Home
 OPCOM: Grupul Tehnic
Grup Tehnic Derivative și Forward

31.12.2021
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare

În conformitate cu prevederile Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.04.2021-30.12.2021 (9 luni consecutive) și 01.07.2021-30.12.2021 (6 luni consecutive), referitoare  la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții.

 

I.1. în perioada 01.04.2021-30.12.2021 (9 luni)


Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr tranzacții

zi

săptămână

lună

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET)

15

119

85

58

27

32

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

8

13

6

1

3

Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)

34

7

3

-

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

4

13

3

-

1

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

zi

săptămână

lună

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET)

8

39

44

47

24

22

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

8

11

8

2

5

Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)

4

2

2

-

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și
Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

2

13

5

-

2

I.2. în perioada 01.07.2021-30.12.2021 (6 luni)


Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr tranzacții

zi

săptămână

lună

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET)

6

57

74

46

7

20

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

4

7

6

1

2

Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)

34

6

2

-

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

2

10

3

-

-

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

zi

săptămână

lună

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică, 00:00-24:00 CET)

2

30

33

40

9

17

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

6

8

8

2

3

Vârf 2 (Luni – Duminică, 06:00 – 22:00 CET)

4

2

2

-

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 și Sâmbătă - Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

2

10

5

-

-

 

II.1. în perioada 01.04.2021-30.12.2021 (9 luni)

Profil

Număr tranzacții

Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

464

52

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

87

21

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

3

5

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

-

 

II.2. în perioada 01.07.2021-30.12.2021 (6 luni)

Profil

Număr tranzacții

Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă LD(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

278

49

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

76

21

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

1

2

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

-

 

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.1. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 9 luni consecutive sunt următoarele:

PCCB-NC

PCCB-LE-flex

Perioada standard de livrare

Zi: Gol

Gol 1

Trimestru: Vârf 2

Semestru: Vârf 2, Gol

An: Vârf 2

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 6 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC

PCCB-LE-flex

Vârf 2

Vârf 2, Gol 1

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM anunță că pentru perioada 01.01.2022- 30.06.2022 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare, având în vedere faptul că nu au existat premisele pentru realizarea unei consultări publice în primele două săptămâni ale lunii decembrie a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru orice nou profil de livrare.

 

17.12.2021
IMPORTANT: Prelungirea termenului de consultare publică pentru modificarea contractului standard aplicabil PCCB-NC

Având în vedere solicitarea unor participanți privind extinderea perioadei în care OPCOM supune consultării publice modificarea contractului standard aplicabil PCCB-NC, vă informăm că noul termen până la care se pot transmite propunerile și observațiile la adresa de e-mail pccb@opcom.ro atât în format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei cât și în format editabil (word), este 14.01.2022.

03.12.2021
IMPORTANT: Consultare publică pentru modificarea contractului standard aplicabil PCCB-NC

Având în vedere observațiile și propunerile ANRE transmise OPCOM S.A. prin adresa nr. 136648/16.11.2021, vă supunem atenției următoarele prevederi din Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

Avem rugămintea să propuneți reformularea acestor prevederi astfel încât articolul să conțină “descrierea caracterului excepțional și fundamental al noilor circumstanțe și totodată să le elimine explicit, exemplificându-le, pe cele care vădit nu au acest caracter”.

Avem rugămintea să propuneți reformularea acestor prevederi pentru a fi “adaptate specificului mărfii - energie electrică - deci să aibă impact decisiv și insurmontabil asupra livrării/primirii acestei mărfi, iar situațiile de forță majoră să fie cât mai clar descrise de atributele lor care trebuie să îndeplinească condiția simultaneității, consecințele lor să nu poată fi atenuate, evitate sau contrabalansate prin măsuri exercitate cu toate eforturile necesare. […] Stabilitatea contractuală și predictibilitatea juridică prevalează, iar situatiile de forță majoră trebuie explicit enumerate și totodată restrânse doar la ceea ce poate fi considerat imprevizibil prin probabilitatea de apariție extrem de redusă sau la evenimente cu impact de o magnitudine deosebită”.

Avem rugămintea să propuneți completarea prevederilor acestui articol pentru a furniza explicații în corpul contractului pentru modul de determinare a produsului echivalent, „stabilind criterii de alegere între variantele de reconstituire” în conformitate cu prevederile aplicabile, astfel cum este definit prin Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Participanții înscriși la PCCB-NC și Asociațiile profesionale care doresc să participe în mod activ la modificarea articolelor precizate sunt rugați să transmită propunerile și observațiile la adresa de e-mail pccb@opcom.ro atât în format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei cât și în format editabil (word), până la data de 17.12.2021.

 

02.12.2021
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, OPCOM aduce la cunoștința participanților rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.04.2021-29.11.2021 (8 luni consecutive) și 01.07.2021-29.11.2021 (5 luni consecutive), referitoare la numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

I.1. în perioada 01.04.2021-29.11.2021 (8 luni)

Profil

Perioada standard de livrare/ număr tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET)

15

111

74

48

26

29

Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET)

-

8

13

5

 -

3

Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET)

34

7

2

 -

 -

Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00  și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET)

-

4

11

3

 -

1

 

Profil

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET)

8

36

41

41

23

19

Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET)

-

8

11

7

-

5

Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET)

4

2

2

-

-

-

Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00  și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET)

-

2

10

5

 -

2

I.2. în perioada 01.07.2021-29.11.2021 (5 luni)

Profil

Perioada standard de livrare/ număr tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET)

6

49

63

36

6

17

Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET)

-

4

7

5

-

2

Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET)

 34

6

1

-

-

 -

Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00  și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET)

-

2

8

3

-

-

 

Profil

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminică,00:00-24:00 CET)

2

27

31

34

7

14

Vârf 1 (Luni – Vineri,06:00-22:00 CET)

-

6

8

7

-

3

Vârf 2 (Luni – Duminică,06:00-22:00 CET)

4

2

2

-

-

-

Gol (Luni-Vineri,00:00-06:00  și 22:00-24:00 și Sâmbătă-Duminică,00:00-24:00 CET)

-

2

7

5

-

-

 

II.1. în perioada 01.04.2021-29.11.2021 (8 luni)

Profil

Număr tranzacții

Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă 2/Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

421

50

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

77

20

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

3

5

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

-

II.2. în perioada 01.07.2021-29.11.2021 (5 luni)

Profil

Număr tranzacții

Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

235

46

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

66

20

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

1

2

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

-

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.2. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 8 luni consecutive sunt următoarele:

 

PCCB-NC

PCCB-LE-flex

Perioada standard de livrare

Zi: Vârf 1, Gol

Gol 1

Trimestru: Vârf 2

Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol

An: Vârf 2

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 5 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC

PCCB-LE-flex

Vârf 2, Gol

Vârf 2, Gol 1

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM anunță că până în prezent nu a fost primită nicio solicitare de introducere a unui nou profil de tranzactionare, prin urmare în primele două săptămâni ale lunii decembrie nu va fi organizată consultarea publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru un alt profil de livrare.

 

01.07.2021
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare

În conformitate cu prevederile „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”,  OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.10.2020-30.06.2021 (9 luni consecutive) și 01.01.2021-30.06.2021 (6 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

I.1. în perioada 01.10.2020-30.06.2021 (9 luni)


Profil de livrare

Perioada standard de livrare/ număr tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

29

190

102

59

36

47

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

14

17

1

-

12

Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

-

3

2

4

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

-

2

7

-

-

2

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

14

49

70

52

32

34

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

7

15

2

-

10

Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

-

4

4

2

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

-

2

9

-

-

4

I.2. în perioada 01.01.2021-30.06.2021 (6 luni)


Profil de livrare

Perioada standard de livrare/ număr tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

12

147

39

35

25

23

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

14

13

1

-

2

Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

-

3

2

-

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

-

2

5

-

-

1

 

Profil de livrare

Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

zi

saptamana

luna

trimestru

semestru

an

Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

8

45

40

28

23

14

Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

-

7

11

2

-

4

Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

-

4

4

-

-

-

Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

-

2

7

-

-

2

 

II.1. în perioada 01.10.2020-30.06.2021 (9 luni)

Profil

Număr tranzacții

Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

472

62

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

38

12

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

3

5

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

-

 

II.2. în perioada 01.01.2021-30.06.2021 (6 luni)

Profil

Număr tranzacții

Număr participanți care au încheiat tranzacții

Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

314

42

Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

13

8

Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

2

3

Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

-

-

 

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.1. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 9 luni consecutive sunt următoarele:

PCCB-NC

PCCB-LE-flex

Perioada standard de livrare

Zi: Vârf 1, Vârf 2, Gol

Gol 1

Trimestru: Gol

Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol

An: Vârf 2

iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 6 luni consecutive, sunt:

PCCB-NC

PCCB-LE-flex

Vârf 2, Gol

Vârf 2, Gol 1

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM anunță că pentru perioada 01.07.2021- 31.12.2021 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare, având în vedere faptul că nu au existat premisele pentru realizarea unei consultări publice în primele două săptămâni ale lunii iunie a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru orice nou profil de livrare.


29.06.2021
Modificarea documentelor specifice pentru piețele la termen în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 27/31.03.2021, aplicabile începând cu 01.07.2021

În vederea implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 27 din 31.03.2021, OPCOM aduce la cunoștință faptul că au fost publicate documentele modificate aferente piețelor PC-OTC, PCCB-LE-flex, PCCB-NC, PCCB-PC, PCE-ESRE-CV, PCSU, PMC și PCTL, ce vor fi aplicabile începând cu data de 01.07.2021.

08.06.2021:
Urmare a finalizării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 20.05.2021 - 04.06.2021, în vederea modificării Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex și a Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

 • Rezultate CHESTIONAR pentru modificarea Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex:
 • Au fost primite 9 răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-LE-flex. Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice, pragul pentru adoptarea unei propuneri de modificare a Contractului cadru pe PCCB-LE-flex, fiind un număr de cel puțin 18 propuneri pentru acceptarea acestuia.

  Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificării Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex:

  Articol din contract

  DA

  NU

  Modificarea art. 10 lit. c)

  9

  0

  Modificarea art. 12 lit. e)

  9

  0

  Introducerea art. 26

  8

  1

  Introducerea art. 27

  9

  0

  Introducerea art. 28

  9

  0

  Modificarea art. 27 (art. 30 în forma propusă)

  9

  0

  Introducerea termenului “Listă de sancțiuni internaționale” și definiția acestuia în Anexa 1

  9

  0

  Modificarea titlului Anexei 6

  9

  0

  Se constată că nu a fost îndeplinită condiția pentru modificarea Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex.

 • Rezultate CHESTIONAR pentru modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:
 • Au fost primite 11 răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-NC. Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice, pragul pentru adoptarea unei propuneri de modificare a Contractului standard pe PCCB-NC, fiind un număr de cel puțin 28 propuneri pentru acceptarea acestuia. Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificării Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

  Articol din contract

  DA

  NU

  Modificarea art. 16 alin. 5

  4

  7

  Modificare art. 17 alin. 5

  4

  7

  Introducerea art. 34

  8

  3

  Introducerea art. 35

  9

  2

  Introducerea art. 36

  9

  2

  Modificarea art. 36 (art. 39 în forma propusă)

  11

  0

  Introducerea termenului “Listă de sancțiuni internaționale” și definiția acestuia în Anexa 1

  9

  2

  Se constată că nu a fost îndeplinită condiția pentru modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.

  Astfel, OPCOM anunță că, urmare a consultării publice desfășurate în perioada 20.05.2021-04.06.2021, nu vor fi aduse modificări contractului Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex, respectiv Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.  04.06.2021:
  Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare.

  În vederea punerii în aplicare a prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.10.2020-31.05.2021 (8 luni consecutive) și 01.01.2021-31.05.2021 (5 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

  I.1. în perioada 01.10.2020-31.05.2021 (8 luni)


  Profil de livrare

  Perioada standard de livrare/ număr tranzacții

  zi

  saptamana

  luna

  trimestru

  semestru

  an

  Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

  25

  145

  98

  54

  23

  46

  Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

  -

  12

  16

  1

  -

  12

  Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

  -

  2

  2

  4

  -

  -

  Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
  Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

  -

  -

  7

  -

  -

  1

   

  Profil de livrare

  Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

  zi

  saptamana

  luna

  trimestru

  semestru

  an

  Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

  10

  42

  69

  49

  24

  34

  Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

  -

  5

  15

  2

  -

  10

  Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

  -

  2

  4

  2

  -

  -

  Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
  Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

  -

  -

  9

  -

  -

  2

   

  I.2. în perioada 01.01.2021-31.05.2021 (5 luni)


  Profil de livrare

  Perioada standard de livrare/ număr tranzacții

  zi

  saptamana

  luna

  trimestru

  semestru

  an

  Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

  8

  102

  35

  30

  12

  22

  Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

  -

  12

  12

  1

  -

  2

  Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

  -

  2

  2

  -

  -

  -

  Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
  Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

  -

  -

  5

  -

  -

  -

   

  Profil de livrare

  Perioada standard de livrare/număr participanți care au încheiat tranzacții

  zi

  saptamana

  luna

  trimestru

  semestru

  an

  Bandă (Luni – Duminica, 00:00-24:00 CET)

  4

  37

  37

  23

  15

  14

  Vârf 1 (Luni – Vineri, 06:00-22:00 CET)

  -

  5

  11

  2

  -

  4

  Vârf 2 (Luni – Duminica, 06:00 – 22:00 CET)

  -

  2

  4

  -

  -

  -

  Gol (Luni – Vineri, 00:00-06:00 si 22:00-24:00 si
  Sambata - Duminica, 00:00-24:00 CET)

  -

  -

  7

  -

  -

  -

   

  II.1. în perioada 01.10.2020-31.05.2021 (8 luni)

  Profil

  Număr tranzacții

  Număr participanți care au încheiat tranzacții

  Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

  423

  60

  Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

  38

  12

  Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

  3

  5

  Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
  Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

  -

  -

   

  II.2. în perioada 01.01.2021-31.05.2021 (5 luni)

  Profil

  Număr tranzacții

  Număr participanți care au încheiat tranzacții

  Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)

  265

  39

  Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)

  13

  8

  Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)

  2

  3

  Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și
  Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

  -

  -

   

  Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
  pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

   

  Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.2. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 8 luni consecutive sunt următoarele:

  PCCB-NC

  PCCB-LE-flex

  Perioada standard de livrare

  Zi: Vârf 2, Gol

  Gol 1

  Săptămână: Gol

  Trimestru: Gol

  Semestru: Vârf 1, Vârf 2, Gol

  An: Vârf 2

   

  iar acele produse aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 5 luni consecutive, sunt:

  PCCB-NC

  PCCB-LE-flex

  Vârf 2, Gol

  Vârf 2, Gol 1

   

  Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

  OPCOM anunță că până în prezent nu a fost primită nicio solicitare de introducere a unui nou profil de tranzactionare, prin urmare în primele două săptămâni ale lunii iunie nu va fi organizată consultarea publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pieței pentru un alt profil de livrare.

   

  20.05.2021
  IMPORTANT! Consultare publică privind modificarea Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex și Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC

  Având în vedere propunerile de amendare a textului Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex și Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, inițiem un proces de consultare publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pentru realizarea acestora, după cum urmează:

  PCCB-LE-flex:

  PCCB-NC:

  Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră prin completarea Chestionarului privind modificarea Contractelor aplicabile pe PCCB-LE-flex/ PCCB-NC la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC până la data de 04.06.2021, ora 14:00.

  În vederea adoptării propunerilor de modificare a celor două contracte, trebuie să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de modificare să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCOM.

  18.05.2021
  Urmare a finalizării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 26.04.2021 - 14.05.2021, în vederea modificării Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex și a Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

  Au fost primite 13 răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-LE-flex. Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice, pragul pentru adoptarea unei propuneri de modificare a Contractului cadru pe PCCB-LE-flex, fiind un număr de cel puțin 18 propuneri pentru acceptarea acestuia.
  Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificării Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex:

  Numar participanți

  DA

  NU

  13

  12

  1

  Se constată că nu a fost îndeplinită condiția pentru modificarea Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex.

  Au fost primite 14 răspunsuri din partea participanților înregistrați la PCCB-NC. Conform criteriului de adoptare enunțat la lansarea consultării publice, pragul pentru adoptarea unei propuneri de modificare a Contractului standard pe PCCB-NC, fiind un număr de cel puțin 28 propuneri pentru acceptarea acestuia.
  Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificării Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

  Numar participanți

  DA

  NU

  14

  13

  1

  Se constată că nu a fost îndeplinită condiția pentru modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.
  Astfel, OPCOM anunță că, urmare a consultării publice desfășurate în perioada 26.04.2021-14.05.2021, nu vor fi aduse modificări contractului Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex, respectiv Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.

  26.04.2021
  Consultare publică privind modificarea Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex și Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC

  Având în vedere propunerile de amendare a textului Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex și Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, inițiem un proces de consultare publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pentru realizarea acestora, după cum urmează:

  PCCB-LE-flex:

  PCCB-NC:

  Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră prin completarea Chestionarului privind modificarea Contractelor aplicabile pe PCCB-LE-flex/ PCCB-NC la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC până la data de 14.05.2021, ora 14:00.

  În vederea adoptării propunerilor de modificare a celor două contracte, trebuie să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de modificare să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCOM.


  Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2020

  Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2019

  Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2006-2018

  Opcom Anunţuri
  21/01/2022
  21/01/2022
  21/01/2022
  21/01/2022
  21/01/2022
  19/01/2022
  10/01/2022
  07/01/2022