Home
 OPCOM: Grupul Tehnic
Grup Tehnic Derivative și Forward

01.07.2022
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”,  OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.10.2021-30.06.2022 (9 luni consecutive) și 01.01.2022-30.06.2022 (6 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.1. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, vă rugam să regasiti produsele aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 9 luni consecutive, respectiv produsele aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 6 luni consecutive.

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

OPCOM anunță că pentru perioada 01.07.2022- 31.12.2022 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare, având în vedere faptul că nu au existat premisele pentru realizarea unei consultări publice în primele două săptămâni ale lunii iunie a participanților la PCCB-NC pentru identificarea interesului pieței pentru orice nou profil de livrare, respectiv pe PCCB-LE-flex nu a fost îndeplinită condiția necesară pentru introducerea profilului propus pentru consultarea publică organizată în perioada 31.05.2022 - 16.06.2022.

21.06.2022
Rezultat consultare publică privind introducerea unui nou profil de livrare aplicabil la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex

Urmare a finalizării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 31.05.2022 - 16.06.2022, în vederea introducerii unui nou profil de livrare zilnică aplicabil la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex, prezentăm rezultatul acestui proces după cum urmează:

Prin urmare, OPCOM anunță că pentru perioada 01.07.2022- 31.12.2022 nu va fi introdus niciun nou profil de tranzacționare pe PCCB-LE-flex.

02.06.2022
Evaluarea interesului participanților la PCCB-NC și PCCB-LE-flex pentru utilizarea profilurilor de livrare aflate în tranzacționare.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, OPCOM aduce la cunoștința participanților la PCCB-NC/PCCB-LE-flex rezultatele statistice aferente perioadelor de analiză 01.10.2021-31.05.2022 (8 luni consecutive) și 01.01.2022-31.05.2022 (5 luni consecutive), referitoare la profilurile de livrare disponibile în vederea încheierii de tranzacții, numărul de tranzacții încheiate și numărul de participanți care au încheiat tranzacții:

Concluzii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice
pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC

Analizând criteriile de eliminare de la tranzacționare a acelor profiluri de livrare zilnică/produse aflate în tranzacționare, conform cu prevederile art. 7.2.2. lit a), respectiv lit b) din procedura menționată, vă rugam să regasiti produsele aferente profilului de livrare zilnică pe care nu s-a înregistrat nicio tranzacție în decurs de 8 luni consecutive, respectiv produsele aferente profilului de livrare zilnică pe care s-au încheiat tranzacții de mai puțin de 8 participanți în ultimele 5 luni consecutive.

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din ”Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC”, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) nu vor fi eliminate de la tranzacționare.

31.05.2022
IMPORTANT! Consultare public
ă privind introducerea unui nou profil de livrare aplicabil la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex

Având în vedere prevederile Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, inițiem un proces de consultare publică a participanților la PCCB-LE-flex pentru identificarea interesului pieței pentru profilul de livrare propus conform chestionarului următor:

CHESTIONAR pentru introducerea unui nou profil de livrare aplicabil la tranzacționarea pe PCCB-LE-flex.

Vă rugăm să vă exprimați opțiunea și să ne transmiteți chestionarul completat la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-LE-flex până la data de 16.06.2022.

În vederea adoptării unei propuneri de introducere a unui nou profil de livrare zilnică este necesar să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de introducere să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-LE-flex, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCCB.

27.04.2022
IMPORTANT! Rezultate consultare publică referitoare la documentele aplicabile PMC urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2022

OPCOM aduce la cunoștința părților interesate rezultatul consultării publice a documentelor privind implementarea PMC, urmare a procesului de consultare publică desfășurat în perioada 13.04.2022-19.04.2022, respectiv tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite.
Având în vedere propunerile/comentariile/observațiile primite, urmare a analizei acestora, vă aducem la cunostință forma modificată a următoarelor documente:

În consecință, documentele în forma acceptată se consideră aprobate și pe deplin aplicabile începând cu data de 01.05.2022.

13.04.2022
IMPORTANT! Consultare publică pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2022.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari publicat în Monitorul Oficial Nr. 320 din 1 aprilie 2022 supunem spre consultare publică următoarele documente:

Criteriul pentru adoptarea nivelului garanțiilor aplicabile în contractul standard va fi media aritmetică a propunerilor primite pe parcursul consultării publice.

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro în format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 19.04.2022, ora 16:00.

05.04.2022

Rezultatele Consultării publice parțiale, partea a 2-a, privind modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.

Urmare a desfășurării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 03.12.2021-14.01.2022, urmat de completarea celui de-al doilea chestionar de către participanți înregistrați la PCCB-NC în perioada 23.03.2022-01.04.2022, în vederea modificării Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificărilor propuse pentru Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

Articol din contract

DA

NU

Modificarea Art. 29 alin. (1)

22

2

Modificarea Art. 29 alin. (2)

21

3

Modificarea Art. 29 introducere alin. (3)

21

3

Modificarea Art. 29 introducere alin. (4)

20

4

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (1)

24

0

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (2)

23

1

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (3)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (4), vechi alin (1)

24

0

Modificarea Art. 30 eliminare alin. vechi (2)

24

0

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (5)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (6), vechi alin (3)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (7), vechi alin (4)

23

1

Modificarea Art. 30 alin. nou (8), vechi alin (5)

24

0

Modificarea Art. 30 alin. nou (9), vechi alin (6)

23

1

Articol din contract

Acceptat

Modificarea Art. 29 alin. (1)

DA

Modificarea Art. 29 alin. (2)

DA

Modificarea Art. 29 introducere alin. (3)

DA

Modificarea Art. 29 introducere alin. (4)

NU

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (1)

DA

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (2)

DA

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (3)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (4), vechi alin (1)

DA

Modificarea Art. 30 eliminare alin. vechi (2)

DA

Modificarea Art. 30 introducere alin. nou (5)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (6), vechi alin (3)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (7), vechi alin (4)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (8), vechi alin (5)

DA

Modificarea Art. 30 alin. nou (9), vechi alin (6)

DA

Astfel, OPCOM anunță că, urmare a finalizarării întregului proces de consultare publică a participanților la piață pentru amendarea textului Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC vor fi aduse modificări ale prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC în conformitate cu rezultatele celor 2 chestionare. În consecință forma acceptată a acestui document se consideră aprobată și pe deplin aplicabilă pentru tranzacțiile începând cu data de 05.04.2022, și poate fi accesat din meniul specific Tranzacționare – Produse/Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică/Modalitatea de tranzacționare PCCB-NC/Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament .

25.03.2022

Rezultatele Consultării publice partiale privind modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC.

Urmare a desfășurării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 03.12.2021-14.01.2022, urmat de completarea unui prim chestionar de către participanți înregistrați la PCCB-NC în perioada 03.03.2022-18.03.2022, în vederea modificării Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

Tabelul următor prezintă statistica răspunsurilor primite în vederea modificărilor propuse pentru Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC:

Articol din contract

DA

NU

Modificarea Art. 2 alin. (2)

36

3

Modificarea Art. 10 alin. (3)

33

6

Modificarea Art. 12 introducere alin. (4)

33

6

Modificarea Art. 16 alin. (1)

25

14

Modificarea Art. 16 alin. (4)

29

7

Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 2

15

23

7

31

Modificarea Art. 16 alin. (8)

29

10

Modificarea Art. 17 alin. (1)

27

12

Modificarea Art. 17 alin. (2) (i)

23

16

Modificarea Art. 17 alin. (2) (ii)

23

16

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iii)

22

17

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iv)

17

22

Modificarea Art. 17 alin. (4)

29

9

Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 2

13

25

6

31

Modificarea Art. 18 lit. b)

35

4

Modificarea Art. 18 lit. d)

36

3

Modificarea Art. 19 lit. c)

34

5

Modificarea Art. 20 lit. e)

36

3

Modificarea Art. 21 lit. c)

33

6

Modificarea Art. 26 alin. (3)

34

5

Modificarea Art. 26 alin. (4)

32

7

Modificarea Art. 28 alin. 1, lit d)

36

3

Modificarea Art. 33 alin. (1)

38

1

Introducere articol nou 37

35

4

Articol din contract

Acceptat

Modificarea Art. 2 alin. (2)

DA

Modificarea Art. 10 alin. (3)

DA

Modificarea Art. 12 introducere alin. (4)

DA

Modificarea Art. 16 alin. (1)

DA

Modificarea Art. 16 alin. (4)

DA

Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 16 alin. (5) – varianta 2

NU

NU

Modificarea Art. 16 alin. (8)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (1)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (i)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (ii)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iii)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (2) (iv)

NU

Modificarea Art. 17 alin. (4)

DA

Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 1
sau
Modificarea Art. 17 alin. (5) – varianta 2

NU

NU

Modificarea Art. 18 lit. b)

DA

Modificarea Art. 18 lit. d)

DA

Modificarea Art. 19 lit. c)

DA

Modificarea Art. 20 lit. e)

DA

Modificarea Art. 21 lit. c)

DA

Modificarea Art. 26 alin. (3)

DA

Modificarea Art. 26 alin. (4)

DA

Modificarea Art. 28 alin. 1, lit d)

DA

Modificarea Art. 33 alin. (1)

DA

Introducere articol nou 37

DA

Astfel, OPCOM anunță că, după finalizarea întregului proces de consultare publică a participanților la
piață pentru amendarea textului Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC vor fi aduse modificări ale prevederilor Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC în conformitate cu rezultatele celor 2 chestionare.

23.03.2022
IMPORTANT: Continuare consultare publică pentru modificarea Contractului standard aplicabil PCCB-NC

Având în vedere propunerile primite de OPCOM S.A. din partea participanților la piață, în urma consultării publice organizată de OPCOM în perioada 03.12.2021-14.01.2022, pentru amendarea articolelor 29 și 30 din Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, continuăm procesul de consultare publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pentru realizarea acestora, după cum urmează:

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră prin completarea Chestionarului privind modificarea Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-NC, până la data de 01.04.2022, ora 14:00.

În vederea adoptării propunerilor de modificare, trebuie să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de modificare să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCOM.

03.03.2022
IMPORTANT: Consultare publică pentru modificarea Contractului standard aplicabil PCCB-NC

Având în vedere propunerile primite de OPCOM S.A. din partea participanților la piață, în urma consultării publice organizată de OPCOM în perioada 03.12.2021-14.01.2022, pentru amendarea textului Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, inițiem un nou proces de consultare publică a participanților la piață pentru identificarea interesului pentru realizarea acestora, după cum urmează:

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră prin completarea Chestionarului privind modificarea Contractului standard aplicabil pe PCCB-NC la adresa de e-mail pccb@opcom.ro, asumat de reprezentatul legal al companiei înregistrate la PCCB-NC, până la data de 18.03.2022, ora 14:00.

În vederea adoptării propunerilor de modificare, trebuie să fie îndeplinită condiția ca numărul de răspunsuri care sunt de acord cu propunerea de modificare să fie cel puțin egal cu „50% +1” din media numărului participanților activi pe PCCB-NC, aferentă ultimelor 6 (șase) luni anterioare lunii în care are loc procesul de consultare publică, considerând datele publicate în Rapoartele de piață lunare publicate pe website-ul OPCOM.

11.02.2022
Rezultate consultare publică privind modificarea Contractului standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe
PCCB-NC

Urmare a finalizării procesului de consultare publică desfășurat în perioada 03.12.2021-14.01.2022, în vederea modificării art. 26, art. 29 si art. 30 din Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, prezentăm rezultatele acestui proces, după cum urmează:

Forma agreată a propunerilor de modificare urmează a fi supusă unei consultări publice de aprobare.

 


Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2021

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2020

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2019

Arhiva Grupuri de produs - Derivative si Forward 2006-2018

Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022