentru avizarea ”Procedurii privind funcționarea Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari” download PDF
  3. Procedura privind funcționarea Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari download PDF

  Documente supuse consultării publice

  1. Convenția de participare pe Piața de energie electrică pentru clienții finali mari download PDF
   Așteptăm observațiile dumneavoastra până cel mai târziu în data de 29.01.2014, la adresa de e-mail pmc@opcom.ro sau numărul de fax 021 30 71 400.

  Minutele întâlnirilor Grupului de lucru


  Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică - propunere de actualizare în vederea reflectării în cadrul de reglementare aplicat pentru tranzacționarea contractelor bilaterale de energie electrică inclusiv a modalității de tranzacționare prin dialog competitiv; Descarcă aici download PDF
  • Contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice, (recomandat) pentru perioade de livrare mai mari de un (1) an - propus ca anexă a Regulamentului; Descarcă aici download PDF
  Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin dialog competitiv (PCCB-DC). Descarcă aici download PDF

  Așteptăm observațiile și propunerile dumneavoastră privind conținutul documentelor la numărul de fax 021 315 50 59 sau la adresa pccb@opcom.ro.
  • Minuta întâlnirii din data de 04 septembrie 2012 cu reprezentanții producătorilor de energie electrică download PDF
  • Minuta întâlnirii din data de 11 septembrie 2012 cu reprezentanții producătorilor de energie electrică download PDF
  • Minuta întâlnirii din data de 26 septembrie 2012 cu reprezentanții furnizorilor de energie electrică download PDF
  • Minuta întâlnirii din data de 08 octombrie dintre Grupul de lucru privind definirea contractului pentru termene foarte lungi de livrare cu reprezentanții producătorilor de energie electrică download PDF
  • Minuta întâlnirii din data de 11 octombrie dintre Grupul de lucru privind definirea contractului pentru termene foarte lungi de livrare cu reprezentanții producătorilor de energie electrică download PDF

  Documentele transmise ANRE la încheierea perioadei de consultare urmare publicării documentelor pe site-ul Opcom
  Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică - propunere de actualizare în vederea reflectării în cadrul de reglementare aplicat pentru tranzacționarea contractelor bilaterale de energie electrică inclusiv a modalității de tranzacționare prin dialog competitiv; Descarcă aici download PDF
  • Contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice, (recomandat) pentru perioade de livrare mai mari de un (1) an - propus ca anexă a Regulamentului; Descarcă aici download PDF
  Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin dialog competitiv (PCCB-DC). Descarcă aici download PDF
  Sinteza Observațiilor la Contractul-cadru privind vânzarea-cumpărarea energiei electrice. Descarcă aici download PDF
  Sinteza Observațiilor referitoare la propunerea de „Regulament privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică” formulate de S.C. ALRO S.A. Descarcă aici download PDF
  Sinteza Observațiilor referitoare la propunerea de „Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin dialog competitiv (PCCB-DC)” formulate de S.C. ALRO S.A. Descarcă aici download PDF


  Conform solicitării primită din partea ANRE, în vederea identificării oportunității includerii în reglementări a acestor produse, vă rugăm să ne transmiteți, la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, punctul de vedere al societății dumneavoastră cu privire la produsele propuse. Va mulțumim pentru sprijin!

  Lista produselor standard propuse de către membrii Grupului de lucru constituit pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011, transmise ANRE prin adresa OPCOM nr. 15734/09.11.2011 și conținutul Anexei referitoare la cantitatea de energie electrică tranzacționată

  Lista produselor standard existente incluse in definițiile precizate prin Contractul standard pentru vânzarea/cumpărarea energiei electrice publicat ca anexă a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/18.02.2011 și conținutul Anexei referitoare la cantitatea de energie electrică tranzacționată  În Monitorul Oficial nr. 107/10.03.2011 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 6/18.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică.
  În conformitate cu prevederile ordinului menționat, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului, respectiv până la data de 10.04.2011, SC OPCOM SA va constitui Grupul de lucru având ca scop stabilirea etapelor de adoptare integrală a produselor standardizate pe piața centralizată a contractelor bilaterale din administrarea proprie.
  În acest sens, SC OPCOM SA invită societățile ce dețin calitatea de participant la piețele centralizate pentru contracte bilaterale de energie electrică (PCCB și/sau PCCB-NC), interesate în formularea de puncte de vedere privind stabilirea etapelor de adoptare integrală a produselor standardizate pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, să participe la lucrările Grupului de lucru constituit pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011, fie individual fie prin intermediul asociațiilor profesionale AFFER, IRE și COGEN.
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea societății dumneavoastră de a participa la lucrările Grupului de lucru.
  De asemenea, vă rugăm să ne comunicați adresele de e-mail la care vă vor fi notificate intâlnirile și documentele activității acestui Grup de lucru.
  Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin fax, la nr. 021 30 71 400, sau prin e-mail la adresa pccb@opcom.ro, până cel mai târziu în data de 31.03.2011.

  (Textul ordinului poate fi descărcat aici )

 • Componenta Grupului de lucru constituit conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011
 • Grupul de lucru mentionat in cadrul ordinului ANRE a fost realizat prin extinderea participarii din cadrul Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare cu societatile interesate sa contribuie cu punctul de vedere propriu la atingerea obiectivelor stabilite prin Ordinul ANRE nr. 6/18.02.2011.

  Membrii grupului sunt:

  1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
  2. SC AMV Style SRL
  3. SC Arelco Distributie SRL
  4. SC Complexul Energetic Craiova SA
  5. SC Complexul Energetic Rovinari SA
  6. SC Complexul Energetic Turceni SA
  7. SC CEZ Trade Romania SRL
  8. SC EGL Gas&Power Romania SA
  9. SC Elcomex EN SRL
  10. SC Electrica SA
  11. SC Electromagnetica SA
  12. SC Enel Energie SA
  13. SC Energy Holding SRL
  14. SC GDF Suez Energy Trading Romania SRL
  15. SC GEN-I Bucharest - Electricity Trading and Sales SRL
  16. SC Hidroelectrica SA
  17. SC OET Obedineni Energiini Targovtsi OOD Bulgaria, Sucursala Bucuresti
  18. SC Repower Vanzari Romania SRL
  19. SN Nuclearelectrica SA
  Invitati permanenti la întîlnirile Grupului de lucru constituit conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011:
  ANRE
  AFEER
  COGEN
  IRE

  Joi, 16.06.2011, in cadrul celei de a doua intalnire a Grupului de lucru organizat de OPCOM avand ca scop stabilirea etapelor de adoptare integrala a produselor standardizate pe Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale pentru energie electrica a fost elaborat chestionarul, adresat tuturor participantilor la piata de energie electrica, cu privire la principalele aspecte referitoare la implementarea contractului si produselor standard pe PCCB.
  Vă rugăm să completaţi chestionarul şi să-l transmiteţi prin fax, la nr. 021 30 71 400, sau prin e-mail la adresa pccb@opcom.ro, până cel mai târziu în data de 23.06.2011.
  Transmiterea chestionarului nu este conditionata de calitatea de membru al Grupul de lucru.
  Chestionar privind stabilirea planului de implementare a prevederilor Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011


 • Componenta Grupului Tehnic în perioada 01.02.2010 – 31.01.2011
 • În urma interesului exprimat de catre 28 participanti la pietele centralizate pentru contracte bilaterale si pentru desfasurarea în conditii optime a lucrarilor Grupului Tehnic pentru Dezvoltarea Pietei Financiare pentru energie electrica, în perioada 01.02.2010 – 31.01.2011, S.C. OPCOM S.A. a decis în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Grupului Tehnic pentru Dezvoltarea Pietei Financiare pentru energie electrica, selectarea a 16 participanti.
  Multumim tuturor celor care si-au exprimat interesul pentru participarea la acest Grup Tehnic, precum si membrilor Grupului Tehnic ce au participat în perioadele anterioare pentru activitatea desfasurata.

  Membrii grupului sunt:

  1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
  2. SC AMV Style SRL
  3. SC Complexul Energetic Craiova SA
  4. SC Complexul Energetic Rovinari SA
  5. SC Complexul Energetic Turceni SA
  6. SC Edison Trading Spa Milano - Sucursala Bucuresti
  7. SC EGL Gas&Power Romania SA
  8. SC Elcomex En SRL
  9. SC Electrabel Romania SRL
  10. SC Electrica SA
  11. SC ENEL Trade Romania SRL
  12. SC Energy Holding SRL
  13. SC Hidroelectrica SA
  14. SC Petprod SRL
  15. SC Tinmar Ind SA
  16. SN Nuclearelectrica SA
  Invitati permanenti la întîlnirile Grupului de Produs pentru Dezvoltarea Pietei Financiare pentru energie electrica sunt:
  ANRE
  AFEER
  IRE
  REGULAMENT de organizare si functionare a Grupului Tehnic al Pietei Financiare de Energie Electrica


  20 Decembrie 2010
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare • Componenta Grupului Tehnic în perioada 01.01.2008 – 31.12.2009
  1. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
  2. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
  3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.
  4. S.C. ENEL Energie S.A.
  5. S.C. EGL GAS & POWER ROMANIA S.A.
  6. S.C. ELECTRICA S.A.
  7. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A.
  8. S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
  9. S.C. ENERGY HOLDING S.R.L
  10. S.C. ENEX S.R.L
  11. S.C. ENNET GROUP SRL
  12. S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A.
  13. S.C. CEZ Vanzare S.A.
  14. S.C. Filiala de Distributie si Furnizare Energie Electrica “ELECTRICA MUNTENIA NORD” S.A.
  15. S.C. HIDROELECTRICA S.A.
  16. S.C. NUCLEARELECTRICA S.A.
  17. S.C. TERMOELECTRICA S.A.
  18. Asociatia Nationala a Furnizorilor de Energie Electrica (ANFEE)
  19. Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România (AFEER)
  REGULAMENT de organizare si functionare a Grupului Tehnic al Pietei Financiare de Energie Electrica

  SC OPCOM SA a înaintat ANRE spre avizare în cadrul Comitetului de Reglementare contractul standard pentru vânzarea/cumpararea de energie electrica în forma agreata de membrii Grupului Tehnic, finalizata la data de 19 august 2009.


  12 August 2009
  Conform Minutei sedintei Grupului Tehnic din data de 09.07.2009 forma rezultata în urma sedintei a fost transmisa tuturor membrilor Grupului pentru observatii finale în vederea definitivarii formei finale ce va fi transmisa ANRE în vederea avizarii.

  09 Iulie 2009
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a continuat dezbaterea textului contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.

  NOTA: Conform Minutei, forma finala a contractului va fi agreata prin e-mail, forma rezultata în urma sedintei fiind transmisa tuturor membrilor Grupului.


  11 Iunie 2009
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a continuat dezbaterea textului contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.
  14 Mai 2009
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a continuat dezbaterea textului contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.

  9 Aprilie 2009
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a fost supus dezbaterii textul contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.


  19 Martie 2009
  Întalnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a fost supus dezbaterii textul contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.


  11 Februarie 2009
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a fost supus dezbaterii textul contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.


  22 Ianuarie 2009
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a fost supus dezbaterii textul contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica.
  Documente rezultate in urma discutiilor din cadrul Grupului Tehnic:


  16 Decembrie 2008
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  În cadrul sedintei a fost supusa dezbaterii propunerea AFEER pentru implementarea unui contract standard pentru pietele centralizate pentru contracte bilaterale.
  Documente rezultate in urma discutiilor din cadrul Grupului Tehnic:


  15 Mai 2008
  Întîlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea Pietei Financiare
  Documente prezentate/discutate in cadrul sedintei:

  1. Propuneri de modificare a procedurii operationale privind functionarea PCCB download PDF
  2. Propuneri de modificare procedurii privind functionarea PCCB-NC download PDF
  3. Contractul cadru aplicabil tranzactiilor incheiate pe PCCB-NC download PDF
  4. Propunere de modificare a regulamentului de functionare a Grupului Tehnic download PDF

  Documente rezultate in urma discutiilor din cadrul Grupului Tehnic

  1. Minuta sedintei Grupului Tehnic pentru dezvoltarea pietei financiare pentru energie electrica download PDF
  2. Propunere privind Revizia 5 a Procedurii operationale privind functionarea PCCB download PDF
  3. Propunere privind Revizia 1 a Procedurii privind functionarea PCCB-NC download PDF
  4. Regulamentul de functionare a Grupului Tehnic al pietei financiare pentru energie electrica download PDF

  18 Octombrie 2007
  Întîlnire a Grupului Tehnic al Pietei Financiare

 • Document de informare privind indicii pentru perioadele zilnice de vîrf si de gol download PDF si
 • Minuta întîlnirii download PDF

  12 Decembrie 2006
  Scrisoarea Grupului Tehnic al Pietei Financiare pentru sustinerea implementarii Pietei Centralizate pentru Contracte la termen de energie electrica cu livrare fizica (tip forward) - Document download PDF


  Septembrie 2006
  DOCUMENTE de DISCUTIE - Piata Financiara

 • PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND FUNCTIONAREA PIETEI CENTRALIZATE A CONTRACTELOR FORWARD PENTRU ENERGIE ELECTRICA
 • CONTRACT de vânzare - cumparare a energiei electrice pe piata centralizata a contractelor forward de energie electrica PCCF)
  19, 20 ianuarie 2006
  SEMINAR OMX - Piata Financiara
 • Piata Financiara pentru energie electrica - prezentare introductiva16 noiembrie 2005
  ATELIER DE LUCRU
 • Agenda atelier de lucru
 • Bibliografie privind functionarea unei Piete Financiare de energie electrica
 • Procedura operationala
 • Regulament de functionare24 August 2005
  ATELIER DE LUCRU
  Important ! Referitor la Chestionar
  Chestionardownload PDF
  1. Agenda atelier de lucru
  2. Prezentare OPCOM
  3. Prezentare Atos Origin (1)
  4. Prezentare Atos Origin (2)
  5. Prezentare Atos Origin (3)
  6. Descriere termeni instrumente finaciare

 •